ĆLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU "LABUŤAČKY & SPOL. z.s."

15.02.2019 10:13

POZVÁNKA   NA  ČLENSKOU  SCHŮZI  SPOLKU

„LABUŤAČKY & spol. z.s.“

která se bude konat

v klubovně v Labuti,  dne 22. února 2019 od 19,30 hod.

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti spolku za rok 2018
  • Zpráva o hospodaření
  • Plán činnosti na rok 2019
  • Diskuse
  • Výběr členských příspěvků (100 Kč /rok)
  • Závěr

Po ukončení schůze se bude konat „tvoření“ - výroba výzdoby na MDŽ. Budete potřebovat nůžky, kdo má, tak ještě i sešívačku a tavnou pistoli. 

Máte-li nějakou maličkost do tomboly na MDŽ, vezměte už ji prosím s sebou.

 

V Labuti 8. ledna 2019

           za výbor spolku

Bc. Jaroslava Kaufnerová v.r.