Ustavující schůze spolku.

23.10.2017 21:16

    Dne 20.října se konala od 19 hod. v klubovně SDH  ustavující schůze spolku "Labuťačky & spol z.s.". Byly schváleny Stanovy spolku, zvolen výbor  ve složení: předseda - Bc. Jaroslava KAUFNEROVÁ, místopředfseda - Mgr. Hana FUKALOVÁ a pokladník - Františka DULOVCOVÁ. Zbývá podat návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku. Po zapsání bude mít spolek  právní subjektivitu.