5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště

29.05.2019 20:15

     28.5. se konalo v klubovně SDH 5.veřejné   zasedání Zastupitelstva obce Staré  Sedliště, za účasti 12 občanů Labutě  a 2 občanů Úšavy.