Indiánská stezka - letní hra pro děti

20.08.2023 10:52

19. srpna uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. za pomoci členů SDH Labuť tradiční letní hru pro děti. Účastníci se tentokrát vydali po stopách indiánů, kteří se usídlili nedaleko Labutě. Na cestu se vydalo 21 dětí v doprovodu rodičů a průvodkyně Klekí Tety, přítelkyně indiánů. Cesta byla náročná, slunce pražilo, na skupinu číhaly nástrahy v podobě kopřiv, elektrického ohradníku a těžko schůdného terénu vedoucího do indiánské vesnice v labuťské pískovně. Během cesty bylo také potřeba natrénovat indiánskou píseň pro náčelníka, vymyslet své indiánské jméno a také překonat svůj strach plížením ve strachovém pytli. Výprava malých osadníků vzbudila v indiánské vesnici pozdvižení a náčelník Jurda – Vlčí Tlapa zprvu odmítal pustit děti do vesnice. Avšak na přímluvu Klekí Tety a po poradě se Šamanem vstup do vesnice povolil. Indiáni malé osadníky bohatě pohostili a předvedli jim své znalosti a dovednosti, které si děti vyzkoušely doslova „na vlastní kůži“.  Děti si na deseti stanovištích vyrobily svou čelenku, indiánský oděv, náhrdelník, házely oštěpem, střílely lukem, plížily se, poznávaly stopy zvířat, rostliny, stromy a houby, trénovaly svoji paměť. Na závěr byly děti pasovány náčelníkem na indiány s právem používat své indiánské jméno a byly odměněny pěknými dárky, které jako sponzorský dar dodal jeden z rodičů dětí. O bohaté občerstvení se postaraly opět maminky a babičky malých labuťáků. Indiánskou vesnici s jejími obyvateli utvořili členové spolků a další obyvatelé a chalupáři z Labutě. Na všech stanovištích byli připraveni indiáni a indiánky, od těch pravých k nerozeznání, kteří jako vždy věnovali čas a svou tvořivost nejen přípravě stanoviště, ale také svému kostýmu.