Koncept kroniky 2018

25.03.2019 17:03
 1. OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

      V zastupitelstvu obce nedošlo v průběhu roku 2018 k žádným změnám a zastupitelstvo pracovalo ve stejném složení, tak jak bylo ustanoveno   6.11. 2014.

     Dne 30. října se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.

     Do funkce starosty byla opětovně zvolena Mgr. Jitka  VALÍČKOVÁ – hlasy všech přítomných.

     Do funkce místostarosty byl opětovně zvolen Mgr. Oldřich BENDA – 5 hlasy, 4 se zdrželi.

Finanční výbor:

Předseda – Pavel VITERNA

Členové  -  Michaela DVOŘÁKOVÁ

                   Pavla  KAMARÝTOVÁ

Kontrolní výbor:

Předseda – ing. Ondřej  FOJTÍČEK

Členové  -  Radek FIALA

                   Mgr. David KLAUS

 

     Ve Sboru pro občanské záležitosti při OÚ pracuje nadále z Labutě Milena PETERKOVÁ.

 

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

      Odvoz je nadále prováděn firmou EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

 

     Na základě smlouvy mezi obcemi Tisová a Staré Sedliště mohou občané Starého Sedliště a spádových obcí využívat od 12.4. bezplatně sběrný dvůr v Tisové k ukládání odpadů.

 

    28. dubna byl proveden jarní sběr nebezpečného odpadu  a   5. května byl proveden sběr objemového odpadu a  železného šrotu.

 

     6. října byl proveden podzimní sběr nebezpečného odpadu a 20. října byl proveden sběr objemového odpadu a železného šrotu.

 

- POPLATKY

 

     Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stále stejný , tj. 550,-Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let ( ty jsou od poplatku osvobozeny). Pro „chalupáře“ činí poplatek  700,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

     Rovněž poplatky za psa zůstávají stejné – 100,-Kč,  důchodci platí 50,-Kč.

     Průměrná cena vodného činila v roce 2018  44,37 Kč/m3 ( nárůst oproti roku 2017 o 1,67 Kč/m3).

 

- ÚDRŽBA  OBCE

     Údržba obce je nadále prováděna pracovníky Obecního úřadu ve Starém Sedlišti a dále externími pracovníky na základě smlouvy.

 

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH, WEBOVÉ  STRÁNKY

 

     V Tachovském deníku a v Tachovské Jiskře byly uveřejněny následující články:

 

19.1.  - stránka unikátního seriálu „Jak jsme žili v Československu“ – redakce

31.1.  - Hasiči v Labuti ocenili nejdéle sloužící dobrovolníky – redakce

1.2.   – Četl divákům o Přimdonošovi – redakce

15.2. – Masky prošly Staré Sedliště – redakce

7.3.   – K turnaji v křížové sedmě usedlo v Labuti sedm dvojic – redakce

13.3. – Mezinárodní den žen se slavil také o víkendu – redakce

20.4. – Labuťačky pořádaly vědomostní soutěž – redakce

3.5.   – V Labuti hráli žolíky- redakce

4.5. –   webové stránky Tachovského deníku – stavění májky

5.5.  -   Nejstarší obyvatel Labutě oslavil 90 let- redakce

30.5. – Některé děti cvrnkaly v Labuti kuličky poprvé – redakce

19.6. – Zeď při demolici zavalila staršího muže, naštěstí nebyl ohrožen na životě – redakce

20.6. – Muž, na kterého se sesypala část zdi, v nemocnici zemřel – redakce

29.6. – Staré Sedliště chce být vesnicí roku – redakce

25.7. –“Hasiči kolem nás“ – Labuť pořádala Memoriál Jaroslava Žaluda,  Družstvo Labutě

              obsadilo druhé místo, první byly Křelovice - kronikář 

1.8   –  Pohár si vykopala Bambůča – kronikář

3.8.  -  webové stránky Plzeňského kraje – Vesnicí Plzeňského kraje roku 2018 je Kamenný

            Újezd    

30.8.  –Olympiáda přilákala děti do bývalé pískovny – redakce

24.10 –Labuťský videostop prověřil znalce filmů – redakce

1.11.  –Vedení Starého Sedliště se nezměnilo – redakce

2.11.  - Labuť má Lípu republiky – redakce

16.11.- Kuličkiáda, videostop, olympiáda. Spolek Labuťaček pečuje o kulturu – redakce

6.12.  –Mikulášská nadílka potěšila děti v Labuti – redakce

14.11.–„Hasiči kolem nás“ – Hasiči z Labutě soutěží i pečují o obec, Historie hasičského

             sboru v Labuti sahá až do roku 1904 – kronikář

 

     Nadále je pokračováno ve zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek – www.osada-labut.cz . Poplatky za registraci a služby hradí OÚ Staré Sedliště. Editaci stránek provádí nadále kronikář.

     Za rok 2018 bylo zaevidováno celkem 2 482 vstupů na stránky.

 

 

             

 

                   

 1. OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

 

K 31.12. celkem 90 obyvatel  -   50 mužů,  40 žen   

                

 

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

11.1.     Anežka  MATOCHOVÁ                     85 let

27.1.    Jana  CUDRÁKOVÁ                              70 let

26.2.    Libuše  TREMLOVÁ                           82 let

1.5.       Stanislav  KOS                                     90 let

4.6.       František  PETRŽELKA                      83 let

23.6.     Marie  ŽALUDOVÁ                            84 let

25.6.     Jan  MATOCHA                                  87 let

8.9.       Marie  PETRŽELKOVÁ                     85 let    

 

- NAROZENÍ

26.3.     se narodil rodičům  Eriku a Markétě VERNEROVÝM syn Adam.

8.12.     se narodil                                                                        syn Tomáš (Bílý)

21.12    se narodil rodičům  Miroslavu a Kateřině VESELÝM syn Matěj.

 

 

- ÚMRTÍ

     Dne 7.3. ve věku 93 let zemřela paní Anežka BOČKOVÁ. Byla nejstarší občankou Labutě.      

   

     Dne 18.6. ve věku 75 let zemřel pan Jaroslav  HAVRÁNEK, na následky úrazu, který utrpěl v Tachově. (Viz rubrika Černá kronika).

 

     Dne 14. 9. zemřela po těžké nemoci ve věku 53 let paní Lenka KVĚTOVÁ.

 

     Dne 14.12. zemřel ve věku 78 let pan Rudolf LEHKÝ, který byl spoluvlastníkem rekreační chalupy čp. 34 , ze které pocházela jeho manželka.

 

 

- PŘISTĚHOVALI  SE

 

v listopadu        do čp. 129     Ladislav  KOVAŘÍK

v prosinci          do čp. 139     Jaroslav PICH

 

- ODSTĚHOVALI SE

 

v červenci          z č. E9          Vlasta HAVRÁNKOVÁ

     V Labuti je celkem 42 domů s číslem popisným., z toho je 1 dům občanské vybavenosti a 35 domů s číslem evidenčním.

 

 

 

 1. HOSPODÁŘSKÉ  A  MAJETKOVÉ  POMĚRY

 

- ZEMĚDĚLSTVÍ

Stav domácí zvířectva:   

Ladislav KAUFNER – 1 býk, 2 ovce, 1 beran – na pozemku p.č 745

                                      25 slepic, 4 indické běžce – na pozemku u domu E-20,  

                                                                           

Miroslav  KUNEŠ    -  1 kráva, 2 telata – jalovice a býk  - na pozemku p.č. 960.

 

   V katastrálním území Labutě má 6 včelařů umístěno  celkem 142 včelstev. 

Šimon DULOVEC    -       16 včelstev

Václav HURYCH                8 včelstev

Stanislav KOS st.              20 včelstev

Stanislav KOS ml.             39 včelstev

Jan MATOCHA                30 včelstev

Jiří PETERKA                  26 včelstev

Ladislav  KAUFNER         3 včelstva

 

     Stáje v obci má stále pronajaty Miroslav MALÁK z Částkova a má zde ustájeno 6 ks jalovic.

 

     Zemědělské  pozemky v k.ú. Labutě nadále obhospodařují tyto firmy:

Jan ZATOUKAL Přimda

BK II s.r.o. Bor

AGROKLAS a.s. Staré Sedliště

Ing. Radek ŠAFAŘÍK  Přimda

     Pozemky jsou buď jejich vlastnictvím  nebo je mají pronajaty.

     Orné půdy je v k.ú.  Labutě celkem 1 499 088 m2.

    

     Lesní porosty v k.ú. Labutě, v celkové výměře 2 500 990 m2, jsou majetkem Obce Staré Sedliště  a Lesů ČR s.p.

 

     Labuťský rybník o výměře 29 834 m2, který je majetkem Klatovského rybářství a.s. Klatovy, má stále pronajatý Daniel ŽILINEC  a chová v něm ryby.

 

 

 

- ŽIVNOSTI, OBCHODY

      V Labuti jsou nadále 2 živnostníci -   osoby samostatně výdělečně činné.

Pavel CIMBUREK – firma SELISTA, opravy a restaurování selského, lidového a starožitného nábytku.

Josef NOVÁK – hodinový manžel, zednické a obkladačské práce.

     Dalším podnikatelem je pan Miroslav  VESELÝ, který podniká v pronajatém servisu Alpina v Boru.

     V Labuti je dále zapsána právnická osoba JOZÍFEK s.r.o., Labuť 140, jednatel Milena MATOCHOVÁ. Činnost – zprostředkování obchodu a služeb, drobná dřevařská výroba, služby pro rostlinou a živočišnou výrobu.

     Obchod v Labuti není stále žádný.

 

    

    

- DOPRAVA, SPOJE

   

     Dopravní obslužnost zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz Tachov. Spoje z Labutě i z Tachova zůstávají stejné, rovněž jízdné se neměnilo.

     Z Labutě do Tachova jsou dva spoje:

 1. 4.45 hod. z Labutě, přes Úšavu  - příjezd do Tachova 5.20 hod.  cena jízdného 26,-Kč
 2. 7.41 hod. z Labutě, přes Mchov a Staré Sedliště -  příjezd do Tachova 8.10 hod.  cena jízdného 30,- Kč

 

Z Tachova do Labutě jsou rovněž dva spoje:

 1. 11.35 hod. z Tachova, přes Úšavu -  příjezd do Labutě 12.02 hod. – pokračuje do Přimdy, cena jízdného 26,-Kč
 2. 14.40 hod. z Tachova, přes Staré Sedliště a Mchov - příjezd do Labutě 15.16 hod. – pokračuje před Přimdu do Pavlíkova, cena jízdného 30,-Kč

   

     V 15.20 hod. jede z Tachova autobusový spoj, přes Úšavu, který ale nezajíždí do Labutě a zastavuje na křižovatce Nové Sedliště-Mchov-Přimda-Labuť. Příjezd je v 15.44 hod.-cena jízdného 22,-Kč.Spoj pokračuje do Přimdy.

 

           

     Pobočka České pošty v Labuti není. Doručování provádí zaměstnankyně České pošty, pobočky Tachov – Pavla KAMARÝTOVÁ.

 

     Dne 4. dubna byla slavnostně otevřena v budově Obecního úřadu ve Starém Sedlišti Pošta Partner, kterou provozuje Obec Staré Sedliště. Vchod je z boční strany budovy a přístup je bezbariérový. Vedoucí pošty je Lenka MÁLKOVÁ.

 

 

 

- VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY

     V dubnu byla dokončena rekonstrukce místnosti v 1. poschodí budovy občanské vybavenosti (bývalá škola).

 

     Byla provedena úprava vstupního prostoru na místní hřbitov  a položena zámková dlažba.

    

     V červenci byly před budovou občanské vybavenosti (bývalá škola) osazeny herní prvky pro děti.  Prostor pod nimi byl dodatečně upraven navezením kačírku.

 

     V hasičské zbrojnici byla provedeny vnitřní úpravy – nové omítky, vymalování a usazení nových regálů na materiál.

    

     V září byla započata rekonstrukce domu čp. 121 – majitel Jan Zatloukal.

 

-ZMĚNY  V MAJETKOVÝCH  POMĚRECH

     V průběhu roku došlo k prodeji následujících nemovitostí:

Rudolf LEHKÝ prodal dům čp.34 Adamu VAŇKOVI bytem Přimda

Miroslav KOPECKÝ prodal dům č. E15  Věře  KUDROVÉ bytem Tachov.

Miroslav  HRONEK prodal dům č. E 12 manželům Josefu a Lucii VOLFOVÝM bytem Tachov.

Dům čp. 142 koupila Vendula HAVELKOVÁ, bytem Hromnice.

Jan  FRANK koupil st.p.č 157 se stavbou, p.p.č. 610/7, č. 610/8, č. 610/15

Mgr. Adéla  KADLECOVÁ koupila p.p.č. 610/18

 

 

     U některých nemovitostí došlo ke změnám majitelů nebo spolumajitelů:

 

Čp. 17  - noví spolumajitelé – Marie ŽALUDOVÁ – původní spolumajitelka , nová

               spolumajitelka Dáša ŽALUDOVÁ - dcera spolumajitelky

Čp. 111- nový spolumajitel Jaroslav KVĚT - syn bývalé spolumajitelky

Čp, 122- nová majitelka Markéta  VERNEROVÁ – vnučka původní majitelky

Čp. 128- nová majitelka Anna GAŠPÁRKOVÁ – dcera původního majitele Jana MORONGA

Čp. 131- majitelé Miroslav VESELÝ a Kateřina VESELÁ – vnučka původní majitelky

Čp.138 –noví spolumajitelé- Stanislav ŽALUD st. – původní majitel, spolumajitelé Alena   

               MAREŠOVÁ, Pavel ŽALUD, Stanislav  ŽALUD ml. – děti původního majitele

Čp. 140- nová majitelka Anežka VAŇKÁTOVÁ – dcera původních majitelů

Čp. 143- nový majitel OSTRETO s.r.o. Plzeň

Čp. 150- noví spolumajitelé – Marie PETRŽELKOVÁ – původní spolumajitelka, Helena

               MUCHOVÁ – dcera spolumajitelky 

Čp. 151–nová spolumajitelka Dagmar  VOVSOVÁ

E 1       - nový majitelé Rudolf a Zuzana PELCOVI, Počáply

E 7      -  nový majitel David ENGELMAIER – syn původní majitelky

E 10   -   nová majitelka Radmila  MRÁZKOVÁ,  OIomouc – dcera původních majitelů

E 22   -   nový majitel Miroslav HAVEL, Tachov   

E 28   -   nový majitel Vladimír ČÍŽEK – syn původních majitelů

E 34   -   nový majitel Libor  SÝKORA, Tachov – syn původních majitelů

 

Nová čísla popisná:

 

Čp. 152 – dům manželů Šimona a Kateřiny DULOVCOVÝCH

Čp. 153 – dům Radka  DOŠKÁŘE

Čp. 154 -  dům manželů Jaroslava a Zdeňky SPINOVÝCH

 

     31.1. schválilo ZO Staré Sedliště prodej p.p.č.778/22 o výměře 283 m2 manželům Pavlovi a Janě MORONGOVÝM.

 

     21.5. schválilo ZO Staré Sedliště prodej části p.p.č. 1035  a části p.p.č. 33/9 ing. Jaroslavu  PETERKOVI  a Mgr. Petře  CIMBURKOVÉ.

 

     12.9. schválilo ZO Staré Sedliště prodej jedné části p.p.č. 33/1  ing.  Jaroslavu  PETERKOVI a Mgr. Petře  CIMBURKOVÉ a druhé části uvedené p.p. Ladislavu  KAUFNEROVI.

 

 

     7.11. se na základě nařízené exekuce konala elektronická dražba proti povinnému Kamilu  AUGUSTINOVI, jejíž předmětem byl spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ st.p.162, jejíž součást í je stavba RD čp. 143 a p,p.č.780/9. Vítězem dražby se stala společnost OSTRETO s.r.o. Denisovo nábřeží 2568/6, Východní Předměstí, Plzeň, která vlastnila ¾ uvedených nemovitostí. Stala se tak novým majitelem st.p. 162, jejíž součástí je stavba RD čp. 143 a p.p.č. 780/9.

 

 

 

 1. ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

 

- ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

    V Labuti zdravotnické zařízení není žádné.

    Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty v  pracovní dny v době od 18 do 07 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Od prosince je umístěna v prostorách budovy dětského oddělení.  Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována v Nemocnici Stod nebo v bývalé Nemocnici Planá.

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

 

 

 

- SPÁDOVÁ  NEMOCNICE

     Pro obyvatele okresu Tachov je spádovou nemocnicí Stodská nemocnice a.s.  Mimo to je možno využít ambulantní péče poskytované Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.

 

- SOCIÁLNÍ  PÉČE

     Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor. Ubytovací sociální služby poskytují Domov pro seniory  Tachov, Panenská, Domov seniorů PANORAMA, Tachov, U Penzionu, Domov pro seniory Kurojedy, Domov pro seniory  v Boru Diecézní charity Plzeň  a Nemocnice následné péče Svatá Anna Planá u M.L.       

 

- VETERINÁRNÍ   AKCE

     Každoročně je prováděno   hromadné očkování psů proti vzteklině pracovníky veterinární ordinace Veterina Tachov s.r.o. V letošním roce proběhlo 19. června.

 

 1. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, CESTOVNÍ  RUCH

 

- ŠKOLA, ŠKOLKA

       V Labuti není škola ani školka. 5 dětí  dojíždí do školy ve Starém Sedlišti, 1 do Boru.

 

 

- SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

AUTORSKÉ  ČTENÍ

     Dne 27.1. uspořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ autorské čtení  Karla Hally a Karla Johany z jejich knížky „O Přimdonošovi“, což je vlastně „pohádkové“ vyprávění o  založení TJ Tatran Přimda.    Oba autoři střídavě přečetli 20 přítomným několik ukázek ze společného díla. O hudební doprovod se postarali Václav Holub (housle) a Stanislav Jílek (kytara). Karel Johana, který je sám autorem třech knížek ( Učitelské elegie, Seniorské elegie , Erotické elegie) pak na přání přečetl několik ukázek ze  Seniorských elegií. Předsedkyně spolku předala na závěr všem protagonistů večera pamětní listy.

 

PREZENTACE   -  MLÝNY  NA  SEDLIŠŤSKÉM  POTOCE

 

     Dne 23.2. se konala v klubovně SDH prezentace  - Mlýny na Sedlišťském potoce. Prezentaci připravil kronikář Labutě z materiálů, které mu poskytl regionální historik Zdeněk Procházka, který připravuje v pořadí již 3. díl o mlýnech a vodních dílech. Přítomno bylo 20 posluchačů.

 

 

TURNAJ  V KŘÍŽOVÉ  SEDMĚ

 

    3.3. se konal v klubovně SDH VII. ročník turnaje v křížové sedmě. Ze 7 dvojic – 4 „domácích“  a 3 „přespolních“, byla nejúspěšnější „ domácí“ dvojice Šimon DULOVEC st. a Libor  SÝKORA. Na místě druhém se umístila rovněž „domácí“  dvojice – Radek VERNER a Erik  VERNER. Čtyřnásobný vítěz turnaje – Jitka  NEJEDLÁ a Pavel BURDA z Nového Sedliště se museli tentokrát spokojit s místem třetím. Další „domácí“ dvojice - Bc.Markéta VERNEROVÁ a Pavel  CIMBUREK se umístila na  4. místě, před dvojicí Jiří HAVEL a ing. Jiří PETERKA.

 

OSLAVA   MEZINÁRODNÍHO  DNE  ŽEN

 

     Dne 10.3. uspořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ společně s SDH  oslavu MDŽ. Ženy, jako tradičně, připravily různé dobroty. Každá žena dostala od starosty SDH karafiát a sladkou pusu a od starostky  Starého Sedliště drobný dárek. K tanci a poslechu hrála trojice hudebníků Miroslav  DURKÁČ,  Josef  GAŽÁK a  Jiří KOPECKÝ.

 

PREZENTACE  -  LÁSKY  BOŽENY  NĚMCOVÉ

 

     7.4. pořádal spolek „Labuťačky &  spol. z.s.“ prezentaci – Lásky Boženy Němcové. Prezentaci připravil kronikář Labutě a zúčastnilo se ji 23 posluchačů. Navazovala na první část – Záhada původu a narození Boženy Němcové, která se konala 10.2. loňského roku.

 

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽ

 

     Dne 14.4. uspořádal spolek „Labuťačky & spol.z.s.“ vědomostní soutěž nazvanou „I my známe Česko“. Soutěže, která je pořádána  již od roku 2014, se zúčastnily 3 tříčlenná a 1 čtyřčlenné družstvo. Úkolem soutěžních družstev bylo správně odpovědět na otázky ze 6 okruhů  ( historie, kultura, příroda-věda-technika-geografie, sport a různé), týkajících se České republiky. Nejlepší znalosti prokázali Hana Bradáčová, Pavel Cimburek a Jaroslav Květ. Na druhém místě skončilo  družstvo ve složení Jana Cudráková, Františka Dulovcová, Milena Peterková a ing. Jiří Peterka. Třetí místo obsadilo družstvo – Hana Cimburková, Luděk Husák a Zuzana Rottová a jako čtvrtí skončili Pavla Kamarýtová, Tomáš Kamarýt a Vít Masopust. Hlavní organizátorka soutěže Mgr. Hana Fukalová předala všem účastníkům diplomy a  sladké odměny.

 

41. ROČNÍK   RALLYE  WIESBADEN 2018

 

     Ve dnech 24. a 25.4. se jely na území Plzeňského kraje dvě etapy  automobilové soutěže Rallye  Wiesbaden. Tentokrát v Labuti nebyl start, jako to bylo v předchozích ročnících. Ten byl v Tachově  a etapa vedla přes Dlouhý Újezd a Hoštku do Labutě, kde byl cíl pro 36 závodních automobilů.  

 

 

 

 

TURNAJ  V ŽOLÍKÁCH

 

     28.4. uspořádal SDH II. ročník turnaje v žolíkách. 12 hráčů „bojovalo“ celkem 4 hodiny. Nejlépe se dařilo Pavlu  CIMBURKOVI, který si odnesl prvenství. Jako druhý se umístil Šimon DULOVEC st. a v pořadí třetím byl Libor SÝKORA. Z „přespolních“  byl nejúspěšnější bývalý „Labuťák“ - Jaroslav  KVĚT.

 

 

STAVĚNÍ  MÁJKY

 

     30.4. se jako každým rokem stavěna májka.  Této tradiční akce se zúčastnilo celkem 45 dospělých a 14 dětí (Labuťáci i chalupáři). Po nazdobení a postavení májky, přišla na řadu čarodějnice, která byla tradičně upálena. Pak přišly na řadu špekáčky, které se na rozdíl od čarodějnice pouze opékaly. Jako každým rokem mezi přítomné zavítala i starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ s místostarostou Mgr. Oldřichem BENDOU.  S nimi přišla i „kontrola“ z SDH Staré Sedliště.

 

OSLAVA  ŽIVOTNÍHO  JUBILEA STANISLAVA  KOSA ST.

 

     Dne 1.5 se dožil významného životního jubilea – 90 let - pan Stanislav  KOS st., který je   nejstarším občanem Labutě. Do klubovny SDH mu přišli popřát občané Labutě. S blahopřáním se připojila i redakce Tachovského deníku.   

 

TURNAJ  V   KULIČKÁCH

 

     Dne 26.5. uspořádal spolek „Labuťačky & spol.z.s.“ spolu s SDH  turnaj v kuličkách. Hrálo se od 14 hod. v pískovně, do které přišlo celkem 16 dospělých a 10 dětí. Podle pravidel Českého kuličkářského svazu, kterými se turnaj řídil, hráli vždy dva hráči proti sobě. Každý  měl deset kuliček a kdo první dostal své kuličky do důlku zvítězil. Hrálo se na dvě vítězné hry vyřazovacím způsobem.

     V dětské kategorii byla nejúspěšnější Adéla HAVRÁNKOVÁ, druhým byl Ondřej DULOVEC a na třetím místě se umístila Ema  ZACHOVÁ.

     Z dospělých hráčů nejlépe „cvrnkala“ Ludmila  KOSTKOVÁ, která ve finále zvítězila nad Radkem  VERNEREM.  Třetí byla Jana  CUDRÁKOVÁ.

 

LABUŤSKÝ  DVOJBOJ.

 

     2.6. uspořádal spolek „Labuťačky & spol.z.s.“ spolu s SDH  v rámci Dětského dne  soutěž pro děti – Labuťský dvojboj. Děti ve věku do 6 let  soutěžily v běhu a hodu míčkem. Nejlépe si vedl Jaroušek ŽALUD, druhým byl Nikolas  RAPŠO a třetím byl Honzík FRANK.

    Starší děti od 7 let soutěžily v běhu a střelbě ze vzduchovky. Vítězem se stala Ema  ZACHOVÁ, druhým byl Ondřej DULOVEC a v pořadí třetím byl Vojtěch ZACH.

     Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dětí.

 

HUDEBNÍ  KONCERT  SKUPINY „ZVLÁŠŇÝ  ŠKOLA“   

 

     23.6. pořádal SDH tradiční koncert hudební skupiny „Zvlášňý škola“.Koncert se konal za nepříznivého počasí, což se odrazilo na velmi slabé návštěvnosti – přišlo pouze 123 posluchačů. Celkový zisk z akce činil 5.688,-Kč.

 

V. ROČNÍK  MEMORIÁLU  JAROSLAVA  ŽALUDA.

 

          14.7. pořádal SDH  V. ročník Memoriálu Jaroslava Žaluda - XI. ročník soutěže v požárním útoku. Soutěžilo celkem  11 soutěžních družstev - 2 soutěžní družstva žen – SDH Halže a Kostelec a 9 soutěžních družstev mužů – SDH Bor, Halže, Kladruby, Kostelec, Křelovice, Nahý Újezdec, Nové Sedliště, Staré Sedliště a domácí družstvo Labutě. Soutěžící   přivítal starosta SDH  ing. Jiří PETERKA, společně se starostkou Starého Sedliště Mgr. Jitkou VALÍČKOVOU a sestrou Jaroslava Žaluda – Dášou  ŽALUDOVOU.  Propozice soutěže byly stejné jako v předchozích ročnících - každé ze soutěžních družstev mělo dva pokusy a výsledné časy z nich se sčítaly. V kategorii žen přesvědčivě zvítězilo  družstvo SDH Kostelec, jehož celkový čas byl o 30,80 sec. lepší než  družstva Halže. Podstatně jiná situace byla v kategorii mužů. V prvním kole dosáhlo nejlepšího času družstvo Nového Sedliště. O  1,41 sec. horší čas měla družstva Křelovic a Labutě a o 0,1 sec. horší čas mělo družstvo Kladrub. Vše se rozhodovalo ve druhých pokusech. Novému Sedlišti se nepodařilo udržet vedoucí pozici a klesly až na 4. místo. Stejně tak se nedařilo ani družstvu Kladrub, které  kleslo až na 5.místo. Před domácím družstvem  se naskytla příležitost poprvé na domácí půdě konečně zvítězit, ale ani oni neměli štěstí. Přesto se podařilo udržet druhé místo v pořadí. Uznání a obdiv jak u soutěžících tak i u diváků  si vysloužilo družstvo SDH Staré Sedliště. To bylo po prvních pokusech až na  6. místě. Výborným výkonem dosáhli nejlepšího času soutěže – 27,19 sec. a tak  vybojovali nakonec třetí místo.

 

Celkové pořadí:

Ženy|:

1. SDH Kostelec                         65,71 sec

2. SDH Halže                              96,51 sec

 

Muži:

1. SDH Křelovice                       62,26 sec.          (28,77 sec. ,  33,49 sec.)

2. SDH Labuť                             63,40 sec.          (28,77 sec.  , 34,63 sec.)

3. SDH Staré Sedliště                 64,56 sec.          (37,37 sec.    27,19 sec.)

4. SDH Nové Sedliště                67,10 sec.          (27,36 sec.    39,74 sec.)

5. SDH  Kladruby                      76,78 sec.          (28,87 sec.    47,91 sec.)

6. SDH Nahý Újezdec               84,77 sec.          (34,89 sec.    49,88 sec.)

7 SDH Bor                                 85,,87 sec          (57,22 sec.   28,65 sec.)

8. SDH Halže                            87,72 sec.          (57,09 sec.    30,63 sec.)

9. SDH Kostelec                       92,42 sec.          (39,44 sec.    52,98 sec.)

 

 

XIX. ROČNÍK  TURNAJE V NOHEJBALU TROJIC.

 

         21.7. se v  přírodním areálu bývalé pískovny pořádal SDH XIX. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Za krásného letního počasí se hrálo ve dvou skupinách a dvě vítězná družstva s každé skupiny se  utkala v semifinálových zápasech. Ve finále, do kterého postoupila družstva  BAMBŮČA (R. Machačová,  F.Motl, Z. Rolko) a BOLEVEC (J. Šnajdr, Vl. Potužák,, M. Zítek), bylo úspěšnější družstvo BAMBŮČA a stalo se tak držiteli putovního poháru pro rok 2018 – 2019.  Třetí místo  vybojovalo družstvo THE  KOLNA (J. Šanoba, M. Šilhánek, A. Nykles), které porazilo družstvo BABETA GANG I.

     Od roku 2014, kdy se hraje o putovní pohár, se zatím žádnému družstvu nepodařilo pohár obhájit. Jedno jméno  však na poháru po letošním ročníku bude zapsáno již podruhé - Růžena MACHAČOVÁ.  Byla členkou vítězného družstva v roce 2017 a jistě není náhodou, že  v  ročnících 2015 a 2016 byla členkou družstva, které obsadilo na turnaji druhé místo.

 

 

 

 

LABUŤSKÁ  OLYMPIÁDA.

 

     25.8. uspořádal spolek „Labuťačky & spol.z.s.“ v rámci projektu MAS Český les z.s. „Bavíme sami sebe“, za finanční podpory Plzeňského kraje a MAS Český les z.s., v areálu bývalé pískovny sportovní odpoledne pro děti nazvané „Labuťská olympiáda“.

     . Po slavnostním zahájení, které provedla  předsedkyně spolku Bc. Jaroslava KAUFNEROVÁ, složili „olympionici“ slavnostní slib, který přečetla Barbora Nováková. Potom byl zapálen olympijský oheň a vztyčena olympijská vlajka. 33 mladých sportovců bylo rozděleno podle věku do 5 kategorií a soutěžili v osmi disciplínách – střelba (mladší děti hod míčem), skok  z místa, překážkový běh, kuličky na cíl, běh na chůdách, hod papírovou koulí, běh přes pole, chůze s pingpongovým míčkem. Pro nejlepší sportovce připravily organizátorky olympijské medaile a pro všechny sportovce věcné odměny a občerstvení.

     O doprovodný  program, který byl zaměřen na dopravní výchovu,  se postarali pracovníci BESIPu Plzeňského kraje. Pro všechny sportovce měli připraveny reflexní pásky, samolepky a různé informační materiály.

    I když se počasí  moc nevydařilo, vlastní akce rozhodně vydařená byla.

 

 

             

 

 

LABUŤSKÝ  VIDEOSTOP.

 

     20.10.   pořádal v klubovně SDH spolek „Labuťačky & spol. z.s.“  již třetí pokračování soutěže – „Labuťský videostop“. Soutěž, která je obdobou Barandovského videostopu, připravil, stejně jako předchozí, kronikář Labutě.  22 soutěžících  utvořilo 6 družstev a jejich úkolem bylo poznat z kterého filmu je ukázka, kterých bylo připraveno celkem 21 a ke každé z nich byla připravena ještě  doplňující otázka. Soutěžící si pak vyslechli základní informace k danému filmu doplněné zajímavostmi. Na závěr pak měli soutěžící možnost ověřit si, jak znají filmové  hlášky. Nejlepší znalosti prokázal Jan STRAKA a spolu s Mgr. Marcelou HÁJKOVOU, MUDr. Pavlem HÁJKEM a  Petrem HÁJKEM se stali vítězi soutěže. Druhé místo patřilo družstvu ve složení Milena PETERKOVÁ, Pavla KAMARÝTOVÁ, Tomáš KAMARÝT a třetí  místo obsadilo družstvo ve složení – Anna ŠULANOVÁ, Františka DULOVCOVÁ, Monika VERNEROVÁ a Bc. Markéta VERNEROVÁ. 

4. místo – Anežka Vaňkátová, Danuše Brutovská, Eva Kosová

5. místo – Radek Verner, Šimon Dulovec ml. Erik Verner, Šimon Dulovec nejml.

6. místo – Bc. Jaroslava Kaufnerová, Tereza Nováková, Barbora Nováková

 

 

 

VÝSADBA  STROMU  REPUBLIKY.

 

     28.10.   u příležitosti 100. výročí  vzniku Československé republiky byla v Labuti vysazena Lípa republiky. Slavnostní výsadby , kterou zorganizoval místní Sbor dobrovolných hasičů se spolkem „Labuťačky & spol. z.s.“ se zúčastnila i starostka obce Staré Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ. Malou odpolední slavnost zakončilo 15 přítomných společným zpěvem písně „Ach synku, synku“  a státní hymny.

     Pro připomenutí budoucím  generacím  bude strom republiky dodatečně opatřen  informací kdy a kdo jej zasadili.

 

 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA.

 

     2.12. se konala v klubovně SDH Mikulášská nadílka pro děti.  Mikuláš přišel společně s andělem a čertem. Ten se hned začal zajímat o ty děti, které nebyly hodné a zkoušel, zda se mu vejdou do pytle. Tomu pokaždé zabránil Mikuláš s andělem, kterým děti slíbily, že budou hodné a přidaly hezkou básničku. A tak místo čertova pytle dostalo všech 12 přítomných dětí děti pytlík s nadílkou.

     Celou akci zorganizovala Eliška Žaludová a  nadílku pro děti zajistil Obecní úřad ve Starém Sedlišti.

 

ZPÍVÁNÍ  U  VÁNOČNÍHO  STROMKU.

 

     8.12. od 18 hod. se konalo tradiční „Zpívání u vánočního stromku“. O hudební doprovod na harmoniku se postarala Iveta  Marušková. Akce se zúčastnilo celkem 61 obyvatel Labutě, chalupářů a „přespolních“. Členové spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ připravili pro účastníky akce malé pohoštění s vánočním svařákem. Hlavní organizátorkou akce byla Mgr. Hana Fukalová.

 

PŘEDSILVESTROVSKÝ  VÝŠLAP.

 

     29.12. uspořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“  předsilvestrovský „výšlap“. Na 9,5 km trasu se vydalo z Labutě 18 účastníků pochodu.

 

SILVESTROVSKÉ  POSEZENÍ.

 

     31.12. se sešlo 21 místních obyvatel a chalupářů na tradičním silvestrovském posezení.

 

 

-  JINÉ  AKCE, _ ÚČAST  NA  JINÝCH  AKCÍCH

 

VOLBA  PREZIDENTA  REPUBLIKY

     Ve dnech 12. – 13. 1. se uskutečnilo 1. kolo volby prezidenta republiky. Vítězem 1. kola se stal Miloš ZEMAN, který obdržel  1 985 547 hlasů - 38,56 %. Na druhém místě skončil Jiří  DRAHOŠ, který obdržel 1 369 601 hlas -  26,6%. Volební účast činila 61,9%.

     Ve volebním okrsku Staré Sedliště obdržel nejvíce hlasů Miloš ZEMAN – 195 – 47,44%, na druhém místě byl Jiří DRAHOŠ s 95 hlasy – 23%. Volební účast činila 46,3%.

     Volební účast občanů Labutě činila 55,7% (ze 70  oprávněných voličů se zúčastnilo 39).

 

     Ve dnech 26. – 27.1. se konalo druhé kolo volby prezidenta republiky. Vítězem se stal Miloš ZEMAN, který obdržel 2 853 390 hlasů – 51,36%. Jiří DRAHOŠ dostal 2 701 206 hlasů – 48,63%. Volební účast ve druhém kole činila 66,6%.

 

     Ve volebním okrsku Staré Sedliště obdržel  Miloš ZEMAN – 271 hlasů – 47,44%. Jiří DRAHOŠ obdržel 163  hlasů – 37,55%.%. Volební účast činila 48,6%.

     Volební účast občanů Labutě činila 57,1% (ze 70 oprávněných voličů se zúčastnilo 40).

 

      

  

VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ

     3.5. se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Starém Sedlišti vítání občánků. Mezi šesti občánky byl i Adam VERNER  z Labutě, který se narodil dne   manželům Erikovi a Bc. Markétě VERNEROVÝM .

 

 

PREZENTACE „LÁSKY  BOŽENY  NĚMCOVE“.

 

     19.6. se konala v zasedací síni Obecního úřadu ver Starém Sedlišti prezentace „Lásky Boženy Němcové“, kterou připravil kronikář Labutě. 

 

HISTORICKÝ  VEČER  VE  STARÉM  SEDLIŠTI.

  

     29.6. se konal ve Starém Sedlišti III. historický večer, který pořádal Obecní úřad Staré Sedliště, spolu se SDH Staré Sedliště a Liborem Markem, který byl moderátorem celého programu. Mottem večera   byl příjezd Karla IV. Z Labutě navštívilo akci 8 občanů.

 

 

28. VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  STARÉ  SEDLIŠTĚ

 

    12.9. se konalo v klubovně SDH 28. veřejné zasedání Zastupitelstva  obce Staré Sedliště. Zasedání se zúčastnilo 13 občanů Labutě a 1 občan Starého Sedliště. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední zasedání ZO ve volebním období 2014-2018 poděkovala starostka obce všem členům ZO za odvedenou práci. Za všechny zastupitele pak poděkoval starostce místostarosta Mgr. Oldřich BENDA  za její práci a předal ji dar a květiny.

 

XX. JUBILEJNÍ   ZAHRÁDKÁŘSKÁ  VÝSTAVA  OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN, BONSAJÍ  A  KAKTUSŮ – ZÁMEK  BOR.

 

     22.9. se konala v zámku v Boru XX. jubilejní zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny, květin, bonsají a kaktusů, na které měl  spolek „Labuťačky & spol. z.s.“  svoji expozici z výpěstků a výrobků občanů Labutě. Expozice obdržela ocenění jako  NEJLEPŠÍ  EXPOZICE  VÝSTAVY. Pamětní list a cenu převzala místopředsedkyně spolku Mgr. Hana FUKALOVÁ.

 

VOLBY  DO OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA:

 

     Ve dnech 5. – 6. 10.  se konaly celostátní volby do zastupitelstev obcí.     Vítězem voleb do Zastupitelstva obce Staré Sedliště  se stalo sdružení „Za obec krásnější“ , které získalo 1 614 hlasů tj.  48,34% (celkem 5 mandátů), na druhém místě skončilo KDÚ-ČSL – získalo 1 113 hlasů ( 3 mandáty), t.j. 33,33= a na třetím místě KSČM, která získala 612 hlasů, tj. 18,33 % (1 mandát).

     Z Labutě kandidovala pouze Monika VERNEROVÁ, jako 4. v pořadí na kandidátce sdružení „Za obec krásnější“. Získala 189 hlasů a byla zvolena zastupitelkou.

     Volební účast činila 44,28%. Z Labutě se voleb zúčastnilo celkem 41 voličů z 67 zapsaných, což je 61,2%.

 

 

 

 

SETKÁNÍ  SENIORŮ.

    

     11.10. pořádal Obecní úřad ve Starém Sedlišti spolu se SPOZ, v kulturním domě Zavadilka ve Starém Sedlišti,  tradiční setkání se seniory.  V úvodu přivítala starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ přítomné seniory ze Starého Sedliště, Labutě, Nového Sedliště, Mchova  a Úšavy a popřála jim pevné zdraví a příjemnou zábavu. S krátkým pásmem vystoupily děti ze ZŠ ve Starém Sedlišti, pod vedením  učitelky Jaroslavy KLINDEROVÉ.  Následovala volná zábava, a o hudbu se stejně jako v loňském roce postaralo známé duo z TV Šlágru Václav ŽÁKOVEC a Anna VOLÍNOVÁ.  Výborné pohoštění pro přítomné účastníky připravilo SOU v Boru, jehož učňové se vzorně starali po celý večer i o obsluhu. O zdárný průběh celé akce se starali i pracovnice Obecního úřadu a někteří obecní zastupitelé.

     Z Labutě se setkání zúčastnili manželé MATOCHOVI, Milena PAČESOVÁ, Jaroslav  STANDFEST, Anna ŠULANOVÁ, Anežka  VAŇKÁTOVÁ, Stanislav  ŽALUD, Václav HURYCH a bývalá občanka Labutě Valerie  ŠKOVRANOVÁ.

 

ZÁJEZDY  DO  DIVADEL.

 

     Obec Staré Sedliště pořádá každoročně zájezdy do divadel, kterých se zúčastňují i občané Labutě.

 

     27.2. zájezd, pro „dříve narozené občany“, do Městského divadla v Mariánských Lázních na komedii „Kdo je tady ředitel“. Z Labutě se zúčastnili 3  občané.

 

     21.4. zájezd do divadla Palace v Praze na divadelní představení „Do ložnice vstupujte jednotlivě!“.  Z Labutě se zájezdu zúčastnili 3 občané.

 

     13.10. zájezd do divadla  Hybernia v Praze na muzikál „Doktor OX“. Z Labutě  5 občanů.

 

     8.12. zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál „Mefisto“. Z Labutě 1 občan.

 

    

 

 

 1.  SPOLKOVÁ  A  POLITICKÁ  ČINNOST

 

- POLITICKÉ  STRANY

     V Labuti nepracuje žádná politická strana.

     Tři občané Labutě jsou členy ZO KDU-ČSL ve Starém Sedlišti. Dva občané jsou členy KSČM. 

 

 

 

- JEDNOTLIVÉ  SPOLKY

     V Labuti jsou dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a spolek  „Labuťačky & spol.z.s.“

 

 

 

 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ

 

ČLENSKÁ  ZÁKLADNA

 

  Sbor měl k 1.1.2018 celkem 35 členů, z toho bylo 6 žen a 29 mužů. V průběhu roku 2018 byl přijat 1 člen.

     K 31.12.2017 byl stav členské základny  36 členů.

 

     Nejmladšímu členovi bylo  24 let – Erik  VERNER  a nejstaršímu členovi je 90 let – Stanislav  KOS st.

 

 

 

VALNÉ  HROMADY

     26.1. se konala v klubovně SDH za přítomnosti 25 členů  Výroční valná hromada SDH. Starosta SDH ing. Jiří PETERKA nejprve přivítal hosty  - starostku obce Staré Sedliště Mgr. Jitku  VALÍČKOVOU a předsedkyni spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ Bc. Jaroslavu  KAUFNEROVOU. Po zvolení  mandátové a návrhové komise následovala zpráva o činnosti SDH za rok 2017, kterou přednesl starosta SDH, dále zpráva velitele jednotky, zpráva  pokladníka a zpráva kontrolní a revizní rady. Dalším bodem bylo přijetí nového člena – Šimona DULOVCE ml. Následovalo předání vyznamenání. Medaili „Za věrnost“ za 50 let obětavé činnosti ve sboru převzal Jaroslav  STANDFEST a medaili „Za věrnost“ za 70 let obětavé činnosti ve sboru převzal nejstarší člen SDH Stanislav KOS st. Vyznamenání předala starostka obce Staré Sedliště a starosta SDH Labuť. Dále byl projednán návrh plánu činnosti na rok 2018. V diskusi vystoupila starostka Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ, která poděkovala celému sboru za jeho činnost a popřála hodně  elánu a úspěchů  v další činnosti. Jaroslava KAUFNEROVÁ poděkovala za pozvání a dosavadní spolupráci.

 

 

     13.4. se konala za přítomnosti 18 členů valná hromada. Starosta ve zprávě o činnosti zhodnotil I. čtvrtletí. Dále informoval o rozpočtových požadavcích SDH, předaných Obecnímu úřadu. Dále byla projednána příprava plánovaných akcí (Memoriál J. Žaluda a turnaj v nohejbalu). Bylo schváleno zakoupení 15 ks pivních setů a skládacího stolu na stolní tenis.

 

     4.7. se konala další řádná valná hromada za přítomnosti 17 členů. Na programu byla zpráva o činnosti za II. čtvrtletí, dále organizační zajištění plánovaných akcí. Byly schváleny nové podmínky pro provozování klubu SDH. Byla snížena částka měsíčních odvodů na 1.500,-Kč a upraven ceník nápojů s platností od 4.7. 2018.

 

     5.10. se konala za přítomnosti 20 členů  řádná valná hromada. Starosta informoval o průběhu a hospodářském výsledku provedených akcí Dále byly projednány úkoly k zajištění  plánovaných akcí. Byl schválen příspěvek pro rodinu tragicky zesnulého profesionálního hasiče Luboše Viterny,  ve výši 5.000,-Kč.   Byla ustanovena inventarizační komise k provedení inventury majetku SDH a stanoven termín výroční valné hromady.

 

     Podrobné informace z jednání valných hromad jsou v zápisech, které jsou přílohami kroniky.

 

 

ČINNOST  SDH

      V  roce 2018  členové SDH organizovali nebo se podíleli na těchto akcích:

 turnaj v křížové sedmě, oslava MDŽ, vědomostní soutěž turnaj v žolíkách, stavění májky, turnaj v kuličkách,  soutěž v požárním útoku – Memoriál Jaroslava Žaluda, turnaj v nohejbalu,  hudební koncert, výsadba Lípy republiky  

     Další činností je účast družstva na sportovních a hasičských soutěží, brigádnická činnost při úpravě obce, klubovny a hasičské techniky. Celkem bylo odpracováno 454 hodin.

 

ÚČAST  NA  SPORTOVNÍCH  SOUTĚŽÍCH

 

     17.2. se družstvo ve složení – František  CINGROŠ, Jiří  HAVEL, Václav  KOSCELNÍK, Tomáš  MAŘÁK, ing. Jaroslav  PETERKA,  Jan  PETERKA, Jan ŠANOBA – zúčastnilo 17. ročníku turnaje v sálové kopané ve Starém Sedlišti „O pohár starostky obce“. Z šesti družstev, které byly rozděleny do dvou skupiny skončilo na druhém místě a celkově skočilo na 4. místě.

 

     24.2 se družstvo ve složení – Tomáš MAŘÁK, ing. Jaroslav  PETERKA, Jan PETERKA, Šimon DULOVEC ml., Radek  VERNER st., Erik  VERNER, Jiří HAVEL, František CINGROŠ a nečlen SDH Miroslav  BOŽEK – zúčastnilo turnaje „Bosá liga“ v Halži.  Z 9 soutěžních družstev se umístili na 1.místě.

 

     17.3. se zúčastnilo družstvu ve složení – ing. Jiří  PETERKA, Kamil  JURÍČEK a Stanislav  ŽALUD ml.  – turnaje družstev SDH ve střelbě ze vzduchovky v Halži. Z 9 družstev se umístili opět na 1. místě. 

    

    

 

ÚČAST  NA  SOUTĚŽÍCH  V POŽÁRNÍM  ÚTOKU

 

     Soutěžní družstvo pro tyto soutěže tvořili následující členové SDH:

Mgr. Petra  CIMBURKOVÁ, Šimon DULOVEC ml.  Jiří HAVEL, ing. Jaroslav  PETERKA, Jan  PETERKA, Erik  VERNER a Radek VERNER. Stejně jako v minulých letech  bylo družstvo podle potřeby doplňováno „půjčenými“ členy, především z SDH Nové Sedliště.

 

Výsledky soutěží:

 

7.7.       Staré Sedliště – Memoriál Ondřeje Potočného                      6. místo  (z 9 družstev)

14.7.     Labuť – Memoriál Jaroslava Žaluda                                      2. místo  (z 9 družstev)

4.8.       Nové Sedliště – Memoriál Václava  Pecháčka                      5. místo  (z 6. druřstev)

25.8.     Hoštka                                                                                    1. místo  (ze 2 družstev)

 

     Rovněž v letošním roce bylo naše družstvo zařazeno do 7. ročníku  bodovací soutěže OSH  Tachov – „Mistr požárního útoku“. Ze 14 družstev se naše družstvo umístilo na 8. místě.

 

 

 

 

 

„LABUŤAČKY & spol. z.s.“

 

     Spolek má celkem 26 členů, z toho je 23 žen a 3 muži. Výbor spolku pracuje od ustavující schůze ve stejném složení.

 

Činnost spolku  v letošním roce.

 

27.1.   -  autorské čtení K.Hally a K.Johany

9.2.     -  schůze spolku

2.3.     -  příprava výzdoby na oslavu MDŽ

10.3.   -  oslava MDŽ – ve spolupráci s SDH

7.4.     -  prezentace „Lásky Boženy Němcové“

14.4.   -  vědomostní soutěž „I my známe Česko“

26.5.   -  turnaj v kuličkách – ve spolupráci s SDH

2.6.     -  soutěž pro děti – „Labuťský dvojboj“ – ve spolupráci s SDH

v měsíci červenci a srpnu  společná cvičení

5.8.     -  soutěžní odpoledne pro děti – „Labuťská olympiáda“

22.9.   -  účast na zahrádkářské výstavě v Boru

20.10. -  „Labuťský videostop“

28.10.  -  výsadba Lípy republiky – ver spolupráci s SDH

2.11.   -   schůze spolku

8.12.    -  zpívání u vánočního stromku

29.12.  -  předsilvestrovský „výšlap“

 

 

 

 1.  ČERNÁ  KRONIKA

 

     Dne 18.6. kolem 11.30 hod. došlo v Tachově ve Vodní ulici; při demolici jednoho objektu, k zřícení třímetrové zdi, která zasypala občana Labutě – Jaroslava HAVRÁNKA. Jmenovaný utrpěl zranění hlavy a páteře a byl převezen do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

    Přestože podle prvotních informací  neměl být jmenovaný v ohrožení životě, ve večerních hodinách dne 18.6. svým zraněním podlehl.

 

 

 

 

 

 1. POČASÍ, PŘÍRODA

 

- POČASÍ

 

LEDEN:

 

Průměrná teplota    noční 0,8 st-C              denní 6,2 st. C 

Nejnižší  teplota     noční -8,3 st. C. (22.1.), -4,1 st. C. (21.1.),

                               denní   1,7 st. C. (14.1.), 3,1 st. C. (15.1.)

Nejvyšší teplota     10,9 st. C. (6.1.), 9,9 st. C. (25.1.), 9,4 st. C. (31.1.)

Srážky dešťové - 36 mm    3 .1. – 14 mm,  2.1. – 8,5 mm. 

Srážky sněhové  - 28 cm    21.1. –10 cm, 16. - 18.1. – 5 cm.

     Pouze v 9 dnech klesly noční teploty pod O st. Denní teploty byly celý měsíc nad O st.

 

 

ÚNOR:

Průměrná teplota        noční  -5,4 st. C                 denní 2,5 st. C

Nejnižší  teplota         noční  -14,3 st. C ( 28.2.) – 12,7 st. C. ( 25.2.) -10,2 st. C ( 24.2.) 

                                   denní  -4,9 st. C ( 27.2.)  -4,4 st. C ( 26.2.)

Nejvyšší teplota         6,2 st. C ( 1.2.)  5,7 st. C ( 16.2.)

 

Srážky sněhové 1 cm. Sněžilo pouze 12.2. – sněhové přeháňky

 Srážky  dešťové – 8 mm. Srážky smíšené – 1. a 2.2.

Celý měsíc byly noční teploty pod 0 st. C. , pouze 1.2. byla teplota nad O st.

Denní teploty byly po celý měsíc nad 0 st. C., s výjimkou 4 dnů  (25. – 28.2.)

 

 

BŘEZEN:

Průměrná teplota             noční    -2,1  st. C.              denní   7,9 st. C.

Nejnižší  teplota              noční  - 13,9  st. C.  (1.3.)  -9,8 st. C.  (4.3.),  

                                        denní   - 2,1 st. C.  (18.3.)  - 1,6 st. C.  (1.3.) 

Nejvyšší teplota              17,8 st. C.   (11.3.)  14,8 st. C.  (30.3.) 13,6 st. C (10.3.)

Srážky sněhové  -  slabé sněhové přeháňky 6. a 9-3

Srážky   dešťové – 20 mm -  12.3. 11 mm

 

 

DUBEN:

 

Průměrná teplota            noční    4,6 st. C               denní 20,8 st. C

7Nejnižší  teplota           noční  - 3,5 st. C (7.4.), -0,7 st. C. (6.4.)

                                       denní   11,5 st. C. (1.4.),  12,7 st. C. (6.4.)

Nejvyšší teplota             27,3   st. C. (21.4.), 26,6 st. C. (22.4.) 24,7 st. C (29.4.)

Srážky –  dešťové –  14 mm    11.4.  4 mm

Bouřka – 4.4.

 

 

KVĚTEN:

Průměrná teplota          noční  11,4 st. C.               denní  23,5 st. C.

Nejnižší  teplota           noční   3,2 st. (6.5.), 3,8 st. C. (7.5.)

                                     denní   15,7 st. C. (16.5.), 17,6 st. C. (1.5.)

Nejvyšší teplota           29,4. st. C. (31.5.), 29,2 st. C. (30.5.) 28,9 st. C (29.5.)

Srážky  – 65 mm. -  24.5. 18 mm.   14.5. 12,5 mm    

Přívalový přeháňky  30.5.

Bouřky – 10., 16..5.

 

 

 

 

ČERVEN:

 

Průměrná teplota         noční  11,8 st. C.               denní  25,1 st. C.

Nejnižší  teplota          noční  7,1 st. C. (23.6.), 7,8 st. C. 22.6.), 8,2 st. C. (26.6.)

                                    denní  15,4 st. C. (22.6.),  17,4 st. C (23.)       

Nejvyšší teplota          30,2 st. C. (10.6.), 29,6 st. C. (3.6.), 29,5 st. C. (8.6.)

Srážky  – 71 mm.  11.6.- 33,5 mm,  12.6. – 23,5 mm

Přívalové přeháňky  9.6., 11.6., 12.6.

Bouřka -  9.6., 11.6.

 

 

ČERVENEC:

Průměrná teplota        noční  12,3 st. C.,             denní  28,1 st. C.

Nejnižší  teplota         noční  4,7 st. C. (2.7.), 6,5 st. C. (3.7.), 8,5 st. C. (1.7.)

                                   denní  20,3 st. C. 11.7.), 22,8 st. C. (10.7.)

Nejvyšší teplota         32,9 st. C. (30.7.), 32,8 st. C. (31.7.), 32,1 st. C. (5.7.)

Srážky – 16,5mm. 15.7. – 5 mm, 22.7. – 4,5 mm.

 

SRPEN: 

Průměrná teplota       noční 12,6 st. C.              denní 27,4 st. C.

Nejnižší  teplota        noční 3,7 st. C. (27.8.), 6,9 st. C. (12.8.),

                                  denní 18,9 st. C. (25.8., 30.8), 19,3 st. C. (26.8.),

Nejvyšší teplota        37,7 st. C (3.8.), 33,6 st. C (1.8.)

12 dnů neklesly denní teploty pod 30 st. C

 

Srážky  - 26 mm.   30.8. – 9,5 mm, 24.8. – 5 mm,

Bouřky – 2.8. silná, 16., 19.,26.8.  

 

 

ZÁŘÍ:

Průměrná teplota       noční 8,3 st. C.             denní 21,2 st. C.          

Nejnižší  teplota        noční  -1,9 st. C. (26.9.), - 1,4 st. C. (30.9.),

                                  denní  10,2 st. C. (24.9.), 13,7 st. C.(25.9.), 13,8 st. C. ( 29.9.)

Nejvyšší teplota        27,3 st. C. (21.9.), 26,8 st. C. (18.9.) 26,7 st. C (20.9)

Srážky – 45,5 mm.      3.9. – 12,5 mm.  2.9. – 10 mm

 

 

 

ŘÍJEN:

Průměrná teplota      noční 3,8 st. C.            denní 15,7 st. C.

Nejnižší  teplota       noční  -1,9 st. C. (22.10.),  -1,0 st. C. (31.10.)

                                 denní  5,6 st. C . (21.10.), 7,2 st. C. (29.10.), 9,4 st. C (27.)

Nejvyšší teplota       22,6 st. C. (7.10.),  21,3 st. C. (16.10.), 21.2 st., C. (12.10.)

Srážky – 15,5 mm.   28.10. – 5 mm, 23.10. – 4 mm, 29.10.

Srážky sněhové        28.10. -  4 cm

 

 

LISTOPAD:

Průměrná teplota    noční  1,8 st. C.              denní 7,5 st. C.

Nejnižší  teplota     noční  -5,6 st. C. (18.11.),  -4,2 st. C. (16.11.)  -4,0 st. C (19.11.)

                               denní  0,0 st. C. (29.11.), 0,2 st. C. (28., 30.11.) 

Nejvyšší teplota     15,2 st. C. (8.11.), 13,8. st. C (7.11.), 13,3 st. C (5.11.)

Srážky  dešťové celkem  6,5 mm .  24.11. – 2,5 mm.

Srážky pouze v 5 dnech.

 

 

PROSINEC:

Průměrná teplota    noční   1,4 st. C.              denní 5,1 st. C

Nejnižší  teplota     noční  -4,0 st. C. (5.12.),  -1,8 st. C. (6.12.)

                               denní   -0,4 st. C. (14.12), -0,3 st. C. (15.12.)

Nejvyšší teplota     11,4 st. C. (3.12.), 11,2. C. (7.12.), 10,4 st. C. (22.12.)

Srážky dešťové – 103,5 mm.    21.12. – 17 mm, 4.12. – 14 mm, 3.12. – 13 mm.

Pršelo celkem 13 dní.   

Srážky sněhové  - 3 cm. Pouze ve 3 dnech.

 

 

 

     18.1. se prohnala ČR vichřice Friederik a způsobila značné materiální škody i škody na energetické síti. Zasáhla i Západočeský kraj a okres Tachov. V Labuti žádné škody způsobeny naštěstí nebyly. Došlo jen k polámání větví na stromech. Ve Starém Sedlišti spadl strom.

 

 

        Podle celostátní statistiky byl letošní rok  zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek.

   

 

-PŘÍRODA

     19.4. začaly kvést ovocné stromy.

     30.4. kvetly lesy.  

     V letošním roce byla nadprůměrná úroda ovoce. 

     Medová snůška byla pouze z ovocných stromů. Medovicový med nebyl žádný.

 

     Podle celostátní statistiky byl letošní rok  zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Průměrný úhrn srážek v ČR činil 522 milimetrů dešťových srážek, v Plzeňském kraji 550 mm a v Labuti bylo za rok 2018 naměřeno pouhých 437,5 mm dešťových srážek.

 

 

     V průběhu roku došlo na celém území republiky k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkových (kůrovcem). V Plzeňském kraji byly nejvíce zasaženy lesní porosty územních obvodech obcí Domažlice, Horažďovice, Nepomuk, Klatovy a Sušice. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal výzvu všem vlastníkům lesů ke zvýšené ochraně lesních porostů.

 

     Bobr evropský je stále na Novomlýnském rybníku.

 

 

 

 

 

 1. RŮZNÉ

 

NÁLEZ   ZAJÍMAVÉHO  DOKUMENTU

 

     Jaroslav  KVĚT nalezl na půdě zajímavý dokument. Jedná se o „Stížnost na  nucenou dodávku Tachovského piva zdejšímu hostinci“, která byla sepsána dne 11.8.1947 a adresována byla Svazu pro chmel, slad a pivo, Praha II, Lipová15. Stížnost podepsalo celkem 82 občanů Labutě.

     Dokument je založen jako příloha kroniky.

         

 

 1. PŘÍLOHY

 

 

- článek z Tachovského deníku „Jak jsme žili v Československu“

- článek z Tachovského deníku „Hasiči v Labuti ocenili nejdéle sloužící dobrovolníky“

- pozvánka na besedu s Karlem Johanou a Karlem Hallou

 - článek z Tachovského deníku „Četl divákům o Přimdonošovi“

- článek z Tachovkého deníku „Masky prošly Staré Sedliště“

- pozvánka na prezentaci –„Mlýny na Sedlišťském potoce“

- pozvánka na turnaj v křížové sedmě

- článek z Tachovského deníku „ K turnaji v křížové sedmě usedlo v Labuti sedm dvojic“

- pozvánka na oslavu MDŽ

- prezenční listina z oslavy MDŽ

- článek z Tachovského deníku „Mezinárodní den žen se slavil také o víkendu“

- pozvánka na prezentaci – „Lásky Boženy Němcové“

- pozvánka na vědomostní soutěž – „I my známe Česko“

- článek z Tachovského deníku „ Labuťačky pořádaly vědomostní soutěž“

- časový harmonogram 41. rallye Wiesbaden 2018

- mapka 1. etapy 41. rallye Wiesbaden 2018

- pozvánka na turnaj v žolíkách

- článek z Tachovského deníku „V Labuti hráli žolíky“

- snímky webových stránek Tachovského deníku – stavění májky

- článek z Tachovského deníku „Nejstarší obyvatel Labutě oslavil 90 let“

- pozvánka na turnaj v kuličkách

- článek z Tachovského deníku „Některé děti cvrnkaly v Labuti kuličky poprvé“

- pozvánka na „Labuťský dvojboj“

- článek z Tachovského deníku „Zeď při demolici zavalila staršího muže, naštěstí nebyl ohrožen      

  na životě“     

- článek z Tachovského deníku „Muž, na kterého se sesypala část zdi, v nemocnici zemřel“

- článek z Tachovského deníku „Staré Sedliště chce být vesnicí roku“

- pozvánka na Memoriál Jaroslava Žaluda a propozice soutěže

-články z Tachovské jiskry „Labuť pořádala Memoriál Jaroslava Žaluda“ a „Družstvo  Labutě

  obsadilo druhé místo, první byly Křelovice“

- pozvánka na turnaj v nohejbalu trojic

. článek z Tachovské jiskry „Pohár si vykopala Bambůča

- snímky webových  stránek  Plzeňského kraje

- fotografie udělených ocenění v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2018

. brožura – Vesnice Plzeňského kraje roku 2018

- pozvánka na Labuťskou olympiádu

- článek z Tachovského deníku „Olympiáda přilákala děti do bývalé pískovny“

- pozvánka na setkání seniorů ve Starém Sedlišti

- pozvánka na Labuťský videostop

. články z Tachovského deníku a Tachovské jiskry „Labuťský videostop prověřil znalce filmů

- článek z Tachovského deníku „Vedení Starého Sedliště se nezměnilo“

- článek z Tachovského deníku „Labuť má Lípu republiky“

- článek z Tachovského deníku „Kuličkiáda, videostop, olympiáda. Spolek Labuťaček pečuje        

  o kulturu“

- článek z Tachovského deníku „Mikulášská nadílka potěšila děti v Labuti“

- články z Tachovské jiskry  „Hasiči z Labutě soutěží i pečují o obec“ a    

  „Historie hasičského sboru v Labuti sahá až do roku 1904“ 

- dopis občanů Labutě z 11.8.1947 – Stížnost na nucenou dodávku Tachovského piva zdejšímu

  hostinci

- Zpravodaj obce Staré Sedliště – 1/2018, 2/2018, 3/2018 a 4/2018

- zápisy z valných hromad SDH – 26.1.. 13.4., 4.7. a 5.10.

- Tachovský deník ze dne 12.1. as 15.1.

- hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky 

- Tachovský deník ze dne 29.1.

- Tachovský deník ze dne 8.10.

- hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce