Koncept Kroniky 2022

21.03.2023 17:20

ÚVOD

Změna kronikáře

Jmenuji se Hana Fukalová a v roce 2021 jsem převzala vedení kroniky Labutě od předchozího kronikáře Václava Hurycha. Obyvatelkou Labutě jsem od roku 2005, kdy jsme zde s manželem zakoupili dům s evidenčním číslem 21, kde jsme se trvale usadili. Na Tachovsku jsem od roku 1988, kdy jsem se sem přivdala a pracovala ve školství jako učitelka nejprve v Boru a později v Halži, kde jsem od roku 2003 rovněž ředitelkou. Ke kronice mě přivedl nejen zájem o historii osady, ale také o její současný život, na kterém se ráda podílím ve spolku Labuťačky & spol., z. s. od jeho založení v roce 2017.

 

 

 1. OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

 • Mgr. Jitka Valíčková starostka obce
 • Jiří Vacek místostarosta obce
 • Michaela Dvořáková
 • Ing. Ondřej Fojtíček
 • Mgr. David Klaus
 • Jaromír Petráška
 • Monika Vernerová
 • Pavel Viterna

 

Složení výborů obce

Finanční výbor

 • Pavel Viterna předseda finančního výboru
 • Michaela Dvořáková
 • Pavla Kamarýtová


Kontrolní výbor

 • Ing. Ondřej Fojtíček předseda kontrolního výboru
 • Mgr. David Klaus
 • Radek Fiala

 

 

 

 

 

 

 

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

     Odvoz komunálního odpadu z Labutě provádí stále firma EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

     Stále trvá i smlouva mezi obcemi Staré Sedliště a Tisová o využívání sběrného dvora v Tisové. Pro občany Starého Sedliště a spádových obcí jsou určeny provozní hodiny  každý čtvrtek  - duben – září 16.30 hod.– 18.00 hod. ,  říjen – březen 15.30 hod. – 17.00 hod.

     Dne 29. 5. a - 16. 10.  byl proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu. Současně byly sváženy pneumatiky, kabely, eternit (v neprodyšně zabalených obalech), laky a ředidla (v uzavřených nádobách), monočlánky, léky, zářivky, akumulátory apod.

 

     Dne 5. 6. a - 23. 10.  byl proveden svoz objemového odpadu. Současně byl proveden sběr železného šrotu. 

 

- POPLATKY

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stále 550 Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let ( ty jsou od poplatku osvobozeny). Pro „chalupáře“ činí poplatek  rovněž 550,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

     Poplatky za psa zůstávají stejné – 100,-Kč,  důchodci platí 50,-Kč.

     Průměrná cena vodného činila v roce 2021 37,73 Kč/ m3.

 

- ÚDRŽBA  OBCE

Údržba obce je nadále prováděna pracovníky Obecního úřadu Staré Sedliště a dále externími pracovníky na základě smlouvy.

Na údržbě se rovněž podílejí obyvatelé Labutě, členky spolku Labuťačky & spol., z. s. se zapojily do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Maminky z Labutě svépomocí opravily a natřely dětské průlezky a sezení u klubovny hasičů.

Hasiči z SDH začali budovat pergolu nad podiem u klubovny, které bylo zbudováno v loňském roce a v pískovně připravili podklad pro plechovou garáž, která má sloužit k uskladnění pivních setů (toly a lavice) a dalšího vybavení pro pořádání kulturních akcí.

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH, WEBOVÉ  STRÁNKY

 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/labutacky-navstivily-o-vikendu-soos-seeberg-i-spalicek-20220524.html

 

 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/hasici-z-labute-se-chteji-zamerit-na-vychovu-mladeze-20220125.html

 

 

 

V roce 2022 bylo pokračováno ve zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek www.osada-labut.cz. Poplatky za služby hradí OÚ Staré Sedliště a editaci stránek provádí kronikářka Hana Fukalová.

K 31. 12. 2021 bylo zaevidováno celkem 67 330 vstupů na stránky od jejich založení a 8 217 za rok 2022.

 

 1. OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

K 31. 12. 2022 žilo v Labuti 88 obyvatel, z toho 51 mužů a 37 žen.

Manželům Vaňkovým se narodil syn Vít a navždy nás opustil ve věku 94 len pan Stanislav Kos, shodou okolností pradědeček nově narozeného občánka, dále pak pan Michal Schmid a paní Anna Gašpárková.

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

Monika VERNEROVÁ             50 let

Dagmar VOVSOVÁ                 60 let

Pavel CIMBUREK                   65 let

Milena PETERKOVÁ              65 let

Jaroslav STANDFEST              75 let

Stanislav ŽALUD                     81 let

Bartolomej KOSCELNÍK         81 let

Anna KUNEŠOVÁ                   81 let

František PETRŽELKA            87 let

Anna MRÁZOVÁ                    88 let

Marie PETRŽELKOVÁ            89 let

 

- NAROZENÍ

Vít VANĚK                           21.11.

 

 

 

 

- ÚMRTÍ

Anna GAŠPÁRKOVÁ           8. 6.

Michal SCHMID                    13. 8.

Stanislav KOS                        28. 10.

 

- PŘISTĚHOVALI  SE

 

Během roku se z obce odstěhovalo 5 osob (rodina Kovaříkových z č.p. 129 – 4 osoby a Anežka Vaňkátová z č.p. 140).

Nově se pak přistěhovalo 6 osob (do č.p. 111 T. Moravec a E. Farbarová s 2 dětmi, paní V. Pénzes do č.p. 129 a paní D. Jirsová do č.p. 132)

Dále na území Labutě žijí 3 občané z Ukrajiny, není však známo, zda se jedná o uprchlíky.

 

 

 

 1. HOSPODÁŘSKÉ  POMĚRY

 

- ZEMĚDĚLSTVÍ

Stav  hospodářského zvířectva:

 

Obyvatelé chovají běžná hospodářská zvířata – slepice, ovce, kozy, králíky.

 

V katastru Labutě chová 5 včelařů celkem    107 včelstev.

 

Šimon  DULOVEC                12  včelstev 

Stanislav  KOS st.                  20 včelstev

Stanislav  KOS ml.                 39 včelstev

Jiří  PETERKA                       26 včelstev

 

  

     Miroslav  MALÁK z Částkova má ustájený v Labuti hovězí dobytek.

 

     Zemědělské pozemky v k.ú. Labutě obhospodařují tyto subjekty:

Jan ZATLOUKAL   Přimda

BK II s.r.o. Bor

AGROKLAS  a.s. Staré Sedliště

Ing. Radek  ŠAFAŘÍK  Přimda

Pozemky jsou jejich vlastnictvím nebo je mají pronajaty.

Orné půdy je v k.ú  Labutě celkem 1 499 088 m2.

 

     Lesní porosty v k.ú. Labutě o celkové výměře  2 500 990 m2  jsou majetkem Obce Staré Sedliště a Lesů ČR.

 

     Labuťský rybník o výměře 29 834 m2, který je majetkem Klatovského rybářství a.s. Klatovy, má pronajatý Daniel  ŽILINEC a chová v něm ryby.  

 

- ŽIVNOSTI, OBCHODY

 

Pavel CIMBUREK – firma SELISTA, opravy a restaurování selského, lidového a starožitného nábytku.

Josef NOVÁK – hodinový manžel, zednické a obkladačské práce.

Jan  FRANK – truhlářské  práce. Jmenovaný je sice trvale hlášen v Tachově, ale bydlí a podniká v Labuti.

     Dalším podnikatelem je  Miroslav  VESELÝ, který podniká v pronajatém servisu Alpina v Boru.

     V Labuti je dále zapsána právnická osoba JOZÍFEK s.r.o., Labuť 140, jednatel Milena MATOCHOVÁ. Činnost – zprostředkování obchodu a služeb, drobná dřevařská výroba, služby pro rostlinou a živočišnou výrobu.

     Obchod v Labuti není stále žádný. Nejbližší  obchod je ve Starém Sedlišti –  .COOP TUTY Jednota Tachov. Otevírací doba -  PO – PÁ  07 hod.– 16.30 hod. v SO 07 hod. -10 hod.

 

- DOPRAVA, SPOJE

Dopravní obslužnost zajišťuje ARRIVA Střední Čechy s.r.o. provoz Tachov. Spoje z Labutě i z Tachova zůstávají stejné, rovněž jízdné se neměnilo.

     Z Labutě do Tachova jsou dva spoje:

 1. 4.48 hod. z Labutě, přes Úšavu  - příjezd do Tachova 5.18 hod.  cena jízdného 26,-Kč
 2. 7.41 hod. z Labutě, přes Mchov a Staré Sedliště -  příjezd do Tachova 8.16 hod.  cena jízdného 30,- Kč

 

Z Tachova do Labutě jsou rovněž dva spoje:

 1. 11.15 hod. z Tachova, přes Úšavu -  příjezd do Labutě 11.49 hod. – pokračuje do Přimdy, cena jízdného 26,-Kč, spoj obsluhuje zastávku na objednání (telefonicky nebo u řidiče).
 2. 14.40 hod. z Tachova, přes Staré Sedliště a Mchov - příjezd do Labutě 15.16 hod. – pokračuje před Přimdu do Pavlíkova, cena jízdného 30,-Kč

   

     V 15.50 hod. jede z Tachova autobusový spoj, přes Úšavu, který ale nezajíždí do Labutě a zastavuje na křižovatce Nové Sedliště-Mchov-Přimda-Labuť. Příjezd je v 16.18 hod.-cena jízdného 22,-Kč.Spoj pokračuje do Přimdy.

 

           

     Pobočka České pošty v Labuti není. Doručování provádí zaměstnankyně České pošty, pobočky Tachov – Pavla KAMARÝTOVÁ.   V Labuti je umístěna poštovní schránka na prostranství před č.p. 151.   

  

V budově Obecního úřadu ve Starém Sedlišti Pošta Partner, kterou provozuje Obec Staré Sedliště. Vedoucí pošty je Lenka MÁLKOVÁ.

 

 

- SOUKROMÁ  VÝSTAVBA

Ve výstavbě rodinného domu pokračoval R. Verner mladší

-ZMĚNY  V MAJETKOVÝCH  POMĚRECH

Č. p. 107 nově majitelem M. Meszároš, nebydlí zde, dům pronajímá.

Č. p. 111 T. Moravec

Č. p. 129 manželé Pénzes

Č. p. 132 P. Racs (není trvale hlášen)

 

 1. ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

 

- ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

V Labuti zdravotnické zařízení není žádné.

    Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty v  pracovní dny v době od 16 do 07 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Je umístěna na adrese B. Němcové 2000 v Tachově (budova České spořitelny, boční vchod).

     Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována v budově dětského oddělení Polikliniky Tachov

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

 

- SPÁDOVÁ  NEMOCNICE

     Pro obyvatele okresu Tachov je spádovou nemocnicí Stodská nemocnice a.s.  Mimo to je možno využít ambulantní péče poskytované Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.

 

- SOCIÁLNÍ   PÉČE

     Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor. Ubytovací sociální služby poskytují Domov pro seniory  Tachov, Panenská -  Domov seniorů PANORAMA, Tachov, U Penzionu - Domov pro seniory Kurojedy - Domov pro seniory Diecézní charity Plzeň v Boru a Nemocnice následné péče Svatá Anna Planá u M.L. Pro občany rovněž slouží Dům s pečovatelskou službou ve Starém Sedlišti .   

 

- VETERINÁRNÍ   AKCE

      11.9. bylo provedeno pracovníky Veteriny s.r.o. Tachov očkování psů proti vzteklině.

 

 

 

 

 1. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, CESTOVNÍ  RUCH

 

- ŠKOLA, ŠKOLKA

V Labuti není škola ani školka. Děti  dojíždí do  školky a školy převážně do Starého Sedliště.

 

- SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

Masopust

5.3. v 16.00 hodin byl zahájen masopustní průvod Labutí. Akce se zúčastnilo přibližně 45 obyvatel Labutě, z toho bylo 30 maškar včetně dětí. Průvod za zpěvu lidových písniček prošel osadou a svou pouť zakončil v klubovně hasičů, která byla vyzdobena v duchu masopustu a kde se podávalo bohaté občerstvení dodané labuťskými maminkami a dalšími obyvatelkami Labutě. V průvodu nechyběli kominík, kašpárek, bába s nůší a s dědkem, čarodějky, páter a jeptiška, ježibaba s ježidědkem, slepice, trestanec, rytíři, medvědářka, mnich, Pipi Dlouhá punčocha, trpaslíci i kobyla.

MDŽ

12.3. obyvatelé i chalupáři společně oslavili Mezinárodní den žen. Tuto oslavu již tradičně pořádají společně oba místní spolky – Labuťačky & spol., z.s. a SDH Labuť. V klubovně bylo připraveno opět bohaté pohoštění. K tanci, poslechu a zpěvu hráli hudebníci ze Stráže – p. Fišer a p. Vachuda. Rovněž byla připravena bohatá tombola pod názvem „Poklady z půdy“, ve které bylo 100 cen nejen z labuťských půd. Na oslavě se sešlo 40 účastníků z řad obyvatel a chalupářů. Všechny na začátku jménem spolků přivítali Hana Fukalová za Labuťačky a Jiří Peterka za SDH. Všechny přítomné ženy pak z rukou Jiřího Peterky a Radka Vernera obdržely  karafiát spolu s přáním k jejich svátku.

Ukliďme Labuť

23. 4. se členové obou místních spolků sešli na společné brigádě u příležitosti Dne Země (22.4.) na akci s názvem Ukliďme Labuť. Společnými silami uklidili a posbírali odpad podél silnice v obou směrech, uklidili prostranství u májky a před klubovnou a okolí autobusové zastávky a u kontejnerů na tříděný odpad. Sbíral se nejen odpad, ale také se hrabalo loňské listí a připravila se také májka. Na akci se sešlo 20 obyvatel Labutě a společně odpracovali nejméně 40 brigádnických hodin. Akci zorganizovala P. Peterková, členka obou labuťských spolků.

Turnaj v Křížové sedmě

23. 4. také proběhl turnaj v karetní hře Křížová sedma, který pořádal SDH Labuť v místním klubu hasičů. Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic hráčů. Vítězi se stali F. a P. Cingrošovi. Na 2. místě se umístila dvojice M. Moravec a J. Pospíšil a 3. místo obsadila labuťská dvojice Pavel Cimburek a Jaroslav Peterka. Vítězové obdrželi diplom, trofej a dárkový poukaz na konzumaci v klubovně SDH Labuť.

 

Májka

30. 4. proběhlo tradiční stavění máje, při kterém se v hojném počtu sešli obyvatelé i chalupáři z Labutě (50 osob). Ženy ozdobily májku, připravily čarodějnici, muži májku postavili a společně si všichni poseděli u táboráku a opekli špekáčky z vlastních zásob i od paní starostky, které zúčastněným přinesla naše zastupitelka M. Vernerová.

Brigáda maminek

4. 6. Maminky z Labutě dopoledne uspořádaly brigádu na opravu a natření herních prvků pro děti a sezení u klubovny hasičů. Na brigádě se sešlo cca 8 osob převážně z řad rodičů. Ruku k dílu přiložila i Z. Zatloukalová (10 let).

4. 6. se rovněž uskutečnil 5. ročník Labuťského dvojboje, který uspořádal spolek Labuťačky & spol., z.s., soutěže v běhu a hodu míčkem se zúčastnilo celkem 19 dětí převážně předškolního věku.

Zájezd SOOS – Cheb – hrad Seeberg 21. 5.

21. 5. spolek Labuťačky & spol., z.s., uspořádal zájezd na Chebsko. 19 účastníků zájezdu se prošlo naučnou stezkou přírodní rezervace SOOS a navštívilo hrad Seeberg a Chebský hrad.

Výstavba pergoly

Během června došlo k dokončení pergoly před klubovnou hasičů. Dokončovací brigáda proběhla 25. 6. za účasti 13 mužů nejen z řad členů SDH. Pod vedením Šimona Dulovce ml. dokončili zastřešenou pergolu, která je připravena na pokrytí. Odpoledne se pak sešli brigádníci i nebrigádníci na společném sousedském grilování a posezení pod dokončenou pergolou.

Sklad v pískovně

Nově byla také pořízena plechová garáž do pískovny k uskladňování materiálu hasičů. Byla usazena 30. 6. na připravený betonový podklad.

Cvičení s Hankou

Od 30. 6. začalo také prázdninové cvičení s Hankou, které už tradičně vede H. Cimburková každý čtvrtek od 18.30 hodin

Nohejbal trojic

V sobotu 16. 7. proběhl v  Labuťské pískovně 23. ročník nohejbalu trojic. Do turnaje se zapsalo celkem 11 družstev. Hrálo se ve třech skupinách a první dvě družstva z každé skupiny se pak utkala v semifinále. Vítězové semifinálových dvojic, družstva MTM, Kydlej a MDM, pak bojovali o medaile. Třetí místo vybojovalo družstvo MTM, na druhém místě se umístilo družstvo Kydlej a první místo získalo družstvo MDM. Místní pořádající spolek SDH sice družstvo nepostavil, ale zato se postaral o organizaci turnaje a bohaté občerstvení. K dostání byl opět vynikající guláš, grilované klobásky, utopenci a domácí langoše. Po celý den vládlo pěkné počasí, a tak všichni zúčastnění prožili společně nejen pěkný den, ale i večer u harmoniky a kytar.

 

Záchrana ztraceného království – prázdninová hra pro děti

Na sobotu 20. 8. 2022 si spolek Labuťačky & spol., z. s. naplánoval tradiční hru pro děti. Do příprav se zapojili členky spolku společně s členy místního SDH. Vše promyšleno, připraveno na hru v krásném prostředí naší pískovny. Jen od předešlého dne vytrvale pršelo. Nezbylo než nasadit „mokrou variantu“ a hru uspořádat ve zdejší bývalé škole (dnes budova občanské vybavenosti) a v jejím blízkém okolí, kde přístřeší poskytla vybudovaná zastřešená posezení a nová rozlehlá pergola. Sešlo se 15 statečných dětí, které za doprovodu rodičů splnily 10 úkolů a přispěly k záchraně ztraceného království krále Radoslava a královny Mony. Odměnou jim byl královský poklad v podobě drobností, sladkostí, čokoládových dukátků, ale také hodnotnějších cen, které zajistil jako sponzorský dar jeden z rodičů. Také se u královského dvora mohli všichni občerstvit a posilnit dobrotami od labuťských maminek a babiček. I přes nepřízeň počasí se hra vydařila a sklidila pochvaly a uznání. Plánované opékání bylo přesunuto na příznivější den.

Rožnění prasete

17. 9. od 17 hodin se v hasičské klubovně sešli ti, kteří si chtěli pochutnat na pečeném prasátku. Akci uspořádalo SDH Labuť. Přípravy a realizace se ujal především Jarda Pech. S grilováním začal už v dopoledních hodinách a po sedmnácté hodině si už všichni mohli pochutnávat.

Brigáda na úklid dřeva pro zimní topení

3.9. od 17 hodin proběhla brigáda na úklid dřeva. Sešlo se 17 brigádníků, kteří vytvořili řetěz a dřevo tak rychle mizelo v dřevárně zdejšího klubu. V zimě bude sloužit k vytápění klubu SDH.

Světový den venkovských žen a Světový den chleba

V pátek 14. října se sešly členky spolku Labuťačky & spol., z.s., aby si připomněly Světový den venkovských žen (připadá na 15. říjen) a Světový den chleba (16. říjen). Oba tyto svátky ženy poprvé společně oslavily již v době „předkovidové“ a nyní se k nim zase vrátily. Sešlost byla komorní, ale milá a nechyběly ani různé dobroty. K ochutnání byla chlebová polévka, chléb dýňový, bramborový, cibulový, rohlíčky, pomazánky z tvarohu, masa, pesto z lichořeřišnice.

Vzpomínková akce u příležitosti dne zesnulých

V sobotu 29. 10 proběhla na labuťském hřbitově Dušičková pobožnost P. Mgr. Vojtíška. Při této příležitosti se sešlo 20 obyvatel Labutě, aby vzpomněli nejen na své příbuzné a známé odpočívající na zdejším hřbitově, ale i na ty, kteří byli s Labutí v posledních letech spjati a místo jejich odpočinku je jinde. U kříže položili věnec se jmény těchto zesnulých, který připravily členky spolku Labuťačky & spol., z. s.

Dýňování

30. 10. proběhlo již 4. Dýňování. Za krásného počasí a v pohodové atmosféře vzniklo 10 nápaditých a originálních výtvorů z dýní. Ani letos nechybělo občerstvení. Na výběr bylo ze dvou hlavních chodů. Kromě klasické dýňové polévky nám myslivci, kteří se nemohli zúčastnit, poslali výborný guláš z naháňky. Zdejší děvčata napekla sladké dobroty, připravila svařené víno a pro děti čaj.

Lampionový průvod

5.11. uspořádaly labuťské maminky lampionový průvod pro děti.

Zabíjačka

3.12. uspořádalo SDH zabíjačku. Zpracování masa, výroby jitrnic, jelit a tlačenky se ujali členové spolku SDH za pomoci žen ze spolku Labuťačky pod vedením R. Vernera staršího. Výrobky a maso pak byly k zakoupení následujícího dne v klubu hasičů.

Mikulášská nadílka

4.12. proběhla venku před klubovnou hasičů mikulášská tradiční nadílka pro místní děti.

Zpívání u vánočního stromku

V sobotu 10. 12. se u ozdobeného vánočního stromečku sešlo bezmála 40 zpěváků a zpěvaček, aby si společně za hudebního doprovodu paní Karenovičové zazpívali koledy. Pro zahřátí v mrazivém večeru bylo připraveno svařené víno a grog pro dospěláky a čaj s citronem pro děti. Na posilněnou pak bylo připraveno drobné pohoštění ženami se spolku Labuťačky.

Mezisváteční výšlap

V pátek 30. 12. ve 13.00 hodin se skupina turistických nadšenců z Labutě vydala na další mezisváteční výšlap do okolní přírody. Na třináctikilometrovou trasu se vydalo 10 účastníků. Trasa vedla od hřbitova směrem do Nového Sedliště a odtud směrem pod Václavský kopec, přes „Frantovy skládky“, pod Pořejovským vrchem zpět k Labuti.

 

-  JINÉ  AKCE, _ ÚČAST  NA  JINÝCH  AKCÍCH

Komunální vlby do zastupitelstva obce

23. a 24. 9. proběhly komunální volby. Zvoleni byli Mgr. Jitka Valíčková, Jiří Vacek, Ing. Ondřej Fojtíček, Pavla Kamarýtová, Jaromír Petráška st., Jaromír Petráška ml., DiS. Kamila Vaňková, Pavel Viterna a Jana Faturová.

Starostkou byla zvolena Mgr. Jitka Valíčková, místostarostou Jiří Vacek.

Labuť je v zastupitelstvu zastoupena paní Kamilou Vaňkovou.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

V květnu proběhlo v klubovně SDH veřejné zasedání zastupitelstva. Tradičně se zúčastnil větší počet zdejších obyvatel, celkem 18.

Setkání seniorů

11. 11. se 11 seniorek a seniorů z Labutě zúčastnilo tradiční Besedy s důchodci, kterou pro své občany v seniorském věku pořádá obec Staré Sedliště.

 

 

 1.  SPOLKOVÁ  A  POLITICKÁ  ČINNOST

 

- POLITICKÉ  STRANY

     V Labuti nepracuje žádná politická strana.

 

- JEDNOTLIVÉ  SPOLKY

     V Labuti jsou dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a spolek  „Labuťačky & spol., z. s.“

 

     Spolek Labuťačky & spol., z. s. má 29 členů

     V roce 2022 proběhly 2 schůze. Na schůzi 28. 10. 2022 proběhla dle stanov volba výboru spolku.  Předsedkyní byla zvolena Bc. Jaroslava Kaufnerová, místopředsedkyní Mgr. Hana Fukalová a pokladníkem Františka Dulovcová.

Na schůzích byly vyhodnoceny a naplánovány akce, které spolek již tradičně pořádá a které se podařilo po nucené „kovidové pauze“ opět obnovit.

SDH Labuť do roku 2022 vstupoval s členskou základnou čítající 36 členů, v průběhu roku pak došlo ke třem změnám. Jeden z nejvýraznějších členů, zakládající a zasloužilý člen Stanislav Kos st., nás opustil navždy. V říjnu roku 2022 zemřel ve věku úctyhodných 94 let. Útěchou nejen členům sboru mohlo být snad jen to, že na podzim už neplatila omezení spojená s koronavirovou pandemií a s panem Kosem se všichni mohli na pohřbu alespoň důstojně rozloučit. K 31. 12. 2022 pak ukončil své členství ve sboru na vlastní žádost Jaroslav Květ, který se odstěhoval. Přijat byl nový člen Jaromír Pech. K 31.12.2022 měl tudíž Sbor dobrovolných hasičů Labuť celkem 35 členů, konkrétně 7 žen a 28 mužů. Během roku proběhly 2 valné hromady ve dnech 8. 4. a 7. 10. 2022.

Akce SDH

23. 4. 2022 proběhl turnaj v křížové sedmě.

16. 7. 2022 se uskutečníl 23. ročník turnaje v nohejbalu.

3. 9.  2022 byla zorganizována brigáda na úklid dřeva. Dále v rámci brigádnické činnosti byla zastřešena venkovní pergola před klubovnou a postavena garáž k uskladnění materiálu v pískovně.

V pískovně nebo v klubu rovněž proběhly během roku 2 svatby, 1 narozeninová oslava.

SDH se podílelo na organizaci oslavy MDŽ a letní hry pro děti ve spolupráci se spolkem  Labuťaky & spol, z. s.

Dále 3.12. proběhla zabíjačka, kterou vedl R. Verner starší. Výrobky a maso byly k zakoupení pro občany Labutě.

Během roku rovněž s ohledem na vývoj cen a inflace došlo k navýšení cen za nápoje ( velké pivo 25 a následně 30 Kč)

 1. ČERNÁ  KRONIKA

 

V průběhu roku nedošlo k zaznamenání žádné kriminální činnosti na území osady.

 

 1. POČASÍ, PŘÍRODA

 

- POČASÍ

Ve dnech 18. – 22.2. počasí v Česku provázela vichřice. Díky silným poryvům větru spadl smrk na zahradu č.p. 151 (bývalý obchod), kde poškodil zahradní pergolu.

-PŘÍRODA

V sobotu 15. 10. došlo na Tachovsku k zemětřesení s epicentrem mezi Tachovem a Planou. Zaznamenány byly 2 otřesy. První před druhou hodinou ranní a druhý v neděli kolem šesté hodiny ranní.

 

 1. RŮZNÉ

 

8. 9. 2022 ve věku 96 zemřela britská královna, nejdéle vládnoucí panovník v anglických a britských dějinách. Vládla plných 70 let.

Zrána 24. 2. 2022 začal ruskou invazí na Ukrajinu ozbrojený konflikt. Vlivem tohoto konfliktu se zvedla silná uprchlická vlna a v ČR byla poskytnuta dočasná ochrana přibližně 480 000 ukrajinských uprchlíků. Na území osady Labuť se nikdo neusadil.