Koncept Kroniky 2021

23.03.2022 21:41
 1. OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

 • Mgr. Jitka Valíčková starostka obce
 • Mgr. Oldřich Benda, od 4. 2. 2021Jiří Vacekmístostarosta obce
 • Michaela Dvořáková
 • Ing. Ondřej Fojtíček
 • Mgr. David Klaus
 • Jaromír Petráška
 • Jiří Vacek
 • Monika Vernerová
 • Pavel Viterna

 

Složení výborů obce

Finanční výbor

 • Pavel Viterna předseda finančního výboru
 • Michaela Dvořáková
 • Pavla Kamarýtová


Kontrolní výbor

 • Ing. Ondřej Fojtíček předseda kontrolního výboru
 • Mgr. David Klaus
 • Radek Fiala

 

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

     Odvoz komunálního odpadu z Labutě provádí stále firma EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

     Stále trvá i smlouva mezi obcemi Staré Sedliště a Tisová o využívání sběrného dvora v Tisové. Pro občany Starého Sedliště a spádových obcí jsou určeny provozní hodiny  každý čtvrtek  - duben – září 16.30 hod.– 18.00 hod. ,  říjen – březen 15.30 hod. – 17.00 hod.

     Dne 29.5. a - 16.10.  byl proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu. Současně byly sváženy pneumatiky, kabely, eternit (v neprodyšně zabalených obalech), laky a ředidla (v uzavřených nádobách), monočlánky, léky, zářivky, akumulátory apod.

 

     Dne 5. 6. a - 23. 10.  byl proveden svoz objemového odpadu. Současně byl proveden sběr železného šrotu. 

 

 

- POPLATKY

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stále činí 550 Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let ( ty jsou od poplatku osvobozeny). Pro „chalupáře“ činí poplatek  rovněž 550,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

     Polplatky za psa zůstávají stejné – 100,-Kč,  důchodci platí 50,-Kč.

     Průměrná cena vodného činila v roce 2021 37,73 Kč/ m3.

 

 

- ÚDRŽBA  OBCE

Údržba obce je nadále prováděna pracovníky Obecního úřadu Staré Sedliště a dále externími pracovníky na základě smlouvy.

Na údržbě se rovněž podílejí obyvatelé Labutě, členky spolku Labuťačky & spol., z. s. se zapojily do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

V souvislosti s pandemií COVID-19 také SDH Staré Sedliště prováděl dezifekci kontejnerů na tříděný odpad.

Během roku byla provedena revitalizace parku v Labuti na místě vykácených stromů bylo vysazeno …..stromů a ….. keřů

 

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH, WEBOVÉ  STRÁNKY

 

24. 1. 2021 Tachovský deník – Obrazem: Historické fotografie z Labutě

23. 1. 2021 Tachovský deník – Labuťačky zvou na akce děti i dospělé

22. 1. 2021 Tachovský deník – Václav Hurych je kronikářem Labutě už 20 let

2.11.2021 Tachovský deník - V Labuti si vzpomněli i na zesnulé, kteří odpočívají jinde

Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/v-labuti-si-vzpomneli-i-na-zesnule-kteri-odpocivaji-jinde-20211102.html

V roce 2021 bylo pokračováno ve zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek www.osada-labut.cz. Poplatky za služby hradí OÚ Staré Sedliště a editaci stránek provádí kronikářka Hana Fukalová.

K 31. 12. 2021 bylo zaevidováno celkem 1918 vstupů na stránky.

 

 1. OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

K 31. 12. 2021 žilo v Labuti trvale hlášených 89 obyvatel, z toho 52 mužů a 37 žen.

Během roku se narodilo 1 dítě, zemřely 4 osoby, 8 osob se odstěhovalo a 6 přistěhovalo.

 

 

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

8.1.                  Antonie MORONGOVÁ                      75 let

11.1.                 Anežka  MATOCHOVÁ                        88 let

9.3.                  Stanislav ŽALUD                                80 let

1.4.                  Anežka VAŇKÁTOVÁ                        65 let

6.4.                  Hana FUKALOVÁ                               55 let

25.4.                Šimon DULOVEC                               70 let

1.5.                  Stanislav KOS                                     93 let

21.5.                Radek DOŠKÁŘ                                  50 let

4.6.                   František  PETRŽELKA                        86 let

21.7.                Jan VOLBRECHT                                70 let

29.8.                Bartoloměj KOSCELNÍK                     80 let

8.9.                    Marie  PETRŽELKOVÁ                       88 let

18.9.                Milena PAČESOÁ                               75 let

6.12.                Anna KUNEŠOVÁ                            80 let

10.12.              Anna MRÁZOVÁ                              87 let

- NAROZENÍ

16. 12.             Martin Verner

- ÚMRTÍ

Anna Šulanová           4. 2. 2021, 75 let

Libor Sýkora,             8. 4. 2021, 57 let (nebyl trvale hlášen, v Labuti dlouhodobě pobýval)

Anežka Matochová    9. 6. 2021, 88 let

Jan Matocha               20. 9. 2021, 90 let

Vladimír Čížek           21. 11. 2021, 61 let

 

- PŘISTĚHOVALI  SE

 

Zatloukalová Markéta

Zatloukalová Zuzana

Janoušková Dana

Cimburková Hana

Cimburek Pavel

Doškář Radek

 

 

 

 

 

 

 

 1. HOSPODÁŘSKÉ  POMĚRY

 

- ZEMĚDĚLSTVÍ

Stav  hospodářského zvířectva:

 

Obyvatelé chovají běžná hospodářská zvířata – slepice, ovce, kozy, králíky.

 

V katastru Labutě chová 5 včelařů celkem    107 včelstev.

 

Šimon  DULOVEC                12  včelstev 

Stanislav  KOS st.                 20 včelstev

Stanislav  KOS ml.                 39 včelstev

Jiří  PETERKA                       26 včelstev

 

  

     Miroslav  MALÁK z Částkova má ustájený v Labuti hovězí dobytek.

 

     Zemědělské pozemky v k.ú. Labutě obhospodařují tyto subjekty:

Jan ZATLOUKAL   Přimda

BK II s.r.o. Bor

AGROKLAS  a.s. Staré Sedliště

Ing. Radek  ŠAFAŘÍK  Přimda

Pozemky jsou jejich vlastnictvím nebo je mají pronajaty.

Orné půdy je v k.ú  Labutě celkem 1 499 088 m2.

 

     Lesní porosty v k.ú. Labutě o celkové výměře  2 500 990 m2  jsou majetkem Obce Staré Sedliště a Lesů ČR.

 

     Labuťský rybník o výměře 29 834 m2, který je majetkem Klatovského rybářství a.s. Klatovy, má pronajatý Daniel  ŽILINEC a chová v něm ryby.  

 

 

- ŽIVNOSTI, OBCHODY

Pavel CIMBUREK – firma SELISTA, opravy a restaurování selského, lidového a starožitného nábytku.

Josef NOVÁK – hodinový manžel, zednické a obkladačské práce.

Jan  FRANK – truhlářské  práce. Jmenovaný je sice trvale hlášen v Tachově, ale bydlí a podniká v Labuti.

     Dalším podnikatelem je  Miroslav  VESELÝ, který podniká v pronajatém servisu Alpina v Boru.

     V Labuti je dále zapsána právnická osoba JOZÍFEK s.r.o., Labuť 140, jednatel Milena MATOCHOVÁ. Činnost – zprostředkování obchodu a služeb, drobná dřevařská výroba, služby pro rostlinou a živočišnou výrobu.

     Obchod v Labuti není stále žádný. Nejbližší  obchod je ve Starém Sedlišti –  .COOP TUTY Jednota Tachov. Otevírací doba -  PO – PÁ  07 hod.– 16.30 hod. v SO 07 hod. -10 hod.

 

- DOPRAVA, SPOJE

Dopravní obslužnost zajišťuje ARRIVA Střední Čechy s.r.o. provoz Tachov. Spoje z Labutě i z Tachova zůstávají stejné, rovněž jízdné se neměnilo.

     Z Labutě do Tachova jsou dva spoje:

 1. 4.48 hod. z Labutě, přes Úšavu  - příjezd do Tachova 5.18 hod.  cena jízdného 26,-Kč
 2. 7.41 hod. z Labutě, přes Mchov a Staré Sedliště -  příjezd do Tachova 8.16 hod.  cena jízdného 30,- Kč

 

Z Tachova do Labutě jsou rovněž dva spoje:

 1. 11.15 hod. z Tachova, přes Úšavu -  příjezd do Labutě 11.49 hod. – pokračuje do Přimdy, cena jízdného 26,-Kč, spoj obsluhuje zastávku na objednání (telefonicky nebo u řidiče).
 2. 14.40 hod. z Tachova, přes Staré Sedliště a Mchov - příjezd do Labutě 15.16 hod. – pokračuje před Přimdu do Pavlíkova, cena jízdného 30,-Kč

   

     V 15.50 hod. jede z Tachova autobusový spoj, přes Úšavu, který ale nezajíždí do Labutě a zastavuje na křižovatce Nové Sedliště-Mchov-Přimda-Labuť. Příjezd je v 16.18 hod.-cena jízdného 22,-Kč.Spoj pokračuje do Přimdy.

 

           

     Pobočka České pošty v Labuti není. Doručování provádí zaměstnankyně České pošty, pobočky Tachov – Pavla KAMARÝTOVÁ.   V Labuti je umístěna poštovní schránka na prostranství před č.p. 151.   

 

    

V budově Obecního úřadu ve Starém Sedlišti Pošta Partner, kterou provozuje Obec Staré Sedliště. Vedoucí pošty je Lenka MÁLKOVÁ.

 

- SOUKROMÁ  VÝSTAVBA

Stavbu rodinného domu na podzim zahájil R. Verner ml.

-ZMĚNY  V MAJETKOVÝCH  POMĚRECH

 

 1. ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

 

- ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

V Labuti zdravotnické zařízení není žádné.

    Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty v  pracovní dny v době od 16 do 07 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Od prosince je umístěna v prostorách budovy dětského oddělení. 

     Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována  v bývalé Nemocnici Planá v době od 16 do 07 hod., v sobotu a v neděli nepřetržitě.

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

 

- SPÁDOVÁ  NEMOCNICE

     Pro obyvatele okresu Tachov je spádovou nemocnicí Stodská nemocnice a.s.  Mimo to je možno využít ambulantní péče poskytované Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.

 

- SOCIÁLNÍ   PÉČE

     Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor. Ubytovací sociální služby poskytují Domov pro seniory  Tachov, Panenská -  Domov seniorů PANORAMA, Tachov, U Penzionu - Domov pro seniory Kurojedy - Domov pro seniory Diecézní charity Plzeň v Boru a Nemocnice následné péče Svatá Anna Planá u M.L. Pro občany rovněž slouží Dům s pečovatelskou službou ve Starém Sedlišti    

 

- VETERINÁRNÍ   AKCE

      11.9. bylo provedeno pracovníky Veteriny s.r.o. Tachov očkování psů proti vzteklině.

 

 

 1. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, CESTOVNÍ  RUCH

 

- ŠKOLA, ŠKOLKA

V Labuti není škola ani školka. Děti  dojíždí do  školky a školy převážně do Starého Sedliště.

 

- SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

VELIKONOČNÍ STEZKA

Velikonoční stezka pro děti – 3. a 4. 4., kterou zorganizovali rodiče labuťských dětí

MÁJKA

Májka – 30. 4.  – 20 dospělých a 6 dětí.

BRIGÁDA

Brigáda před klubovnou hasičů – 22. 5.  se sešlo 3 členky spolku Labuťačky & spol., z.s. a 2 nečlenové, aby přesadili keře a vyplely prostranství před klubovnou. Je v plánu zde vybudovat další venkovní posezení. Byly odpracovány 2 brigádnické hodiny.

LABUŤSKÝ DVOJBOJ

 1. Labuťský dvojboj, který připravila H. Cimburková. 13 dětských účastníků soutěžilo v běhu a hodu míčkem.

 

CVIČENÍ S KÁŤOU A S HANKOU

V červnu začalo pravidelné Cvičení s Káťou – jedná se o cvičení jógy pod vedením K. Veselé. V  červenci také již tradiční cvičení s Hankou Cimburkovou.

XXII. ROČNÍK TURNAJE V NOHEJBALU TROJIC.

V přírodním areálu bývalé pískovny v Labuti se v sobotu 17.7. konal XXII. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Turnaje, který pořádá SDH Labuť, se zúčastnilo celkem 8 družstev, která bojovala ve dvou skupinách a dvě vítězná družstva z každé skupiny se utkala v semifinále. Ve  finálovém utkání se střetla družstva MY TŘI (Zuzana SOLČANSKÁ, Petr ROHLÍK a Jiří KUČERA) a COSTA BRAVA (Radek TYLL, Pavel KOZEL a David MIKULA. Po dramatické a vyrovnaném boji zvítězilo družstvo MY TŘI a stalo se tak držitelem putovního poháru. V boji o třetí místo zvítězilo družstvo LÍNĚ A (Ondra BACÁK, Jiří JÁNSKÝ a Václav TICAR) nad družstvem KLIKA ( Matěj KLINKA, Zdeněk ROLKO a Pavel TRUC).

Pro všechny účastníky turnaje připravili pořadatelé věcné ceny, diplomy a samozřejmě i medaile.

Na závěr jedna zajímavost. Petr ROHLÍK, hráč družstva, které se stalo letošním vítězem a tedy držitelem putovního poháru, je nejúspěšnějším účastníkem dosavadních ročníků. Je zapsán celkem 6x jako hráč družstva, které získalo putovní pohár, o který se bojuje od roku 2011.

 

VII. ROČNÍK MEMORIÁLU JAROSLAVA ŽALUDA

Příjemné letní počasí a nejmenší účast v historii – tím se vyznačoval VII. ročník Memoriálu Jaroslava Žaluda. Hasičskou soutěž pořádá SHD Labuť již od roku 2008 a od roku 2014 je tato soutěž pořádána jako Memoriál Jaroslava Žaluda. Původně se měla konat 10.7. ale vzhledem k počasí a nezpůsobilosti terénu, musela byl oDložena. Ve všech předcházejících letech se soutěže účastnilo vždy minimálně 5 družstev. Tentokrát přijelo pouze jedno družstvo – ze sousedního Nového Sedliště.  Soutěžilo se podle Pravidel požárního sportu, každé družstvo mělo dva pokusy a výsledné časy obou pokusů se sčítaly. Vítězem se stal favorit soutěže -  družstvo Nového Sedliště, které mělo o 5,66 sec lepší čas než družstvo domácí.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉ HVĚZDY – PRÁZDNINOVÁ HRA PRO DĚTI

Hledání ztracené hvězdy V sobotu 20. 8. v Labuti uspořádal zdejší spolek Labuťačky & spol, z. s. ve spolupráci s SDH Labuť a dalšími přáteli tradiční letní hru pro děti. Tentokrát bylo jejich úkolem najít pro prince ztracenou princeznu Večernici. Aby princeznu našli, museli získat 8 indicií, vyluštit tajenku a tím zjistit místo, kde princeznu ukrývá čaroděj Mrakomor. Cestou tak museli například projet slalom s Velkým nebo Malým vozem, poskládat kometu z kamínků, prolézt větrným tunelem, vylovit z potoka měsíční kámen, vyšplhat po slunečním paprsku, poznat souhvězdí a splnit další úkoly. Pak už jen zbývalo udolat Mrakomora a princezna je odměnila sladkou odměnou. Na závěr si všichni opekli špekáčky, ochutnali výborné koláče, linecké hvězdičky, ovoce a společně poseděli v labuťské pískovně. Povedenou akci umocnilo i krásné počasí. Inu, když se někdo kamarádí Měsíčníkem s Měsíční paní, Větrníkem, Sluneční  paní a dalšími hvězdami, není se čemu divit.

PROMÍTÁNÍ

4. 9. v pískovně zorganizovala G. Fialková promítání pro děti i dospělé.

VZPOMÍNKOVÁ AKCE U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZESNULÝCH

30. 10. rovněž proběhla na místním hřbitově vzpomínková akce na zesnulé včetně těch, kteří v Labuti nechali za posledních 15 let nějakým způsobem svoji stopu (obyvatelé, chalupáři) a místo jejich odpočinku je jinde než na místním hřbitově. Na akci bylo přítomno 18 účastníků. Za spolek Labuťačky & spol., z.s. promluvila Mgr. M. Hájková. Spolek na tuto akci také připravil pietní věnec se stuhami nesoucími jména zesnulých a akci naplánoval na den, kdy rovněž probíhala na hřbitově Dušičková pobožnost, kterou, jako každý rok, sloužil P. Mgr. Václav Vojtíšek. Věnec byl položen ke kříži na labuťském hřbitově a vzpomínající, zde mohli zapálit svíčku za své zesnulé.

 

 

DÝŇOVÁNÍ

31. 10 od 15 hodin před klubovnou hasičů proběhl další ročník dýňování. Na akci se sešlo více než 30 účastníků, kteří vyřezávali dýně, povídali si a ochutnávali dobroty připravené organizátorkami a dalšími účastníky. Podávaly se moučníky, dýňová polévka, svařené víno a horká čokoláda. Nakonec proběhlo hlasování o nejhezčí dýni. První cenu tentokrát získala chaloupka rodiny Vernerovy.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

6.11. uspořádaly labuťské maminky lampionový průvod, ve kterém se sešlo přibližně 9 dětí a 24 dospělých.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5.12. proběhla venku před klubovnou hasičů mikulášská nadílka pro místní děti. Role Mikuláše a čerta se ujali zdejší tatínkové M. Veselý a J. Peterka.

 

 

ZABÍJAČKA

11.12. SDH Labuť uspořádalo „zabijačku“. Ve velmi omezeném počtu členů  bylo zpracováno prase 2,5 q živé váhy. Bylo vyrobeno 77 jitrnic, 65 jelit, 14 tlačenek a 50l polévky. Výrobky byly rozprodány obyvatelům Labutě.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

18. 12. se členky spolku Labuťačky & spol., z.s. sešly, aby společně ozdobily vánoční stromeček před budovou občanské vybavenosti v Labuti. Sešlo se celkem 14 obyvatel, společně si popovídali a symbolicky si zazpívali koledu Nesem vám noviny. Stromeček zajistila M. Karenovičová.

PÁTEČNÍ GRILOVÁNÍ

Páteční grilování J. Bartáka a G. Fialkové – stalo se zvykem v tomto roce, že každý pátek během léta a podzimu G. Fialková a J. Barták připravují na grilu nebo v kotlíku výbornou večeři, na které si mohou pochutnat v klubu hasičů jeho návštěvníci. Za vybrané peníze se nakoupí suroviny na příští týden. Na jídelníčku již byla svíčková, španělský ptáček, guláš, langoše, kebab, špízy a další dobroty. Od listopadu převzali do pronájmu restauraci Na Zavadilce ve Starém Sedlišti.

 

-  JINÉ  AKCE, _ ÚČAST  NA  JINÝCH  AKCÍCH

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

8. a 9. 10. 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Ve Starém Sedlišti při 49,39 % účasti získalo 109 hlasů ANO, 77 hlasů Spolu (koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a 74 hlasů SPD. Dále pak PirátiSTAN (koalice České pirátské strany a a hnutí Starostové a nezávislí) 54 hlasů, KSČM 34 hlasů, Přísaha 29 hlasů, ČSSD 23 hlasů, Trikolora 13 hlasů, Volný blok 12 hlasů, Strana zelených 6 hlasů, Aliance národních sil a Aliance pro budoucnost 2 hlasy, Švýcarská demokracie, Senioři, Koruna česká a Otevřeme Česko 1 hlas.

Volit bylo 46 občanů z celkového počtu 71 voličů z obce Labuť, tj. 65 % voličů.

22. VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  STARÉ  SEDLIŠTĚ

     Dne 1. 11. se konalo v klubovně SDH 22. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Staré Sedliště.

ZÁJEZDY DO DIVADEL V PRAZE

18. 10. proběhl odložený zájezd do pražského divadla Broadway. Představení bylo kvůli pandemii z plánovaného termínu v loňském roce přeloženo. Na muzikál Kat Mydlář jelo z Labutě 9 zájemců.

23. 10. se dalšího zájezdu na muzikál Láska nebeská se zúčastnilo 5 zástupců z Labutě.

30. 10 byl uspořádán další zájezd na muzikál Sestra v akci, tentokrát do Hudebního divadla Karlín v Praze zavítalo 7 obyvatel z Labutě.

SETKÁNÍ SENIORŮ

27. 10. se seniorky a senioři z Labutě zúčastnili tradiční Besedy s důchodci, kterou pro své občany v seniorském věku pořádá obec Staré Sedliště. Labuť byla zastoupena 9 účastníky. K tanci a poslechu hrálo duo Anyway. Večeři pro všechny připravili manželé Bartákovi z Labutě, kteří rovněž zahájili provoz v restauraci Na Zavadilce ve Starém Sedlišti

 

 1.  SPOLKOVÁ  A  POLITICKÁ  ČINNOST

 

- POLITICKÉ  STRANY

     V Labuti nepracuje žádná politická strana.

 

- JEDNOTLIVÉ  SPOLKY

     V Labuti jsou dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a spolek  „Labuťačky & spol.z.s.“

 

     Spolek Labuťačky & spol.z.s.“ má 29 členů

     Výbor spolku pracuje stále ve stejném složení.

25. 6. proběhla členská schůze spolku Labuťačky & spol., z. s.. Byly naplánovány  akce do konce roku 2021, do spolku byly přijaty 4 nové členky a byly vybrány roční členské příspěvky. Spolek také získal sponzorský dar ve výši  3000 Kč na nákup odměn, občerstvení a materiálu na zajištění letní hry pro děti od firmy Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.

SDH Labuťmá 37 členů. Během roku proběhly 2 valné hromady ve denech 6. 4. a 16. 10. 2021.

Bez náhrady byl s ohledem na vládní opatření proti pandemii koronaviru zrušen koncert kapely Zvlášňý škola, který se měl konat dne 26. 6. 2021.

Dne 10. 7. 2021 se konal XIII. ročník soutěže v požárním útoku – VII. ročník Memoriálu Jaroslava Žaluda. Z pohledu účasti se jednalo o propadák, neboť Kromě domácího družstva se soutěže zúčastnilo pouze družstvo mužů SDH Nové Sedliště. Průběh samotné soutěže byl jinak standardní, organizace byla dobře zajištěna včetně složité přípravy plochy a v přespolním klání nakonec zvítězili sousedé z Nového Sedliště.

17. 7. 2021, zorganizovali XXII. ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se ho celkem 9 družstev, akce pak pokračovala večer přátelským posezením v pískovně s kytarou a harmonikou.

Dále proběhly 2 brigády – úklid pískovny a naskladnění dřeva na zimu do dřevárny.

Také byla započata výstavba krytého venkovního posezení před klubovnou.

 

 1.  ČERNÁ  KRONIKA

 

V průběhu roku nedošlo k zaznamenání žádné kriminální činnosti na území osady.

 1. POČASÍ, PŘÍRODA

 

- POČASÍ

V únoru dorazil také na území Labutě prach ze saharského písku, který zbarvil sníh do oranžova a stopy zanechal také na oknech a karosériích aut.

Vlivem bouře Ulli došlo ve dnech 5. a 6. dubna k prudkému ochlazení a hustému sněžení (napadlo přibližně 10 cm sněhu).

-PŘÍRODA

Jaro bylo poměrně chladné. Teplejší dny v dubnu nebo květnu byly výjimkou. Chladné jaro působily tzv. tyrkysové proudy (jet stream), které k nám nepouštěly teplejší vzduch z jihu.

 

 1. RŮZNÉ

 

PŘÍLOHY

Fotodokumentace

Pozvánky na akce