Koncept Kroniky 2019

26.03.2020 08:47

     

 

1.     OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

     Zastupitelstvo  obce pracovalo v průběhu roku 2019 ve stejném složení, v jakém bylo ustanoveno  dne 30.10.2018.

     Z Labutě je zastupitelkou Monika VERNEROVÁ.

 

    Ve Sboru pro občanské záležitosti nadále pracuje z Labutě Milena PETERKOVÁ. 

 

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

     Odvoz komunálního odpadu  z Labutě provádí stále firma EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

     Stále trvá i smlouva mezi obcemi Staré Sedliště a Tisová o využívání sběrného dvora v Tisové. Pro občany Starého Sedliště a spádových obcí jsou určeny provozní hodiny  každý čtvrtek  - duben – září 16.30 hod.– 18.00 hod. ,  říjen – březen 15.30 hod. – 17.00 hod.

     Dne 4.5. a 5.10.  byl proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu. Současně byly sváženy pneumatiky, kabely, eternit (v neprodyšně zabalených obalech), laky a ředidla (v uzavřených nádobách), monočlánky, léky, zářivky, akumulátory apod.

 

     Dne 11.5.a 12.10.  byl proveden svoz objemového odpad. Současně byl proveden sběr železného šrotu.  

 

- POPLATKY

     Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stále stejný , tj. 550,-Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let ( ty jsou od poplatku osvobozeny). Pro „chalupáře“ činí poplatek  700,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

     Rovněž poplatky za psa zůstávají stejné – 100,-Kč,  důchodci platí 50,-Kč.

     Průměrná cena vodného činila v roce 2019 v roce 2019 44,37 Kč/ m3 – stejně jako v roce 2018.

 

 

- ÚDRŽBA  OBCE

     Údržba obce je nadále prováděna pracovníky Obecního úřadu Staré Sedliště a dále externími pracovníky na základě smlouvy.

 

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH, WEBOVÉ  STRÁNKY

 

 

     V Tachovském deníku,  v Tachovské jiskře a na internetových stránkách   byly uveřejněny následující články:

 

14.1    Policisté pátrají po ženě z Tachovska – redakce

17.1.   Policisté našli tělo pohřešované ženy – redakce

           O životě a díle Boženy Němcové vyprávěl labuťský kronikář - redakce

21.1.  Hasiči se sešli na valné hromadě -  redakce

23.1.  Hasiči se sešli na výroční valné hromadě – kronikář

9.2.    Povídat o pivu se bude v Labuti – redakce

15.2.  Obyvatelé Labutě vzpomínali na trampoty svých předků s pivem – redakce

9.3.,   Starým Sedlištěm prošlo 30 masopustních masek – kronikář

13.3.  Prohlédli si fotografie a vydeažili dva dorty – redakce

14.3.  Zloděj kradl i ničil – redakce

3.4.    Křížovou sedmu ovládli hráči z Nového Sedliště - kronikář 

10.4.  Křížovou sedmu ovládli hráči z Nového Sedliště – kronikář (Tachovská jiskra)

17.4.  Dobrovolní hasiči ze Starého Sedliště si převzali nové auto – redakce

24.4.   Ženy braly druhé a třetí místo v žolíkovém turnaji – redakce

24.4.   Ženy braly druhé místo v žolíkovém turnaji – redakce (Tachovská jiskra)

13.5.   V Labuti pořádali vědomostní soutěž – kronikář

11.6.   Labuťačky uspořádaly dvojboj pro děti – kronikář

18.7.   Soutěži dominoval Bor – kronikář

18.7.   19.7. – upoutávky – Country a nohejbal pořádají hasiči v Labuti – kronikář

29.7.   Nohejbalový turnaj v Labuti oslavil dvacáté narozeniny- redakce, kronikář

19.7.   Vesnicí Plzeňského kraje roku 2019 je Pačejov – internet

23.8.   Staré Sedliště zaujalo záchranou rybníku, příkladně také pečuje o památné stromy –

           redakce

30.8.   Labuťačky uspořádaly řemeslný jarmark – kronikář

9.9.     Les ukrýval část leteckého majáku – redakce

23.9.   Strach pomohla překonat zelenina – redakce

5.10.   Za úspěch dostala obec půl milionu – redakce

6.11,   Senioři ze Sedliště se bavili – kronikář

9.12.   Labuťští si uspořádali první zabijačku – redakce

2.1.     Zimní výšlap z Labutě – Hana Fukalová

2.1.     K hasičům se mohlo jít na zabijačku i pro mikulášskou nadílku – kronikář

 

 

     V roce 209198 bylo pokračováno ve zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek www.osada-labut.cz. Poplatky za služby hradí OÚ Staré Sedliště a editaci stránek provádí kronikář.

     Za rok 2019 bylo zaevidováno celkem5 353 vstupů na stránky.

 

             .    

 

 

OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

 

K 31.12 celkem 91 obyvatel – 52 mužů, 39 žen. 

Nejstarším obyvatelem je Stanislav KOS. 

 

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

11.1.       Anežka MATOCHOVÁ               86 let

20.1.       Jiří  PETERKA                             70 let

23.1.       Ladislav KAUFNER                    60 let

25.2.       Vlasta  HAVRÁNKOVÁ             75 let

26.2.       Libuše  TREMLOVÁ                   83 let

3.3.         Jiřina KOSCELNÍKOVÁ             75 let

20.4.       Michal  SCHMID                         65 et 

1.5.         Stanislav  KOS                             91 let

4.6.         František  PETRŽELKA              84 let

25.6.       Jan  MATOCHA                          88 let

8.9.         Marie  PETRŽELKOVÁ              86 let

26.10.     Františka  DULOVCOVÁ            65 let

 

    

 

 

- NAROZENÍ

17.12.   se narodil rodičům Eriku a Bc. Markétě VERNEROVÝM  syn  LUKÁŠ

 

24.12.   se narodil rodičům ing. Jaroslavu PETERKOVI a Bc. Petře  CIMBURKOVÉ  syn  

             ANTONÍN

 

 

- ÚMRTÍ

6.2.    zemřela ve věku nedožitých 85 let paní Marie ŽALUDOVÁ

21.8.  zemřel  ve věku nedožitých 76 let Werner  STANDFEST

17.2.  zemřel po dlouhé těžké nemoci  ve věku nedožitých 70 let Jozef  CUDRÁK.

 

 

- PŘISTĚHOVALI  SE

 

v únoru  do domu čp. 34   Adam  VANĚK

 

v dubnu  do domu E 22 Miroslav  HAVEL

v prosinci do domu čp. 155  Josef  VOLF

 

 

v říjnu do domu čp. 143   jako nájemníci    Jana  HUBENÁ (1991)

                                                                     Jana  HUBENÁ  (2010

                                                                     Roman  HUBENÝ (2014)

 

-          ODSTĚHOVALI  SE

 

v listopadu z čp. 118    Pavel  BÍLÝ

                                     Matěj  BÍLÝ

                                     Tomáš  BÍLÝ

                                     Simona  BÍLÁ

                                     Žaneta   ZAVALENÁ

 

 

 

 

 

2.     HOSPODÁŘSKÉ  A  MAJETKOVÉ  POMĚRY

 

- ZEMĚDĚLSTVÍ

Stav  hospodářského zvířectva:

 

Ladislav KAUFNER – přestal hospodářské zvířectvo chovat

 

Miroslav KUNEŠ – 1 jalovice, 1 býk

 

V katastru Labutě chová 5 včelařů celkem    107 včelstev.

 

Šimon  DULOVEC                12  včelstev 

Václav HURYCH                  10  včelstev

Stanislav  KOS st.                 20 včelstev

Stanislav  KOS ml.                 39 včelstev

Jiří  PETERKA                       26 včelstev

 

     Jan MATOCHA a Ladislav KAUFNER přestali včely chovat.

 

     Miroslav  MALÁK z Částkova má ustájeno v Labuti celkem 7  ks jalovic.

 

     Zemědělské pozemky v k.ú. Labutě obhospodařují tyto subjekty:

Jan ZATLOUKAL   Přimda

BK II s.r.o. Bor

AGROKLAS  a.s. Staré Sedliště

Ing. Radek  ŠAFAŘÍK  Přimda

Pozemky jsou jejich vlastnictvím nebo je mají pronajaty.

Orné půdy je v k.ú  Labutě celkem 1 499 088 m2.

 

     Lesní porosty v k.ú. Labutě o celkové výměře  2 500 990 m2 a jsou majetkem Obce Staré Sedliště a Lesů ČR.

 

     Labuťský rybník o výměře 29 834 m2, který je majetkem Klatovského rybářství a.s. Klatovy, má pronajatý Daniel  ŽILINEC a chová v něm ryby.   

 

 

 

- ŽIVNOSTI, OBCHODY

 

Pavel CIMBUREK – firma SELISTA, opravy a restaurování selského, lidového a starožitného nábytku.

Josef NOVÁK – hodinový manžel, zednické a obkladačské práce.

Jan  FRANK – truhlářské  práce. Jmenovaný je sice trvale hlášen v Tachově ale bydlí a podniká v Labuti.

     Dalším podnikatelem je pan Miroslav  VESELÝ, který podniká v pronajatém servisu Alpina v Boru.

     V Labuti je dále zapsána právnická osoba JOZÍFEK s.r.o., Labuť 140, jednatel Milena MATOCHOVÁ. Činnost – zprostředkování obchodu a služeb, drobná dřevařská výroba, služby pro rostlinou a živočišnou výrobu.

     Obchod v Labuti není stále žádný. Nejbližší  obchod je ve Starém Sedlišti –  .COOP TUTY Jednota Tachov. Otevírací doba -  PO – PÁ  07 hod.– 16.30 hod. v SO 07 hod. -10 hod.

 

- DOPRAVA, SPOJE

 

   

     Dopravní obslužnost zajišťuje ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz Tachov. Spoje z Labutě i z Tachova zůstávají stejné, rovněž jízdné se neměnilo.

     Z Labutě do Tachova jsou dva spoje:

1.      4.45 hod. z Labutě, přes Úšavu  - příjezd do Tachova 5.20 hod.  cena jízdného 26,-Kč

2.      7.41 hod. z Labutě, přes Mchov a Staré Sedliště -  příjezd do Tachova 8.10 hod.  cena jízdného 30,- Kč

 

Z Tachova do Labutě jsou rovněž dva spoje:

1.      11.35 hod. z Tachova, přes Úšavu -  příjezd do Labutě 12.02 hod. – pokračuje do Přimdy, cena jízdného 26,-Kč

2.      14.40 hod. z Tachova, přes Staré Sedliště a Mchov - příjezd do Labutě 15.16 hod. – pokračuje před Přimdu do Pavlíkova, cena jízdného 30,-Kč

   

     V 15.20 hod. jede z Tachova autobusový spoj, přes Úšavu, který ale nezajíždí do Labutě a zastavuje na křižovatce Nové Sedliště-Mchov-Přimda-Labuť. Příjezd je v 15.44 hod.-cena jízdného 22,-Kč.Spoj pokračuje do Přimdy.

 

           

     Pobočka České pošty v Labuti není. Doručování provádí zaměstnankyně České pošty, pobočky Tachov – Pavla KAMARÝTOVÁ.       

 

    

    V dubnu 2018 byla otevřena v budově Obecního úřadu ve Starém Sedlišti Pošta Partner, kterou provozuje Obec Staré Sedliště. Vedoucí pošty je Lenka MÁLKOVÁ.

 

 

- VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY    

     V Labuti je celkem 104, budov, z toho je 42 domů s číslem popisným, 1 dům občanské vybavenosti a 35 domů s číslem evidenčním. 

       V měsíci listopadu byla provedena demolice budovy označení jako E 31, na st.p.č. 1/5. Jedná se o hospodářské křídlo  panského sídla čp.1. Na odstranění stavby bylo vydáno rozhodnutí  Odboru výstavby a územního plánování MÚ Bor ze dne 27.1.2014. Stavby měla být odstraněna do 31.12.2014.

 

     V měsíci listopadu byla dokončena rekonstrukce domu čp. 121, majitele Jana ZATLOUKALA.

 

    

-ZMĚNY  V MAJETKOVÝCH  POMĚRECH

      30.1. schválilo  ZO Staré Sedliště  prodej části p.p.č. 975/12 Janu ZATLOUKALOVI.

 

Dům čp. 118 koupil Adam  SOLEH bytem Rájov 114, 353 01 Mnichov.

 

Dům čp- 142 koupili do společného vlastnictví ing. Kamil  JURÍČEK bytem Úšava 5, 34801 Staré Sedliště a  Martina KARENOVIČOVÁ, Tyršova 316, 35301 Velká Hleďsebe.

    

 

3.     ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

 

- ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

    V Labuti zdravotnické zařízení není žádné.

    Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty v  pracovní dny v době od 16 do 07 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Od prosince je umístěna v prostorách budovy dětského oddělení. 

     Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována  v bývalé Nemocnici Planá v době od 16 do 07 hod., v sobotu a v neděli nepřetržitě.

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

 

- SPÁDOVÁ  NEMOCNICE

     Pro obyvatele okresu Tachov je spádovou nemocnicí Stodská nemocnice a.s.  Mimo to je možno využít ambulantní péče poskytované Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.

 

- SOCIÁLNÍ   PÉČE

     Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor. Ubytovací sociální služby poskytují Domov pro seniory  Tachov, Panenská -  Domov seniorů PANORAMA, Tachov, U Penzionu - Domov pro seniory Kurojedy - Domov pro seniory  v Boru ,Diecézní charity Plzeň  a Nemocnice následné péče Svatá Anna Planá u M.L.       

 

- VETERINÁRNÍ   AKCE

      11.6. bylo provedeno pracovníky Veteriny s.r.o. Tachov očkování psů proti vzteklině.

      20.10. bylo prováděno pracovníky Veteriny s.r.,o. Tachov povinné čipování psů. Poplatek činil 550,-Kč za psa.

 

4.     ŠKOLSTVÍ, KULTURA, CESTOVNÍ  RUCH

 

- ŠKOLA, ŠKOLKA

V Labuti není škola ani školka. 5 dětí  dojíždí do školy ve Starém Sedlišti, 1 do Boru.

 

 

- SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

 

PREZENTACE   O  ŽIVOTĚ  A  DÍLE  BOŽENY  NĚMCOVÉ

 

     Dne 12.1. se konala v klubovně SDH další část cyklu o Boženě Němcové – Život a dílo Boženy Němcové. Prezentaci připravil kronikář a zúčastnilo se ji celkem  16 občanů.

    Dne  17.1 se uvedená akce konala také ve Starém Sedlišti, v zasedací síni Obecního úřadu. Zúčastnilo se celkem  10 občanů.

 

 

 

POVÍDÁNÍ  O  PIVU

    Dne  9.2. zorganizoval spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ spolu s SDH akci „Povídání o pivu“. V první části seznámil  kronikář přítomné s historickým dokumentem, kterým byla  stížnost labuťských občanů z 11.8.1947, adresovaná  Svazu pro chmel, slad a pivo v Praze. Stížnost se týkala velice špatné kvality Tachovského piva. Zároveň občané žádali aby do Labutě byla obnovena dodávka piva z Chodové Plané. Stížnost tehdy podepsalo celkem 82 obyvatel Labutě.

     Další částí byla prezentace, kterou rovněž připravil kronikář. Posluchači se seznámili jednak s historií piva, s postupem výroby piva a s historií pivovarů v Labuti a Chodové Plané.

     Na závěr  akce připravili organizátoři ochutnávku 4 druhů piva rodinného pivovaru Chodovar. I když by se zdálo, že téma „pivo“ je spíše pro muže, téměř polovinu posluchačů tvořily ženy.

 

 

OSLAVA  MDŽ

 

     Dne 9.3. pořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ spolu s SDH tradiční oslavu Mezinárodního dne žen. 40 místních občanů a chalupářů přivítala předsedkyně spolku Bc.  Jaroslava Kaufnerová  a starosta SDH ing. Jiří Peterka. Společně pak všem ženám předali karafiát. Následovala  prezentace fotografií z  událostí v Labuti v roce 2018, kterou připravil  kronikář.  Jako každým rokem se stoly doslova prohýbaly pod dobrotami, které připravily labuťské ženy. Dvojice kytaristů , pánové Fišer a Vachuda ze Stráže , se postarala o hudbu, při které se nejen zpívalo ale i tančilo. Zpestřením večera byla bohatá tombola a „zlatým hřebem“ pak dražba dvou krásných dortů, které zhotovila Iveta MARUŠKOVÁ. První dort vydražil za 4.001,-Kč Šimon DULOVEC st. a druhý dort vydražil za 1.600,-Kč ing. Jiří PETERKA.  Uvedená akce jenom znovu potvrdila, že prostory klubovny SDH začínají být pro tradiční akce v Labuti malé.

 

 

 

VIII. ROČNÍK  TURNAJE  V KŘÍŽOVÉ  SEDMĚ.

 

       Dne 30.3. zorganizoval SDH v pořadí již VIII. ročník turnaje v křížové sedmě.   Ze  4 domácích a 4 „přespolních“  dvojic vyšla po 5 hodinovém klání vítězně dvojice z Nové Sedliště – Miroslav  MORAVEC a  Josef POSPÍŠIL. Na druhém místě se umístila domácí  dvojice – ing. Jiří PETERKA  a Stanislav ŽALUD a jako třetí skončila dvojice z Hoštky – František a Pavel CINGROŠOVI. Stejně jako v loňském ročníku se nedařilo favoritům. Vítězové VII. ročníku Šimon DULOVEC a Libor SÝKORA skončili na 7. místě a několikanásobná vítězka turnaje Jitka  NEJEDLÁ skončila s novým spoluhráčem, na místě čtvrtém.   

 

 

 

III. ROČNÍK  TURNAJE  V ŽOLÍKÁCH.

 

     Dne 13.4. se konal III. ročník turnaje v žolíkách, který pořádal SDH. Z 19 účastníků vyšel po třech hodinách hry vítězně Pavel  \CIMBUREK. Na druhém místě skončila Milena  PETERKOVÁ a jako třetí byla „přespolní“ Jitka NEJEDLÁ z Nového Sedliště. Turnaj si našel oblibu nejen u domácích vyznavačů této karetní hry ale i u „přespolních“ , kterých se letošního ročníku zúčastnilo celkem 9.

 

 

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽ

 

     Dne 27.4. se uskutečnila   tradiční vědomostní soutěž „I my známe Česko“, pořádaná spolkem „Labuťačky & spol.z.s.“ spolu s SDH. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dospělých a 4 děti. S otázkami  z oblasti historie, kultury, geografie, sportu, vědy, techniky a přírody si nejlépe poradilo družstvo ve složení Pavla KAMARÝTOVÁ, Milena PETERKOVÁ, Monika VERNEROVÁ a Tomáš KAMARÝT. Na druhém místě skončilo družstvo ve složení Jana CUDRÁKOVÁ, Zuzana ROTTOVÁ, Luděk HUSÁK a Jan STRAKA. Jako třetí se umístilo družstvo ve složení Františka DULOVCOVÁ, Mgr. Marcela HÁJKOVÁ, Kamila KOSOVÁ a Adam VANÉK. Soutěž je velice oblíbená nejen proto, že soutěžící mohou strávit příjemné odpoledne,  ale současně mají možnost  rozšířit si svoje znalosti o naší  vlasti.

 

.  

 

STAVĚNÍ  MÁJKY

 

         Dne 30.4. se za hezkého jarního počasí sešla padesátka obyvatel a chalupářů na tradičním stavění májky.  Po jejím postavení přišlo na řadu upálení čarodějnice. Následovalo opékání buřtů, na což se vždy nejvíce těší děti. Celá akce je tradičně organizována členy místního SDH a Obecní úřad ve Starém Sedlišti také tradičně zajišťuje buřty. Tradicí se stala  i každoroční návštěva akce  starostkou obce Starého Sedliště Mgr. Jitkou VALÍČKOVOU u a místostarosty Mgr. Oldřicha BENDY.

 

 

 

EXKURZE  DO  PIVOVARU  CHODOVAR  V  CHODOVÉ   PLANÉ

 

     Dne 4.5. navštívilo 34 obyvatel a chalupářů Labutě rodinný pivovar Chodovar v  Chodové Plané. Exkurze, kterou zorganizoval spolek „Labuťačky & spol. z.s.“, byla završením akce „Povídání o pivu“ uspořádané 9.2. V pivovaru byli přivítáni ředitelem pivovaru, Jiřím Plevkou ml, kterému předsedkyně spolku Bc.Jaroslava KAUFNEROVÁ předala kopii zajímavého dokumentu, kterým byla stížnost obyvatel Labutě z roku 1947 na kvalitu Tachovského piva a která současně vysoce hodnotila kvalitu piva chodovoplánského.  Při více než hodinové prohlídce pak seznámil ředitel pivovaru přítomné s historií i přítomností  pivovaru a  s jednotlivými provozy. Při prohlídce odpovídal i na celou řadu otázek. Na závěr pozval účastníky  na prohlídku koncem roku, kdy bude v provozu i sladovna a kdy bude možnost ochutnat i Vánoční Speciál. Po prohlídce pivovaru následovalo krátké posezení v restauraci Ve Skále, kde všichni ochutnali výborné vepřové koleno a samozřejmě i chodovoplánské pivo.

 

 

    

 

 

II. ROČNÍK  TURNAJE  V KULIČKÁCH

 

     Dne 18.5. uspořádal v pískovně spolek “Labuťačky  & spol.z.s.“  spolu SDH II. ročník turnaje v kuličkách. 9 dospělých a 6 dětí soutěžilo podle pravidel  Českého kuličkového svazu (vždy dva soutěžící proti sobě, každý má 10 kuliček a vítězí ten, kdo dostane jako první všechny svoje kuličky do důlku).  Hrálo se na 2  vítězné hry vyřazovacím způsobem. Z dětských soutěžících byl nejúspěšnější Šimon DULOVEC, na druhém místě skončila Gábina  PAŤHOVÁ a třetí byla Ema  ZACHOVÁ. Z dospělých hráčů byl nejúspěšnější Radek  VERNER st., druhým byl Šimon DULOVEC nejstarší  a jako třetí byla Františka  DULOVCOVÁ.

 

 

 

II. ROČNÍK  LABUŤSKÉHO  DVOJBOJE

 

     Dne 1.6. pořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ spolu s SDH v rámci Mezinárodního dne dětí , 2. ročník Labuťského dvojboje. 22 dětí rozdělili pořadatelé do 3 věkových kategorií – do 6 let, od 7 do 10 let a od 11 let. Děti nejmladší kategorie závodily v běhu a hodu míčkem. Obě kategorie starších dětí závodily v běhu a ve střelbě ze vzduchovky. V nejmladší věkové kategorii se vítězem stal Matýsek POLLAK, druhý byl Leon KOVAŘÍK a na třetím místě skončil Honzík FRANK. Ve věkové kategorii do 10 let zvítězil Vojtěch ZACH, na druhém místě se umístil Bohdan VALOUCH a jako třetí byla Adéla HAVRÁNKOVÁ.  V nejstarší kategorii zvítězila Ema ZACHOVÁ, druhým byl Samuel BARTÁK a jako třetí skončila Tereza NOVÁKOVÁ. Děti dostaly od pořadatelů kromě diplomů a medailí ještě malé dárky.

 

 

 

HUDEBNÍ  KONCERT   SKUPINY  „ZVLAŠŇÝ  ŠKOLA“ 

 

     Dne 15.6. pořádal SDH v pískovně tradiční koncert  hudební skupiny ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA. Zúčastnilo se ho celkem 211 diváků, vstupné činilo 99,-Kč. Tradičně bylo připraveno pro  návštěvníky koncertu občerstvení. Čistý zisk z akce činil 24.519 Kč. 

 

 

 

NÁVŠTĚVA  KOMISE  SOUTĚŽE  VESNICE  ROKU 2019

 

     Dne 18.6. navštívila hodnotící komise soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2019 obec Staré Sedliště. Navštívila rovněž Labuť, kde členky spolku „Labuťačky & spol.z.s.“ připravily v pískovně malou výstavku svých prací, fotografií a malé pohoštění. Kronikář připravil krátkou prezentaci z historie a současnosti osady.

     Starostka obce ocenila a poděkovala za přípravu a organizaci  (poděkování rovněž ve zpravodaji č. 4/2019).

 

 

 

VI  ROČNÍK  MEMORIÁLU  JAROSLAVA  ŽALUDA

 

     Dne 13.7. se konal XII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku -   VI. ročník Memoriálu Jaroslava Žaluda, pořádaný SDH. Zúčastnilo se ho celkem 13 soutěžních družstev – 3 družstva žen – SDH Bor, Halže, Kostelec a 10 soutěžních družstev  mužů – SDH Bor, Halže, Kladruby, Kostelec, Křelovice, Nahý Újezdec, Nové Sedliště, Staré Sedliště a domácí družstvo Labutě. Soutěžící přivítal starosta SDH ing. Jiří  PETERKA  a starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ. Pravidla soutěže byla stejná jako v předchozích ročnících – každé družstvo mělo dva pokusy a výsledné časy se sčítaly. I  když počasí soutěžícím vůbec nepřálo, na jejich výkonech se  to nijak neprojevilo. Průběh soutěže byl velice zajímavý a zvláště druhé kolo soutěže mužů bylo  doslova dramatické. Zvítězilo družstvo SDH Bor, přestože po prvním kole bylo až na pátém místě. Družstvo Kladrub, které mělo v prvním kole nejlepší čas, svoje vedení neudrželo a skončilo na druhém místě. Na třetím místě  skončilo družstvo Stříbra, které bylo po prvním kolem až na šestém místě. Nejhůře dopadlo domácí družstvo, které v prvním kole mělo třetí nejlepší čas, ale nevydařený pokus v druhém kole je odsunul až na místo poslední. 

     V kategorii žen zvítězilo družstvo SDH Bor, které mělo v prvním kole druhý nejlepší čas  ze všech soutěžních družstev včetně mužů. Na druhém místě skončilo družstvo Kladrub a třetí místo obsadilo družstvo Halže.

     Pro všechna družstva byly připraveny diplomy a věcné ceny, pro první tři družstva v obou kategoriích medaile, poháry a pro vítěze v mužské kategorii sud Chodovaru.

 

CELKOVÉ  POŘADÍ:

 

MUŽI:

 

1. SDH Bor                                    56,90 sec       (32,41 sec     24,49 sec)        

2. SDH Kladruby                           58,74 sec       (25,11 sec     33,63 sec)        

3. SDH Stříbro                               59,01 sec       (33,19 sec     25,82 sec)        

4. SDH Staré Sedliště                    61,50 sec       ( 33,82 sec     27,68 sec)         

5. SDH Kostelec                            64,09 sec       (31,88 sec     27,68 sec)

6. SDH Nové Sedliště                    64,18 sec       (30,32 sec     33,86 sec)

7. SDH Křelovice                          64,47 sec       (34,49 sec     29,98 sec)

8. SDH Nahý Újezdec                   65,47 sec       (33,42 sec      32,05 sec)

9. SDH Labuť                              72,92 sec       (30,98 sec       41,94 sec)

 

ŽENY:

 

1. SDH Bor                                   67,37 sec       (30,31 sec       37,06 sec)

2. SDH Kostelec                           68,18 sec       (39,60 sec      28,58 sec)

3. SDH Halže                                94,61 sec       (59,71 sec      154,32 sec)

 

 

XX.  ROČNÍK  TURNAJE NOHEJBALU  TROJIC

 

     Dne 20.7. se konal jubilejní XX. ročník turnaje v nohejbalu trojic, který každoročně pořádá SDH. Turnaje se  zúčastnilo  celkem 9 družstev. Za krásného slunečného počasí se hrálo  ve dvou skupinách a dvě vítězná družstva s každé skupiny se utkala v semifinále. Ve finálovém zápasu   se utkalo  družstvo STL ( Zuzana SOLČANSKÁ, Petr ROHLÍK, Roman HANÍK) s obhájcem putovního poháru, družstvem BAMBŮČA (Růžena MACHAČOVÁ, Filip MOTL, Milan ŠICHTANC). Po strhujícím,  vyrovnaném boji zvítězilo družstvo STL a stalo se tak novým držitel putovního poháru. Na třetím místě skončilo družstvo 2+1 (Martin HOREJŠ, Pavel TRUC, Roman HANÍK), které porazilo družstvo DOUDLEVCE (Jan ZVIKL, Pavel ZVIKL,  Patrik PLAŠČIAK). Pro všechny účastníky turnaje připravili pořadatelé věcné ceny, diplomy a pamětní listy XX. ročníku turnaje. Zpestřením celé akce byla prezentace, kterou připravil kronikář z fotografií z minulých ročníků. Prezentace byla  doplněna i zajímavou statistikou - počty účastníků, nejúspěšnější hráči, nejmladší účastník a držitelé pohárů. 

     Na večer připravili organizátoři country zábavu, na které k tanci a poslechu hrála country skupina Sebranka.

 

LETNÍ  KINO

 

     Dne 17.8. promítal Mgr. Petr PONCAR v bývalé pískovně  pro 22 diváků celovečerní film JUMANJI 2.

 

 

 

ŘEMESLNÝ  JARMARK

 

     Dne 24.8. pořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ spolu s SDH  zábavně-naučné odpoledne pro děti – Labuťský řemeslný jarmark. V přírodním areálu bývalé pískovny se děti mohly nejen seznámit se starými řemesly  ale mohly si je i vyzkoušet. Tak třeba u mlynáře  si mohly zkusit jak se na ručním mlýnku mlela mouka,  u hrnčíře jak se vyrábí hrnek nebo miska, u perníkářky jak se zdobí perníky, u truhláře pak práci s hoblíkem a u pradleny  si vyzkoušet jak se dříve pralo prádlo na valše. Celkem se mohly seznámit s činností 12 řemeslníků. Jedním z úkolů bylo také poznat staré nářadí, jako třeba cep, kolovrat, hoblík macek. Za správné odpovědi a „šikovnost“ dostávaly děti „zlaťáky“, za které si pak mohly koupit v obchůdku nejrůznější drobnosti. Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení – kuřecí paličky a koláčky. Akce se zúčastnilo cekem 20  dětí.

 

 

ZAKONČENÍ  CYKLU  O  BOŽENĚ  NĚMCOVÉ – FILM  BABIČKA 

 

     Dne 26. 10. se uskutečnila v klubovně SDH závěrečná část cyklu o Boženě Němcové. Byl promítnut film „Babička“ z roku 1940 režiséra Františka Čápa. V úvodu seznámil kronikář Labutě přítomné s historií a zajímavostmi z natáčení filmu a  s osudy některých představitelů filmových postav. Akce se zúčastnilo celkem19  občanů.

 

 

1. ROČNÍK  LABUŤSKÉHO  DÝŇOVÁNÍ

 

     27.10. uspořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ 1. ročník Labuťského dýňování. 11 soutěžících vytvářeno před klubovnou SDH podle vlastní fantazie dekorace z okrasných dýní. Vzájemným  hlasováním vyhodnotili nejlepší výtvor, kterým byla dekorace  Ondry DULOVCE. Petra CIMBURKOVÁ pro soutěžící připravila výbornou dýňovou polévku.

 

 

 

 

1. LABUŤSKÁ  ZABIJAČKA

 

     30.11. se konala v Labuti 1. Labuťská zabijačka. Jednalo se o akci SDH, do které se zapojila převážná část místních obyvatel a také někteří chalupáři. Od rána se  před klubovnou SDH a v klubovně  připravovali  pod vedením hlavního kuchaře Bartoloměje K|OSCELNÍKA, tradiční zabíjačkové dobroty – ovar, zabíjačkovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenky,  sulc, škvařilo se sádlo a připravoval se  zabíjačkový guláš. Všechny tyto dobroty pak bylo možné ochutnat na společném večerním posezení v klubovně. Nechyběly ani sladké dobroty, které připravily členky spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ O zpestření se postarala hudební dvojice pánů Gracíka a Bartáka, která hrála jak s poslechu, tak i k tanci. 

 

 

MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA

         6.12. se konala v klubovně SDH  Mikulášská nadílka pro děti,  kterých přišlo celkem 19. Anděl přečetl každému jeho hříchy, čert pohrozil, že jej vezme do pekla, pokud se nepolepší a po slibu nápravy dostal každý malý účastník od Mikuláše balíček s dobrotami.

     Celou akci zorganizovala Eliška ŽALUDOVÁ a balíčky zajistil Obecní úřad ve Starém Sedlišti.

 

ZPÍVÁNÍ  U  VÁNOČNÍHO  STROMKU

     7.12. se před klubovnou SDH v Labuti konalo tradiční Zpívání u vánočního stromku. Akce, kterou  pořádal  spolek „Labuťačky & spol.z.s.“. a zúčastnilo se 60 místních obyvatel a chalupářů. Za kytarového  doprovodu Evy KOSOVÉ  se zazpívaly  tradiční  koledy a vánoční písně. Po skončení zpívání bylo připraveno v klubovně pro všechny malé pohoštění.  

 

 

PŘEDSILVESTROVSKÝ  VÝŠLAP

 

     29.12.  uspořádal spolek „Labuťačky & spol.z.s.“.již třetí předsilvestrovský výšlap. Celkem 15 účastníků se vydalo  po zelené turistické značce přes les  "Štinglák",  přes dálniční most do Újezda pod Přimdou a dále po místní naučné stezce k rozcestí u dalšího dálničního mostu. Po zastávce na občerstvení vedla trasa zpět do Labutě.

 

 

 

-  JINÉ  AKCE, _ ÚČAST  NA  JINÝCH  AKCÍCH

 

ZÁJEZDY  DO  DIVADEL

     Obec Staré Sedliště pořádala v letošním roce zájezdy do divadel.

     23.3. zájezd do divadla Broadway v Praze na muzikál „Kvítek mandragory“. Z Labutě se zúčastnili 2 občané.

     25.4. zájezd pro dříve narozené občany do Nové scény Divadla J.K.Tyla v Plzni na operetu Franze Lehára Veselá vdova. Z Labutě se zúčastnil 1 občan.

 

SLAVNOSTNÍ  PŘEDÁNÍ  NOVÉHO  HASIČSKÉHO  VOZIDLA

 

     Dne 13.4 se uskutečnilo ve Starém Sedlišti slavnostní předání nového hasičského vozidla CAS 20 Renault jednotce SDH |obce Staré Sedliště. Slavnosti se zúčastnili – starostka obce Staré Sedliště Mgr. Jitka  VALÍČKOVÁ, ředitel HZS Plzeňského kraje, odboru Tachov plk. Ing. Přemysl KOSINA, členové družebních hasičských sborů z Prešova a Bärnau, zástupci hasičských sborů z okolních obcí, zastupitelé obce, občané Starého Sedliště a okolních obcí. Pozvání přijali i starosta SDH Labuť ing. Jiří PETERKA, bývalý zastupitel obce Šimon DULOVEC st. a  kronikář Labutě.

     Klíče od nového vozidla, které bylo pořízeno z rozpočtu obce za více než 4 600 000 Kč, převzal od starostky obce  starosta SDH Staré Sedliště Jiří VACEK. Po požehnání tachovským farářem Mgr. Václavem  VOJTÍŠKEM si vozidlo prohlédla veřejnost.  

 

 

VOLBY  DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU

 

     Ve dnech 24. – 25. 5. se konaly v ČR volby do Evropského parlamentu.  Zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo  21,18% hlasů ( 6 mandátů),  druhá ODS získala 14,54% (4 mandáty) a třetí Piráti  získali 13,95% (3 mandáty). Volební účast činila28,72 %.

     Ve volebním okrsku Staré Sedliště odevzdali voliči nejvíce hlasů  hnutí ANO 2011 – 22,3%, KSČM 16,22% a Pirátům 13,51%. Volební účast činila 18,69%.

     Z Labutě přišlo volit z 69 oprávněných voličů 10 občanů, což je 14,5%.

    

   

 

5. VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  STARÉ  SEDLIŠTĚ

     Dne 28.5. se konalo v klubovně SDH 5. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Staré Sedliště. Zúčastnilo se  ho 6 obyvatel Labutě a 2 přespolní.

 

HISTORICKÝ  VEČER  VE  STARÉM  SEDLIŠTI

     28.6. se konal IV. historický večer, který pořádá Obecní úřad Staré Sedliště, spolu s SDH Staré Sedliště a moderátorem Liborem MARKEM.  Zajímavý program, ve kterém vystoupili skupiny šermířů a Zdeněk Burghauser s ukázkami dravců, sov, čápa, lišky a jezevce, shlédlo i 6 občanů Labutě. 

 

 

XXI: ROČNÍK  ZAHRÁDKÁŘSKÉ  VÝSTAVY  V TACHOVĚ

 

     Ve dne 20. – 21. září se konala ve společenském sále Mže v Tachově XXI. Ročník zahrádkářské výstavy . Spolek „Labuťačky & spol. z.s.“  měl opět svoji samostatnou expozici, za kterou při hodnocení udělili pořadatelé  ČESTNÉ  UZNÁNÍ.

 

 

 SETKÁNÍ  SENIORŮ

 

     Dne 25.10. pořádal Obecní úřad ve Starém Sedlišti spolu s SPOZ v kulturním domě Zavadilka ve Starém Sedlišti tradiční setkání seniorů. Po přivítání přítomných starostkou obce Mgr. Jitkou  VALÍČKOVOU, vystoupily s krátkým pásmem děti ze ZŠ ve Starém Sedlišti. Organizátoři akce připravili jako každoročně pohoštění a každý dostal malý dárek. K tanci a poslechu hrála skupina DUO ANYWAY. Z Labutě se setkání zúčastnilo  6 občanů - Stanislav KOS, Milena PAČESOVÁ, Jaroslav  STANDFEST, Anna ŠULANOVÁ, Anežka  VAŇKÁTOVÁ, Stanislav ŽALUD a Václav HURYCH.    

 

 

9. VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  STARÉ  SEDLIŠTĚ 

 

     Dne 9.12. se konalo v klubovně SDH  9. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Staré Sedliště. Zúčastnilo se ho 7 občanů Labutě a 2 přespolní.

     V diskusi vystoupil Šimon DULOVEC st. s návrhem na výstavbu kapličky v Labuti. Předložil studii zpracovanou  ing. Arch. J. Opočenským a ing. Arch. Š. Valouchem z O-V architekti s.r.o. Praha. Zpracování projektové dokumentace by bylo údajně  bezplatné  (jeden z architektů je zetěm labuťských chalupářů). Na nákladech na výstavbu by se podíleli jak místní občané, tak i bývalí občané Labutě žijí v SRN. Zastupitelstvo k návrhu nezaujalo žádné stanovisko.

 

 

 

5.      SPOLKOVÁ  A  POLITICKÁ  ČINNOST

 

- POLITICKÉ  STRANY

     V Labuti nepracuje žádná politická strana.

     Tři občané Labutě jsou členy ZO KDU-ČSL ve Starém Sedlišti. Dva občané jsou členy KSČM. 

 

- JEDNOTLIVÉ  SPOLKY

     V Labuti jsou dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a spolek  „Labuťačky & spol.z.s.“

 

 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ

ČLENSKÁ  ZÁKLADNA

                                                                                                           

     Sbor měl k 1.1.2019 celkem 36 členů, z toho 6 žen a 30 mužů. V průběhu roku byl přijat 1 člen a stav členské základy k 31.12 je tedy 37 členů (6 žen a 31 mužů).

     Nejstarším členem je Stanislav KOS – 91 et, nejmladším je Erik VERNER – 25 et.

 

 

VALNÉ  HROMADY

 

     Dne 18.1. se konala v klubovně SDH  SDH. Výroční valná hromada.  Starosta SDH ing. Jiří Peterka ml.  nejprve přivítal hosty – starostku obce Staré Sedliště Mgr. Jitku Valíčkovou a místopředsedkyni spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ Mgr. Hanu Fukalovou. Ve své zprávě zhodnotil činnost sboru za uplynulý rok. Připomněl pořádané akce, z nichž řada má již dlouholetou tradici a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci se spolkem “Labuťačky & spol. z.s.“ Kromě organizování společenských, kulturních a sportovních akcí,  se SDH významnou měrou podílí  i na zvelebování a údržbě obce. Za uplynulý rok bylo členy SDH celkem odpracováno bezmála 500 brigádnických hodin. Ve své zprávě zmínil i jeden problém místního sboru, kterým je chybějící mladá generace, což se projevuje i v požárním sportu.  Přesto se stále daří držet dobrou úroveň soutěžního družstva, o čemž svědčí skutečnost, že se v bodovací soutěži 7. ročníku „Mistr požárního útoku“ umístilo na 8. místě, když v rámci tachovského okresu působí 51 SDH.   V závěru svojí zprávy poděkoval za spolupráci sousedním sborům v Novém Sedlišti a ve Starém Sedlišti. Zvláštní poděkování patřilo Obci Staré Sedliště za výraznou podporu a pochopení. Po  zprávách velitele jednotky, pokladníka, kontrolní a revizní rady, pak valná hromada schválila plán práce na rok 2019. 

     V diskusi starostka obce Staré Sedliště poděkovala a ocenila  činnost členů sboru, poděkovala za jejich aktivitu a popřála hodně zdraví a úspěchů v další činnosti. Za spolupráci rovněž poděkovala i místopředsedkyně spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ Hana Fukalová.

     Starostka obce Staré Sedliště  spolu se starostou SDH předali členům SDH – Stanislavu Žaludovi st. a Šimonu Dulovcovi st. vyznamenání za dlouholetou aktivní činnost ve sboru.

     V samotném závěru pak všichni přítomní poblahopřáli  Jiřímu Peterkovi st., který se v těchto dnech dožívá významného životního  jubilea a do dalších let mu popřáli především pevné zdraví.

 

     26.4. se konala za přítomnosti 17 členů  další valná hromada . Zahájena byla minutou ticha  za zesnulého člena a bývalého funkcionáře Jozefa  CUDRÁKA. Starosta po zprávě o činnosti za I. čtvrtletí seznámil valnou hromadu s rozpočtovými požadavky na rok 2019. Dále byla projednány organizační záležitosti připravovaných akcí, zejména Memoriálu Jaroslava ŽALUDA a XX. ročníku turnaje v nohejbalu trojic. Dále bylo předloženo vyúčtování pořádaných akcí.

 

     13.9. se konala za účasti 14 členů další valná hromada. Po zprávě o činnosti seznámil starosta valnou hromadu s hospodářskými výsledky uspořádaných akcí. Byl stanoven termín konání Výroční VH a schváleno složení inventarizační komise. Dále bylo projednání organizační zajištění připravovaných akcí.

 

     Podrobné informace z jednání valných hromad jsou v zápisech, které jsou přílohami kroniky.

 

ČINNOST  SDH

 

     SDH nemá jednotku požární ochrany obce.

 

     V průběhu roku 2019 zorganizoval SDH  nebo se podílel na následujících akcích:

„Povídání o pivu“, oslava MDŽ, turnaj v křížové sedmě, turnaj v žolíkách, stavění májky, vědomostní soutěž, turnj v kuličkách, Labuťský dvojboj, koncert hudební skupiny,  Memoriál Jaroslava Žaluda, turnaj v nohejbalu, řemeslný jarmark a Labuťskou zabijačku. Při úpravě obce, klubovny SDH a hasičské techniky.

     Další činností byla účast na hasičských soutěžích a brigádnická činnost.

 

ÚČAST  NA  SPORTOVNÍCH  SOUTĚŽÍCH

 

     SDH se v roce 2019 nezúčastnil žádné sportovní soutěže.

 

 

 

 

ÚČAST  NA  SOUTĚŽĆH  V POŽÁRNÍM  ÚTOKU

 

     V průběhu roku 2019 se SDH zúčastnil pouze tří soutěží v požárním útoku.

 

6.7.  Staré Sedliště – Memoriál Ondřeje Potočného            5. místo (z 10 družstev)   32,49 s

13.7. Labuť - Mermoriál  Jaroslava Žaluda                       10. místo ( z 10 družstev)  

3.8.   Nové Sedliště – Memoriál Václava Pecháčka            4. místo  ( z 10 družstev)  29,59 s

 

     Soutěžní družstvo tvořili:

Jiří ||BARTÁK, Šimon DULOVEC ml., Jiří HAVEL, ing. Jaroslav  PETERKA, Jan  PETERKA, Erik VERNER a Radek VERNER. Stejně jako v minulých letech bylo družstvo doplňováno „půjčenými“ členy z \SDH Nové Sedliště.

 

     Rovněž v letošním roce bylo soutěžní družstvo zařazeno do 8. ročníku bodovací soutěže OSH Tachov -  „Mistr požárního útoku“. Z 13 hodnocených družstev se naše družstvo umístilo na 9 místě s \9 body.

 

BRIGÁDNICKÁ  ČINNOST

 

     Celkem bylo odpracováno 502  brigádnických hodin. Jednalo se o zpracování a uskladnění palivového dřeva, údržbu požární techniky, úprava pískovny, úprava budovy klubu a práce na údržbě a zvelebení osady.

 

 

 

„LABUŤAČKY & spol. z.s.“

 

     Spolek měl k 1.1. celkem 27 členů. V průběhu roku byly přijaty 2 členky.

     K 31.12. měl spolek celkem 29 členů – 26 žen a 3 muži.

     Výbor spolku pracuje stále ve stejném složení.

 

ČINNOST  SPOLKU.

 

9.2.     Povídání o pivu

9.3.     oslava MDŽ

4.5.     zájezd do pivovaru CHODOVAR

27.4.   vědomostní soutěž „I my známe Česko“

18.5.   2. ročník turnaje v kuličkách

1.6.     2. ročník Labuťského dvojboje

24.8.   Řemeslný jarmark

27.10.  1. ročník Labuťské dýňování

7.12.    zpívání u vánočního stromku

29.12.  předsilvestrovský výšlap

 

      Dále se spolek podílel na organizaci cvičení, na  1. Labuťské zabíjačce,  připravil expozici na XXI. ročníku zahrádkářské výstavy v Tachově. Členové spolku se zapojovali v průběhu roku i do brigádnické činnosti.

 

     Členové spolku se sešli na členské schůzi dne 22.2. Byla projednána  zpráva o činnosti za uplynulý rok, zpráva o hospodaření, plán činnosti na rok 2019 a pojetí nových členů – Anny KUNEŠOVÉ a Kamily  KOSOVÉ.

 

 

    

 

 

 

6.      ČERNÁ  KRONIKA

  

    Od 11.1. pátrala policie ČR po pohřešované Drahoslavě KUŘILOVÉ, roz. Škovranové z Boru. Vzhledem k tomu, že jmenovaná  pocházela z Labutě, byly prováděny pátrací akce v okolí Labutě. Dne 15.1. byla pohřešovaná nalezena utopená v Novomlýnském rybníku. Na nohy měla přivázané kameny. 

 

     Od konce února do poloviny března došlo za Labutí ve směru na Hoštku k vloupání do odstaveného nákladního  vozidla zn. IVECO. Nezjištěný pachatel poškodil okno vozidla a palubní desku. Z vozidla odcizil akumulátory.

 

7.     POČASÍ, PŘÍRODA

 

- POČASÍ

     Ve dnech 9.3. – 11.3. zasáhl celý Západočeský kraj a většinu území republiky silný vítr, dosahující místy rychlosti až 90 km/hod. Vítr způsobil značné škody jak na majetku tak i na energetické soustavě. V Labuti k žádným velkým škodám nedošlo, pouze byly polámány větve stromů. 10.3. došlo vlivem poruchy na vysokém napětí k výpadku elektřiny v Labuti  v době od 18 hod. do 03 hod.

      Dne 16.3.  zasáhl území Západočeského kraje a některých dalších krajů opět silný vítr. V Labuti k žádným škodám nedošlo, pouze v lese u Novomlýnského rybníka došlo k vyvrácení několika stromů, které museli hasiči odstraňovat. 

 

     Ve dnech 29.9. a 30.9. zasáhla území celé České republiky vichřice Mortimer. V Labuti rovněž nedošlo vlivem vichřice k žádným škodám.

 

     V listopadu  byla v rámci programu péče o krajinu, podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostření, uskutečněna výsadba aleje (cesta za hřbitovem vedoucí k lesu). Ministerstvem životního prostředí byla poskytnuta dotace ve výši 98.580,- Kč. Výsadbu provedla firma Martin Mráz, Zahradní tvorba Plzeň, na základě projektu, který zpracovala Petra Koukalíková, Stříbro. Bylo vysázeno celkem 12 ks lísek obecných, 12 jabloní  (Grávštýnské 2 ks, Kardinál žíhaný 2 ks,  Lansberská reneta 3 ks,  Malinové holovouské  2 ks, Malinové holovouské 2 ks,  Panenské české 3 ks),  12 slivoní  ( Hamanova  8 ks, Durancie 4 ks),  12 hrušní  ( Hardyho 8 ks,  Muškatelka letní 4 ks )  a 12 třešní  ( Hedelfingenská  6 ks,  Karešova

 6 ks).

 

    

 

LEDEN:

 

Průměrná  teplota         noční    -2,72 st. C       denní  2,8 st. C 

Nejnižší  teplota           noční    -10,5 st. C  (19.1. -10,2 st.C),  -10,2 st. C (22.1.)

                                     denní    -2,3 st. C  (23.1.)  -1,2 st. C (24.1.)

Nejvyšší teplota                          5,7 st. C  (1.1., 7.1., 29.1.)

Srážky sněhové    4 cm.  Sněžilo sice 15 dnů, ale velice slabě. Souvislá sněhová pokrývka se neudržela.

Srážka dešťové  25,5 mm.

 

 

ÚNOR:

Průměrná teplota           noční   2,5 st. C         denní  8,7 st. C               

Nejnižší  teplota            noční -13,7 st. C (5.2.)  -8,4 st. C (1.2.)

                                      denní   0,8 st. C  (5.2.)  1,9 st. C  (3.2.)     

Nejvyšší teplota            16,3 st. C (27.2.)  14,9 st. C  (25., 26.2)

Srážky sněhové  19 cm. Sněžilo ve třech dnech, nejvíce 3.2.- 18 cm.

 

BŘEZEN:

Průměrná teplota          noční  2,1 st. C          denní  11,8 st. C

Nejnižší  teplota           noční  -3,0 st. C (21.3.)  -2,3 st. C  (20.3.)

                                     denní    6,8 st. C (2.3.)  7,3 st. C  (11.3.)

Nejvyšší teplota           19,2 st. C (23.2.)  18,9 st. C  (30.3.)

 Srážky  smíšené – ve dvou dnech.

Srážky dešťové – 76,5 cm. 10.3. -  18 mm,  14. a 16.3. -  14 mm.

 

 

DUBEN: 

 

Průměrná teplota         noční    2,0 st. C       denní  17,75 st. C

Nejnižší  teplota          noční   -4,0 st. C ( 12.4.)  -3,0 st. C (11.4.)

                                    denní    7,4 st. C (12., 13.4.)  6,9 st. C 14.4.) 

Nejvyšší teplota          26,4 st. C (26.4.)  25,1 st. C (25.4.)

Srážky dešťové   celkem 23 mm   29.4. -  14 mm,  25.4. - 14 mm,  27.4. -   9 mm

 

 

KVĚTEN:

Průměrná teplota       noční    5,75 st. C         denní  18,5 st. C   

Nejnižší   teplota       noční  -1,9 st. C  ( 6.5.)  -0,6 st.C ( 8.5.)

                                  denní  10,8 st.C  ( 15.5.)  11,4 st.C ( 16.5.)

Nejvyšší teplota        24,8 st. C  (27.5.)  24,5 st.C ( 26.5.)

Srážky dešťové celkem 54 mm – 15 dní.  20.5. – 13 mm, 10.5. – 8,5 mm,  11.5. – 7 mm.

11.5. - bouřka                       

 

ČERVEN:

Průměrná teplota      noční  12,6 st. C       denní  30,0 st. C

Nejnižší  teplota       noční   5,8 st. C ( 9.6.)  10,7 st. C  (7.6, 14.6.)

                                 denní  23,3 st. C (16.6.)  24,6 st. C  (7.6.)

Nejvyšší teplota      . 36,5 st. C  (26.6.)  35,7 st. C  (30.6.)

Srážky dešťové celkem 45 mm – 5 dní. 16.6. – 23,5 mm

 

ČERVENEC:

Průměrná teplota     noční  13,7 st. C        denní 27,97 st. C

Nejnižší  teplota      noční    7,8 st. C  ( 9., 10.7.)   8,0 st. C  (3.7.)

                                denní   21,5 st. C  (13.7.)  21,6 st. C (9.3.)

Nejvyšší teplota      34,4 st. C  (26.7.)  34,3 st. C  (25.7.)

V 10 dnech neklesla denní teplota pod 30 st. C.

Srážky dešťové celkem  36 mm – 5 dní.  12.7. – 16 mm.

12. a 21.7. - bouřka

 

 

SRPEN: 

Průměrná teplota    noční   12,8 st. C         denní  26,2 st. C

Nejnižší  teplota     noční     6,5 st. C  (15.8.)  7,8 st. C  (23.8.)  8,9 st. C  (17.8)

                               denní    20,2 st. C  (20.8.)  20,7 st. C  (12.8.)

Nejvyšší teplota      32,2 st. C  (1.8.)  29,1 st. C  ( 28.8.)

Srážky dešťové celkem 55 mm – 4 dny. 20.8. – 22 mm,  7.8. 18 mm

 

 

ZÁŘÍ:

Průměrná teplota        noční   8,3 st. C             denní   19,8 st. C

Nejnižší  teplota         noční    0,9 st. C  (20.9.)  1,3 st. C  ( 21.9.)  1,7 st. C  ( 19.9.)

                                   denní   12,7 st. C  (9.9.)  15,9 st. C  ( 20.9.)

Nejvyšší teplota         27,8 st. C  ( 1.9.)  23,3 st. C  ( 4.9.)  23,2 st. C ( 13., 25.9.)

Srážky dešťové celkem  68 mm – 7 dní.  9.9. – 22,5 mm,  8.9. – 17,5 mm, 30.9. – 15 mm.

 

ŘÍJEN:

Průměrná teplota       noční    6,4 st. C          denní   15,33 st. C 

Nejnižší  teplota        noční   -5,3 st. C  ( 31.10.)  -0,2 st. C  ( 30.10)

                                  denní     5,7 st. C  (31.10.)  10,0 st. C  ( 30.10.)

Nejvyšší teplota        22,5 st. |C  ( 13.10.)  20,7 st. C  ( 14.10.)

Srážky dešťové celkem  32 mm – 7 dní.  10.10. – 13,5 mm, 2.10. – 7,5 mm.

 

LISTOPAD:

Průměrná teplota       noční    3,2 st. C           denní 8,2 st. C

Nejnižší  teplota        noční   -1,7 st. C  (  1., 19.11.)  -1,8 st. C  (11.11.)

                                  denní     2,4 st. C  (11.11.)  4,5 st. C (13.11.)

Nejvyšší teplota        13,4 st. C  ( 2.11.)  12,9 st. C  ( 4.11.)

Srážky dešťové celkem  16,5 mm – 5 dní. 3. a 4. 11. – 5 mm.

13.11. – srážky smíšené – mm. 

 

PROSINEC:

Průměrná teplota     noční    0,16 st. C         denní  5,5 st. C

Nejnižší  teplota      noční  - 7,4   st. C  (29.12.)  -4,8 st. C  ( 30.12.)

                                denní     1,4  st. C   (2í.12.)    2,1 st. C  (6.12)

Nejvyšší teplota      10,9 st. C  ( 11.12.)  9,7 st. C  ( 15.12.)  8,6 st. C  ( 16.12.)

Srážky dešťové celkem 37,5 mm – 9 dní.  7., 15., 25.12. – 8 mm.

Srážky sněhové celkem 1,5 cm – 2 dny.

 

 

 

 

-PŘÍRODA

          V průběhu letošního roku pokračovaly problémy s kalamitním přemnožením lýkožrouta smrkového (kůrovec).  Napadení porostů se nevyhnulo ani lesům patřícím Obci Staré Sedliště.

Krajským úřadem Plzeňského kraje byla přijata závazná vyhláška upozorňující především  na potřebu trvalého a důsledného provádění zásahů v ochraně lesa.

 

 

8.     RŮZNÉ

 

    

     Od ledna pokračovaly stavební práce na rekonstrukci silnice II/198. Od 18.2. bylo prováděno rozšíření komunikace a úprava hráze Staromlýnského rybníka. Objížďka  vedla přes Mchov a Staré Sedliště.

 

   Od 15.4. do 31.5. byly prováděny stavební práce na komunikaci od Staromlýnského rybníka, před Labuťskou křižovatku, na křižovatku na obec Lužnou. Objížďka byla  stanovena pro vozidla jedoucí z Labutě do obce Hoštka a Maršovy Chody. Starostka Starého Sedliště operativně projednala možnost použití polní cesty vedoucí z Labutě do Nového Sedliště, s majitelem Agroklasu a.s. Staré Sedliště. Převážná většina obyvatel Labutě tuto možnost využívala. Řidiči z  Hoštky a někteří řidiči z Labutě jezdili  i přes zákaz přes Labuťskou křižovatku a dále přes Mchov a Staré Sedliště. Neodradili je ani časté kontroly Policie ČR a ukládané pokuty.

 

     17.8. proběhlo v Pačejově vyhlášení výsledků soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2019. Obec Staré Sedliště  získala Zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí.

 

     Dne 21.11. proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku 2019. V oblasti jih-západ Čech, kategorie jednotka SDH obce, získal SDH Staré Sedliště 1. místo. Ocenění převzal starosta sboru, Jiří VACEK.

 

 

 

9.     PŘÍLOHY

 

 

- Veřejná vyhláška Odboru dopravy a silničního provozu MÚ Tachov o přechodné úpravě 

   provozu na silnici II/198

- článek z Tachovského deníku – „Policisté pátrají po ženě z Tachovska“

- článek z Tachovského deníku – „Policisté našli tělo pohřešované ženy“

- pozvánka na prezentaci  „Božena Němcová – život a dílo“

- článek z Tachovského deníku-  „O životě a díle Boženy Němcové vyprávěl labuťský kronikář“

- článek z Tachvského deníku – „Hasiči se sešli na valné hromadě“

- článek z Tachovské jiskry – Hasiči se sešli na výroční valné hromadě“

- upoutávky z Tachovského deníku a pozvánka na přednášku – „Povídání o pivu“

- článek z Tachovského deníku – „Obyvatelé Labutě vzpomínali na trampoty svých  předků

  s pivem“

- články z Tachovského deníku – „Starým Sedlištěm prošlo 30 masopustních masek“

- pozvánka na oslavu MDŽ

- prezenční listina z oslavy MDŽ

- článek z Tachovského deníku – „Prohlédli si fotografie a vydražili dva dorty“

- článek z Tachovského deníku – „Zloděj kradl a ničil“

- pozvánka na VIII. ročník turnaje v křížové sedmě“

- články z Tachovského deníku  a Tachovské jiskry– „Křížovou sedmu ovládli hráči z Nového

   Sedliště“

- Veřejná vyhláška Odboru dopravy a silničního provozu MÚ Tachov o přechodné úpravě 

   provozu na silnici II/198  a situační nákres přechodného dopravního značení

- článek z Tachovské jiskry – „Dobrovolní hasiči z Starého Sedliště si převzali nové auto“

- Pamětní list u příležitosti slavnostního předání nového hasičského vozidla

- pozvánka na III. ročník turnaje v žolíkách

- články v Tachovském deníku a Tachovské jiskře – „Ženy braly druhé a třetí místo v žolíkovém

   turnaji

- článek z Tachovského deníku – „V Labuti pořádali vědomostní soutěž“

- pozvánka na turnaj v kuličkách

- upozornění Odboru životního prostředí KÚ Plzeňského kraje na přemnožení lýkožrouta

  Smrkového

- článek z Tachovského deníku – „Labuťačky uspořádaly dvojboj pro děti“

- pozvánka na hasičskou soutěž v požárním útoku – Memorál Jaroslava Žaluda

- upoutávky z Tachovskédo demíku na hasičskou soutěž

- článek z Tachovského deníku – „Soutěži dominoval Bor“

- pozvánka na XX. ročník turnaje v nohejbalu trojic“

-pozvánka a upoutávky z Tachovského deníku na country zábavu u příležitosti turnaje v

  nohejbalu

- Pamětní  list u příležitosti  XX. ročníku turnaje v nohejbalu trojic

- článek z Tachovského deníku – „Nohejbalový turnaj v Labuti oslavil dvacáté narozeniny“

- snímek webových stránek Plzeňského kraje –Vesnice Plzeňského kraje roku 2019

- článek z Tachovského deníku – „ Staré Sedliště zaujalo záchranou rybníku, příkladně také

   pečuje o památné stromy“

- článek z Tachovského deníku – „ Labuťačky uspořádaly řemeslný jarmark“

- článek z Tachovského deníku -  „Les ukrýval část leteckého majáku“ a foto  části majáku

- článek z Tachovského deníku – „Strach pomohla překonat zelenina“

- článek z Tachovského deníku – „Za úspěch dostala obec půl milionu“

- pozvánka na setkání seniorů ve Starém Sedlišti

- článek z Tachovského deníku – „Senioři ze Sedliště se bavili“

- pozvánka na promítání filmu „Babička“

- pozvánka na I. ročník Labuťského dýňování

- pozvánka na společné posezení s vepřovými hody

- článek z Tachovského deníku – „Labuťští si uspořádali první zabijačku“

- pozvánka na Zpívání u vánočního stromku

- článek z Tachovského deníku – „ Zimní výšlap z Labutě“

- článek z Tachovské jiskry – „K hasičům se mohlo  jít na zabijačku i pro mikulášskou

  nadílku

- Zpravodaj obce Staré Sedliště – 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019

- zápisy z valných hromad SDH – 18.1., 26.4., 13.9

- zápis ze schůze spolku |“Labuťačky & spol. z.s.“  a plán činnosti na rok 2019

- Obecně závazná vyhláška – komunání odpady

- Řád veřejného pohřebiště

- ověřovací studie – kaplička Labuť

- Tachovský deník z 28.5.2019 – volby

- fotoalbum