Jak hasiči káceli topol - 26.3.2016

26.03.2016 21:20

     Bylo krátce po 14 hod.,  když se na cestě vedoucí ke hřbitovu sešli účastníci brigády (členové SDH) k naplánovanému skácení topolu. Po prohlídce zmíněného stromu a krátké poradě startuje ve 14.16 hod. Jiří PETERKA st. motorovou pilu a začíná řezat směrový zářez. Za pomocí klínů a kalačů mu pomáhají Jiří PETERKA ml a Šimon DULOVEC st., který ve 14.27 hod. střídá v řezání Jiřího PETERKU st. Ve 14.33 hod. opět řeže Jiří PETERKA st.  a  ve 14.39 hod. začíná s hlavním řezem. Ve 14.43 hod. jej střídá v řezání Jiří PETERKA ml. a ve 14.47 hod. opět řeže  Jiří PETERKA st. Přestože je hlavní řez klínován, ve 14.55 hod. došlo v řezu k sevření pily. Ve 14.58 hod. pokračuje v řezání hlavního řezu Šimon DULOVEC st. V 15.08 hod. jej v řezání střídá Radek  VERNER, kterému pomocí klínů pomáhá Šimon DULOVEC ml. V 15.22 hod. se pokouší Jiří PETERKA st. s Šimonem DULOVCEM st. „zdolat“ strom pomocí hydraulického zvedáku. Topol stále odolává. V 15.25 hod. se topol po několika úderech kalačem do klínu  řítí se k zemi. Následuje „porcování“ stromu, kterého se kromě již zmíněných aktérů dále účastní Markéta MAŘÁKOVÁ, Jiří HAVEL, Jaroslav PETERKA a  Erik VERNER.

Pozn. autora:  V době, kdy se zdálo, že strom už „podlehne“, jsem chtěl  pořídit videozáznam a  tak jsem přepínal z fotografování na videozáznam a obráceně.  Zrovna v době kdy jsem chtěl fotografovat, ve stromu najednou prasklo a než jsem stačil přepnout na videozáznam, byl strom na zemi. Moc se tedy omlouvám, že ve Fotogalerii jsou pouze fotografie a záznam toho, jak strom padá  chybí. 

        

     Fotografie z "akce" jsou ve Fotogalerii.