Komise pro soutěž Vesnice roku 2019 v Labuti.

18.06.2019 22:07

     Dne 18.6. navštívila komise pro soutěž Vesnice roku 2019 Staré Sedliště. Na Obecním úřadě přivítala členy komise starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka Valíčková a někteří členové zastupitelstva obce. Po seznámení se životem a problematikou obce a její krátké  prohlídce, odjeli všichni do Labutě, kde si prohlédli rekonstruované prostory v budově občanské vybavenosti. V areálu bývalé pískovny si prohlédli připravenou výstavku fotografií a předmětů vyrobených spolkem Labuťačky & spol. z.s.  a  krátkou prezentaci ze života labuťských spolků - Labuťačky & spol.z.s. a SDH. Členky spolku Labuťačky & spol.z.s. připravili malé občerstvení. 

     Vyhodnocení soutěže bude provedeno v srpnu a výsledek najdete i na našich stránkách. 

 

 

     Další fotografioe naleznete v rubrice Fotogalerie.