Pozvánka na členskou schůzi

10.09.2019 17:08

                                                   POZVÁNKA   NA ČLENSKOU  SCHŮZI  SPOLKU

                                                                    "LABUŤAČKY  & SPOL. z.s."

                             která se bude konat

                                                 v  klubovně SDH dne 11. října 2019 od 19.30 hod. 
 

PROGRAM :

 

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2019

3. Zpráva o hospodaření

4. Plán činnosti na rok 2020

5. Diskuse

6. Závěr

 

                                                                                                                                           Předsedkyně spolku:

 

                                                                                                                                     Bc. Jaroslava KAUFNEROVÁ