Hledání Lipové víly.

15.08.2020 22:00

     

     Hledat Lipovou vílu se vydalo v sobotu večer v Labuti celkem 17 dětí. Jednalo se o zábavně naučnou hru, kterou zorganizoval spolek  „Labuťačky & spol. z.s.“  V 18.30 hod. se děti  sešly před klubovnou SDH, kde se  nejprve  posilnily vydatnou večeří, kterou organizátorky pro ně připravily. Potom se vydaly na tři trasy, na kterých bylo celkem 10 stanovišť. Na těch musely splnit  konkrétní úkol –  např. poznávání zvířátek, poznávání stromů, poznání předmětů po hmatu, uhádnout hádanku nebo roztřídit odpad.   Po splnění úkolu dostaly kartičku s částí básničky, ze které měly  složit říkanku, pomocí které pak Lipovou vílu společně  vyvolaly. Ta potom všechny děti odměnila. V klubovně SDH, kde děti společně nocovaly, je čekala ještě jedna odměna – filmová pohádka. Akce se dětem velice líbila a vůbec jim nevadila ani ta troška deště v průběhu hledání víly.

 

     Další fotografie naleznete v rubrice Fotogalerie.