Členská schůze spolku "Labuťačky & spol. z.s."

02.10.2018 13:33

POZVÁNKA   NA  ČLENSKOU  SCHŮZI  SPOLKU

„LABUŤAČKY & spol., z.s.“

která se bude konat

v klubovně SDH v Labuti,  dne 2. listopadu 2018 od 19,30 hod.

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti spolku v roce 2018
  • Zpráva o hospodaření
  • Diskuse
  • Závěr

V Labuti 2. října 2018

           za výbor spolku

Bc. Jaroslava Kaufnerová v.r.