Koncept kroniky 2023

24.03.2024 13:07

Volba prezidenta České republiky

12. a 14. 1. proběhlo první kolo volby prezidenta ČR. Do druhého kola postoupili Petr Pavel (1.957.056 hlasů) a Andrej Babiš (1.252. 213 hlasů). Druhé kolo proběhlo 27. a 28. 1. a prezidentem byl zvolen počtem 3.359.151 hlasů Petr Pavel.

 

 

1. OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

· Mgr. Jitka Valíčková - starostka obce

· Jiří Vacek - místostarosta obce

· Pavla Kamarýtová

· Ing. Ondřej Fojtíček

· Jaromír Petráška st.

· Jaromír Petráška ml.

· Jana Faturová

· Kamila Vaňková, DiS.

· Pavel Viterna

Složení výborů obce

Finanční výbor

· Pavel Viterna - předseda finančního výboru

· Kamila Vaňková, DiS.

· Pavla Kamarýtová

Kontrolní výbor

· Jaromír Petráška ml. - předseda kontrolního výboru

· Jana Faturová

· Marie Herinková

 

 

 

KOMUNÁLNÍ  ODPAD

     Odvoz komunálního odpadu z Labutě provádí stále firma EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

     Stále trvá i smlouva mezi obcemi Staré Sedliště a Tisová o využívání sběrného dvora v Tisové. Pro občany Starého Sedliště a spádových obcí jsou určeny provozní hodiny  každý čtvrtek  - duben – září 16.30 hod.– 18.00 hod. ,  říjen – březen 15.30 hod. – 17.00 hod.

     Dne 15. 4. a - 14. 10.  byl proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu. Současně byly sváženy pneumatiky, kabely, eternit (v neprodyšně zabalených obalech), laky a ředidla (v uzavřených nádobách), monočlánky, léky, zářivky, akumulátory apod.

 

     Dne 22. 4. a - 7. 10.  byl proveden svoz objemového odpadu. Současně byl proveden sběr železného šrotu.  

 

POPLATKY

Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stále 550 Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let ( ty jsou od poplatku osvobozeny). Pro „chalupáře“ činí poplatek  rovněž 550,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

     Poplatky za psa zůstávají stejné – 100,-Kč,  důchodci platí 50,-Kč.

     Průměrná cena vodného činila v roce 2023 46,70 Kč/ m3.

 

ÚDRŽBA  OBCE

Údržba obce je nadále prováděna pracovníky Obecního úřadu Staré Sedliště a dále externími pracovníky na základě smlouvy.

Na údržbě se rovněž podílejí obyvatelé Labutě, členky spolku Labuťačky & spol., z. s. se zapojují do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Nově byly osazeny dopravní značky a značka upozorňující na pohyb dětí u budovy občanské vybavenosti, kde jsou umístěny herní prvky pro děti.

Nově vybudováno dětské hřiště s čtyřmi novými herními prvky, které nahradily původní průlezku. Další prvky se plánují doplnit v příštím roce.

Na pergole před klubovnou hasičů bylo dokončeno pokrytí střechy a pořízen nový nábytek (stoly a lavice).

 

 

 

 

 

 

 

OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH, WEBOVÉ  STRÁNKY

 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/sdh-labut-potrebuje-novou-generaci-20230126.html

 

https://tachovsky.denik.cz/ctenar-reporter/lidova-hudba-a-masky-takhle-vypadal-pestry-pruvod-v-labuti-20230220.html

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/mdz-slavily-zeny-v-benesovicich-labuti-i-starem-sedlisti-20230313.html

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/poklad-velikonocniho-zajicka-hledaly-deti-na-nekolika-mistech-tachovska-20230411.html?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=social_redirection

https://tachovsky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-vydareny-vylet-spolku-labutacky-spol-z-labute-20230530.html

https://tachovsky.denik.cz/ctenar-reporter/labutacky-se-vypravily-za-indiany-podivejte-se-20230820.html

 

https://tachovsky.denik.cz/ctenar-reporter/sousedsky-piknik-labut-20230920.html

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/prvni-let-skoncil-tragicky-nemce-sestrelil-mig-nad-tachovskem-pred-60-lety-20231.html

https://tachovsky.denik.cz/ctenar-reporter/labutacky-usporadaly-mezisvatecni-vyslap-ucastnici-se-vydali-do-noveho-sedliste.html

 

 

 

 

V roce 2023 bylo pokračováno ve zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek www.osada-labut.cz. Poplatky za služby hradí OÚ Staré Sedliště a editaci stránek provádí kronikářka Hana Fukalová.

K 31. 12. 2023 bylo zaevidováno celkem 249 151 vstupů na stránky od jejich založení a 48 562 za rok 2023.

 

2. OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

POČET  OBYVATEL

K 31. 12. 2023 žilo v Labuti 94 obyvatel, z toho 52 mužů a 42 žen.

Další sňatek v Labuti v tomto roce uzavřeli také její noví obyvatelé - Martina Karenovičová a Kamil Juríček, kteří po sňatku používají příjmení Juríčková, Juríček.

VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

Radka WEIN 50 let

Miroslav KUNEŠ 60 let

Jana CUDRÁKOVÁ 75 let

Stanislav ŽALUD 82 let

Bartolomej KOSCELNÍK 82 let

Anna KUNEŠOVÁ 82 let

František PETRŽELKA 88 let

Anna MRÁZOVÁ 89 let

Marie PETRŽELKOVÁ 90 let

 

NAROZENÍ

V tomto roce se nenarodilo žádné dítě.

ÚMRTÍ

Kamil Augustin   25. 1. (v Labuti v tomto roce již nepobýval)

V březnu zemřel P. Dubovecký, nebyl obyvatelem Labutě, ale celé léto vždy trávil s manželkou v chalupě č.p. 63.

 

 PŘISTĚHOVALI  SE

 

Z osady se odstěhovalo 5 obyvatel a přistěhovalo 12 (v tom 2 mladé rodiny s dětmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HOSPODÁŘSKÉ  POMĚRY

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Stav  hospodářského zvířectva:

 

Obyvatelé chovají běžná hospodářská zvířata – slepice, ovce, kozy, králíky.

 

V katastru Labutě chovají včely 3 včelaři

 

Šimon  DULOVEC                16  včelstev  

Stanislav  KOS ml.                50 včelstev

Jiří  PETERKA                      12 včelstev

 

 

   

     Miroslav  MALÁK z Částkova má ustájený v Labuti hovězí dobytek.

 

     Zemědělské pozemky v k.ú. Labutě obhospodařují tyto subjekty:

Jan ZATLOUKAL   Přimda

BK II s.r.o. Bor

AGROKLAS  a.s. Staré Sedliště

Ing. Radek  ŠAFAŘÍK  Přimda

Pozemky jsou jejich vlastnictvím nebo je mají pronajaty.

Orné půdy je v k.ú  Labutě celkem 1 499 088 m2.

 

     Lesní porosty v k.ú. Labutě o celkové výměře  2 500 990 m2  jsou majetkem Obce Staré Sedliště a Lesů ČR.

 

     Labuťský rybník o výměře 29 834 m2, který je majetkem Klatovského rybářství a.s. Klatovy, má pronajatý Daniel  ŽILINEC a chová v něm ryby.   

 

Dva menší rybníčky mají na svých pozemcích Šimon a Františka Dulovcovi, Josef Juríček z Úšavy a Jakub Havrda ze Starého Sedliště.

 

ŽIVNOSTI, OBCHODY

 

 Jan Frank - truhlářské práce. Jmenovaný je sice trvale hlášen v Tachově, ale bydlí a podniká v Labuti.    

Dalším podnikatelem je  Miroslav  VESELÝ, který podniká v pronajatém servisu Alpina v Boru.

Obchod v Labuti není stále žádný. Nejbližší obchod je ve Starém Sedlišti - COOP TUTY jednota Tachov. otvírací doba PO - PÁ 7.00 - 16.30 hodin, v SO 7.00  - 10.00 hodin.

 

DOPRAVA, SPOJE

 

Dopravní obslužnost zajišťuje ARRIVA Střední Čechy s.r.o. provoz Tachov. Spoje z Labutě i z Tachova zůstávají stejné, rovněž jízdné se neměnilo.

     Z Labutě do Tachova jede  spoj:

1. 7.40 hod. z Labutě, přes Mchov a Staré Sedliště -  příjezd do Tachova 8.11 hod.  

 

Z Tachova do Labutě jsou dva spoje:

1. 11.15 hod. z Tachova, přes Úšavu -  příjezd do Labutě 11.45 hod. – pokračuje do Přimdy, Nástup v Labuti je možný pouze po předchozím objednání (infolinka IDPK či www.idpk.cz). Objednání nástupu do spoje na zavolání je nutné nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky.

 

2. 14.55 hod. z Tachova, přes Staré Sedliště a Mchov - příjezd do Labutě 15.28 hod. – pokračuje přes Přimdu do Pavlíkova.

    

     Pobočka České pošty v Labuti není. Doručování provádí zaměstnanci České pošty, pobočky Tachov.   V Labuti je umístěna poštovní schránka na prostranství před č.p. 151.    

   

V budově Obecního úřadu ve Starém Sedlišti Pošta Partner, kterou provozuje Obec Staré Sedliště. Vedoucí pošty je Lenka MÁLKOVÁ.

 

 

SOUKROMÁ  VÝSTAVBA

Ve výstavbě rodinného domu pokračoval R. Verner mladší

 

ZMĚNY  V MAJETKOVÝCH  POMĚRECH

Č. p. 104 nově majitelem manželé P. a L. Kašovi

Č. p. 142 nově manželé K. a M. Juríčkovi

Č. p. 67 nově manželé O a M. Fričovi

Č. ev. 28 nově Ing. Lucie Čížková

 

 

4. ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

V Labuti zdravotnické zařízení není žádné.

    Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty v  pracovní dny v době od 16 do 07 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Je umístěna na adrese B. Němcové 2000 v Tachově (budova České spořitelny, boční vchod).

     Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována v budově dětského oddělení Polikliniky Tachov

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

 

SPÁDOVÁ  NEMOCNICE

     Pro obyvatele okresu Tachov je spádovou nemocnicí Stodská nemocnice a.s.  Mimo to je možno využít ambulantní péče poskytované Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.

 

SOCIÁLNÍ   PÉČE

     Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor. Ubytovací sociální služby poskytují Domov pro seniory  Tachov, Panenská -  Domov seniorů PANORAMA, Tachov, U Penzionu - Domov pro seniory Kurojedy - Domov pro seniory Diecézní charity Plzeň v Boru a Nemocnice následné péče Svatá Anna Planá u M.L. Pro občany rovněž slouží Dům s pečovatelskou službou ve Starém Sedlišti .    

 

VETERINÁRNÍ   AKCE

      10.9. bylo provedeno pracovníky Veteriny s.r.o. Tachov očkování psů proti vzteklině.

 

5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, CESTOVNÍ  RUCH

 

ŠKOLA, ŠKOLKA

V Labuti není škola ani školka. Děti  dojíždí do  školky a školy převážně do Starého Sedliště.

 

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

Masopust

V sobotu 18. 2. 2023 vyrazil od klubovny hasičů v Labuti masopustní průvod, který čítal na 50 účastníků a z toho bezmála 40 masek. Průvod prošel osadou za zpěvu a doprovodu tamburin, bubínků, trianglů a dalších nástrojů. Nakonec zamířil do vytopené a vyzdobené klubovny hasičů, kde čekalo občerstvení, společné posezení a pro děti hudba k dovádění.

MDŽ

11. března proběhla již tradiční oslav a MDŽ, kterou pořádá spolek Labuťačky &pol., z.s. společně s SDH Labuť. Na oslavě se sešlo bezmála 40 zdejších obyvatel a chalupářů. Oslavu zahájila místopředsedkyně spolku H. Fukalová, která tlumočila blahopřání od paní starostky J. Valíčkové. Poté následovala prezentace fotografií a videí z roku 2022 připravená M. Karenovičovou, ve které jsme se společně ohlédli za uplynulým rokem. Poté Š. Dulovec st. Předal všem ženám květinu a následovala zábava při hudbě pánů Fišera a Vachudy ze Stráže. Součástí byla rovněž bohatá tombola připravená K. Vaňkovou a M. Karenovičovou. Nechybělo bohaté občerstvení, které připravily členky spolku a sekt, který ženám darovala Obec Staré Sedliště.

Velikonoční tvoření

1.4. zorganizovala H. Cimburková již tradiční velikonoční tvoření. V klubovně spolku Labuťačky & spol., z. s. se sešli ti, kdo rádi tvoří a společně vyráběli velikonoční dekorace – slepičky a zajíčky.

Velikonoční stezka

Na Bílou sobotu 8. 4. zorganizovala pod hlavičkou spolku Labuťačky & spol., z.s. M. Volbrechtová velikonoční stezku za pokladem pro malé děti. I když počasí bylo chladné a deštivé, odvážné hledače neodradilo. Děti splnily na cestě na šesti stanovištích 6 úkolů. Za jejich splnění si mohly vzít jeden z dílků skládačky. Na konci cesty pak byla ukryta mapa vedoucí k pokladu. Který zde byl pro každého hledače. Na stezku se vydalo 21 dětí.

Brigáda na úklid budovy občanské vybavenosti a pískovny

Sobota 15. 4. se nesla v pracovním duchu. Nejen zábavou živ je člověk, a tak v odpoledních hodinách se sešli členové a členky obou labuťských spolků (SDH a Labuťačky a & spol., z.s.) a další pracovití sousedé, aby uklidili po zimně budovu občanské vybavenosti a pískovnu. Obojí slouží zdejším obyvatelům jako zázemí pro pořádání společenských akcí, ale také například soukromých oslav. Myla se okna, uklízelo se v kuchyňce, kde bylo přebráno používané nádobí a vybavení bylo pečlivě umyto. Také se dělal pořádek v uskladněném materiálu a potřebách obou spolků. Vyřadilo se staré, rozbité a nepoužívané vybavení.  Obec na vyřazené předměty přistavila valník a zajistila rovněž jeho odvoz. Sešlo se celkem 15 občanů, kteří společně odpracovali 45 brigádnických hodin. Náleží jim velké poděkování, protože pracovali nejen pro sebe, ale pro všechny, kdo pískovnu a budovu občanské vybavenosti během roku využívají nejen k tomu, aby se sešli, ale také zde pořádají veřejné společenské akce pro občany nebo soukromé rodinné oslavy a svatby.

Výlov Labuťského rybníku

16. 4. proběhl výlov Labuťkého rybníka, který má v pronájmu p. Žilinec.

Ukliďme Labuť

V sobotu 22. 4., tedy přesně na Den Země, se v Labuti sešlo téměř 20 dobrovolníků, kteří se přišli zapojit do akce Ukliďme Labuť. Vyzbrojeni rukavicemi a igelitovými pytli si rozdělili jednotlivé trasy a úseky osady a jejího blízkého okolí a vydali se na sběr odpadu. Odpadky byly poctivě vysbírány kolem silnice na Bohuslav a ke křižovatce u Novomlýnského rybníku, dále ve směru na Újezd pod Přimdou a ve vsi kolem Labuťského rybníka, na návsi, kolem „hospody“, prostranství u májky a pískovna. Sesbíralo se minimálně 20 pytlů odpadu, od Bohuslavi se odpad svážel na káře, kolik toho bylo. A kromě běžných plechovek, PET lahví, nedopalků a dalšího se nacházely i různé kuriozity – například sportovní nebo zimní boty, čepice, plavky či pánská erotická pomůcka.

 

Pálení čarodějnic a stavění májky

30. dubna proběhlo tradiční stavění májky. Na akci se sešlo téměř 60 obyvatel a chalupářů. Z toho zde bylo 20 dětí různého věku. Hasiči připravili májku a vatru, maminky s dětmi a další ženy ozdobily májku a připravily čarodějnici. Se stavěním mužům pomohl M. Kuneš se svým traktorem. Akci podpořila také obec Staré Sedliště formou příspěvku na občerstvení – špekáčky. U ohně nechyběla kytara a zpěv.

Zájezd

V sobotu 27. 5. 2023 zorganizoval Spolek Labuťačky & spol., z. s. zájezd do závodu Bohemia sekt ve Starém Plzenci. Zde jsme si prohlédli celý závod, seznámili se s historií výroby sektu ve Starém Plzenci od roku 1945 po současnost a s postupem při výrobě sektu. Nechyběla ani zážitková degustace pěti druhů sektu a nezbytný nákup v podnikové prodejně.  V ochutnávce bylo nejdéle vyráběné Chateau Radyně Extra Brut, nejprodávanější Bohemia Sekt Prestige Brut, dále Bohemia Sekt Chardonnay, Bohemia Sekt Fleur a Bohemia Sekt Ice podávané s lístkem máty, malinou a na ledu. Měli jsme možnost vidět také největší tank na víno o objemu 1 000 000 l a také přetřásání sektu ve velkých klecích, které automaticky pootočí lahve se sektem o jednu osminu a tím se dostává sedlina ze sektu na zátku. Poté jsme přejeli do Šťáhlav na oběd a na prohlídku zámku Kozel. Po prohlídce a malém odpoledním občerstvení následovala ještě procházka rozkvetlým zámeckým parkem. Pohodu celého výletu umocnilo krásné slunečné počasí, a tak všech 34 účastníků výletu bylo spokojeno.

Dvojboj

K Mezinárodnímu dni dětí Spolek Labuťačky & spol., z. s. uspořádal tradiční dvojboj pro děti. Soutěžilo se v hodu míčkem a běhu. Účast tentokrát byla nižší, na start se postavilo 7 závodníků. Nasazení však bylo velké, a tak si všichni zasloužili perníkovou medaili a drobnou odměnu. Na závěr bylo připravené opékání špekáčků.

Brigáda na úklid dřeva

Během června proběhly rovněž brigády na úklid dřeva, úpravu a úklid pískovny a rozvoz štěpky ke keřům u klubovny a stromkům a keříkům v parčíku. Obou brigád se zúčastnilo přibližně 10 brigádníků z řad členů obou spolků, ale také dalších obyvatel a chalupářů. Nechyběli ani nejmladší obyvatelé, kteří přišli s rodiči a s chutí také ti větší pomáhali.

Koncert

24. 6. se v pískovně uskutečnilo Labuťské vítání léta, na kterém vstoupily hudební skupiny Travex a Semtex. Pořadatelem byl SDH Labuť a pomocnou ruku přidaly i ženy ze spolku Labuťačky & spol., z. s.. Účast byla však v tomto roce slabá, cca 70 platících. Nicméně přítomní si zábavu užili. Postaráno bylo rovněž o občerstvení – halušky, langoše, grilované klobásky.

XXIV. ročník turnaje v nohejbalu

V sobotu 15. 7. 2023 proběhl XXIV. ročníku turnaje v nohejbalu, který v Labuti tradičně pořádá zdejší SDH. Za slunečného a velmi horkého počasí (rtuť teploměru ukazovala 34° C) se do turnaje zapsala 3 družstva. Historicky to byl zřejmě nejnižší počet družstev, ale po několika letech soutěžila opět družstva Labutě. Do turnaje nastoupili tradiční účastníci z Plzně, družstvo The kolna a Labuť reprezentovali Labuťáci a družstvo Traktor. Všechna družstva zasluhují uznání za to, že do zápasů šla s nasazením navzdory horkému počasí. Za zmínku určitě stojí, že družstvo Traktor se utvořilo na místě těsně před začátkem turnaje a tvořili jej 2 ženy (Tereza Šanobová a Markéta Vernerová) a jeden muž (Josef Lopaur)

1. místo The kolna (Michal Šilhánek, Emanuel Štolka, Radek Tyll)

2. místo Labuťáci (Erik Verner, Petr Kaše, Petr Fojtíček)

3. místo   Traktor (Markéta Vernerová, Tereza Šanobová, Josef Lopaur)

 

Letní hra pro děti

19. srpna uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. za pomoci členů SDH Labuť tradiční letní hru pro děti. Účastníci se tentokrát vydali po stopách indiánů, kteří se usídlili nedaleko Labutě. Na cestu se vydalo 21 dětí v doprovodu rodičů a průvodkyně Klekí Tety, přítelkyně indiánů. Cesta byla náročná, slunce pražilo, na skupinu číhaly nástrahy v podobě kopřiv, elektrického ohradníku a těžko schůdného terénu vedoucího do indiánské vesnice v labuťské pískovně. Během cesty bylo také potřeba natrénovat indiánskou píseň pro náčelníka, vymyslet své indiánské jméno a také překonat svůj strach plížením ve strachovém pytli. Výprava malých osadníků vzbudila v indiánské vesnici pozdvižení a náčelník Jurda – Vlčí Tlapa zprvu odmítal pustit děti do vesnice. Avšak na přímluvu Klekí Tety a po poradě se Šamanem vstup do vesnice povolil. Indiáni malé osadníky bohatě pohostili a předvedli jim své znalosti a dovednosti, které si děti vyzkoušely doslova „na vlastní kůži“.  Děti si na deseti stanovištích vyrobily svou čelenku, indiánský oděv, náhrdelník, házely oštěpem, střílely lukem, plížily se, poznávaly stopy zvířat, rostliny, stromy a houby, trénovaly svoji paměť. Na závěr byly děti pasovány náčelníkem na indiány s právem používat své indiánské jméno a byly odměněny pěknými dárky, které jako sponzorský dar dodal jeden z rodičů dětí. O bohaté občerstvení se postaraly opět maminky a babičky malých labuťáků. Indiánskou vesnici s jejími obyvateli utvořili členové spolků a další obyvatelé a chalupáři z Labutě. Na všech stanovištích byli připraveni indiáni a indiánky, od těch pravých k nerozeznání, kteří jako vždy věnovali čas a svou tvořivost nejen přípravě stanoviště, ale také svému kostýmu.

Sousedský piknik

17.9. proběhl na louce za hřbitovem sousedský piknik. Čerstvě posekanou louku propůjčil na akci místní zemědělec pan Zatloukal. Sousedé se domluvili mezi sebou a sešli se v krásném slunečném zářijovém nedělním odpoledni na louce za vsí. Rozložili piknikové deky, vyložíli náklad z košíků a prostřeli spoustu dobrot - jednohubky, obložené bagetky, nejrůznější špízky se zeleninou, sýry a uzeninou, bramboráčky, řízečky, zmrzlinu, moučníky, ledovou kávu, džusy a burčák, ovoce, dipy, pomazánky a saláty. Zkrátka všechny možné dobroty, které si jen umíte představit a vše prvotřídní kvality a chuti. Kolem společné tabule se sešlo v Labuti na třicet sousedů tří generací. Dospělí si povídali, ochutnávali navzájem přinesené dobroty, děti si hrály na louce a všem bylo dobře a milo. Výborný nápad, se kterým přišly labuťské maminky.

Venkovní výzdoba u bývalé školy

Ve středu 28. 9. se sešly tvořivé labuťačky a společně podzimně vyzdobily okolí klubovny hasičů.

 

Brigáda na úklid dřeva

V neděli 1. 10. proběhla brigáda na úklid dřeva do dřevníku budovy občanské vybavenosti v Labuti. Dřevo bude sloužit k zimnímu topení v klubu hasičů, příležitostně ve společné kuchyňce a  společenské místnosti v patře. Na brigádě se sešlo 20 párů pracovitých rukou a za hodinku bylo hotovo.

Světové dny chleba a venkovských žen

V pátek 13. 10 se sešly členky spolku Labuťačky & spol., z. s. na společné podzimní schůzi, aby zhodnotily svou činnost v roce 2023, domluvily se na pořádání akcí ve zbývajících měsících roku a rámcově naplánovaly rok 2024. Kromě toho spolu již tradičně oslavily Světový den žen žijících na venkově, který připadá na 15. říjen a Světový den chleba, který se slaví 16. října. Na stole tedy nechybělo bohaté občerstvení tvořené především různými druhy chleba (bramborový s kurkumou, červený z řepy s vlašskými ořechy, s restovanou cibulkou), rohlíčky, pomazánkami, paštikou a domácím sádlem. Ženy se nezapomněly podělit i s muži, kteří se sešli na pravidelné páteční “besedě” v klubovně hasičů.

Dinosauří stopovačka

V sobotu 14. 10. dopoledne uspořádaly labuťské maminky a babičky pro děti Dinosauří stopovačku. Na akci si stopování dinosaura užilo 13 dětí. Odměnou jim byly drobné dárky a obrovský dinosaurus, kterého na sebe vzal jeden z tatínků, Erik Verner.

Dýňování

Za krásného podzimního počasí uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. v sobotu 21. 10. odpoledne 5. ročník Dýňování. Opět se sešli rodiče se svými dětmi a vytvářeli vyřezávané dekorace z dýní. Finální výtvory jsou rok od roku nápaditější a je velmi těžké vybrat jednu výherní dýni. Tradičně se hlasovalo o dvanácti úžasných výtvorech a první cenu ziskem 10 hlasů získal dýňový domeček maminky Petry a malého Toníka Peterkových. Drobnou odměnu si odnesly všechny děti. Nechybělo ani tradiční občerstvení ve formě dýňové polévky, svařené víno, teplý čaj a drobné dýňové pochoutky od Máji Vernerové.

Martinské hody

Na svátek sv. Martina v sobotu 11. listopadu uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. 1. Labuťské hody. Součástí byla ochutnávka svatomartinských vín a soutěž o nejlepší koláč. V soutěži se sešlo celkem 18 vzorků od labuťských žen i mužů. Všichni hosté, kterých se sešlo padesát, pečlivě ochutnávali, aby mohli později hlasovat. Na 1. místě se umístil koláč. M. Vernerové, 2. místo získala za svůj koláč M. Fričová a o 3. místo se podělily H. Cimburková a E. Žaludová. Zvláštní cenu pak za svůj netradiční “uzený” koláč obdržel M. Kuneš, který zde zároveň oslavil své narozeniny. Další dvě odměny pak čekaly i na muže, kteří upekli skutečný sladký koláč a těmi byli E. Verner a L. Kaufner. Kromě koláčů bylo na hodech další občerstvení, které zajistily již tradičně labuťské ženy a ke kterému také přispěl již zmíněný oslavenec. K poslechu a tanci opět hrálo duo ze Stráže. Všem, kteří se na organizaci podíleli patří velké poděkování.

Mikulášská nadílka

V sobotu 3. 12. zavítal do Labutě Mikuláš s čertem a andílkem, aby obdaroval v bývalé škole děti z Labutě. Nadílku uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. ve spolupráci s hasiči a rodiči dětí. Na konci nadílky byl dětem věnován sdílený adventní kalendář, ve kterém každý den otevřou jedno okénko, kde najdou nějakou drobnou sladkost nebo jinou drobnost. Svou každodenní návštěvou u kalendáře si tak ukrátí dny zbývající do Štědrého dne.

Zpívání u vánočního stromečku

9. 12. uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. již tradiční zpívání u vánočního stromečku. Stromeček připravily a ozdobily ženy ze spolku již v pátek a v sobotu se u něj sešlo téměř 50 příznivců vánočních koled, které si zazpívali za hudebního doprovodu paní Martiny Karenovičové. Po zazpívání sedmi vánočních písní a koled následovalo sousedské popovídání u svařeného vína a domácích dobrot od labuťských žen.

Mezisváteční výšlap

30. 12. uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. tradiční mezisváteční výšlap. Trasa tentokrát vedla z Labutě po hrázi Novomlýnského rybníka přes louku a hráz rybníka Konvalinky do Nového Sedliště. Na cestu se z Labutě vydalo na 30 účastníků, z toho 10 dětí. Na začátku naší poutě nám počasí příliš nepřálo a navzdory předpovědi drobně pršelo. Přesto jsem zdárně do Nového Sedliště došli. Zde na nás již čekali ve vyhřáté klubovně sousedé ze Starého a Nového Sedliště. Pospolu jsme poseděli, popovídali, občerstvili se částečně z vlastních zásob a částečně z nabídky zdejšího klubu. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu do Labutě. Zde bylo v klubu již také zatopeno, a tak kdo měl chuť mohl ještě posedět po návratu v labuťské klubovně a posilnit se výbornou zelňačkou od Františka Černého.

Oslava Silvestra

31. 12. se obyvatelé sešli v klubu v hasičů, aby společně oslavili Silvestra přivítali nový rok 2024.

JINÉ  AKCE, _ ÚČAST  NA  JINÝCH  AKCÍCH

Petice

V březnu se občané Labutě připojili k podpisu petice s názvem „Pomozte nám zastavit výstavbu obří solární elektrárny na orné půdě“, kterou založili obyvatelé Mchova v jehož těsné blízkosti chce majitel pozemků tuto elektrárnu vybudovat. K 31. 3. měla petice 117 podpisů. Záměr výstavby nebyl zastupitelstvem obce schválen.

Strom republiky

Pamětní tabulkou byla označena lípa vysazená v roce 2018 ke 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

V 17. 5. 2023 proběhlo v klubovně SDH veřejné zasedání zastupitelstva. Tradičně se zúčastnili zdejší obyvatelé 

Setkání seniorů

25. 11. se 7 seniorek a seniorů z Labutě a 2 bývalé obyvatelky Labutě zúčastnili tradiční Besedy s důchodci, kterou pro své občany v seniorském věku pořádá obec Staré Sedliště.

SPOLKOVÁ  A  POLITICKÁ  ČINNOST

 

POLITICKÉ  STRANY

     V Labuti nepracuje žádná politická strana.

 

JEDNOTLIVÉ  SPOLKY

     V Labuti jsou dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a spolek  „Labuťačky & spol., z. s.“

 

     Spolek Labuťačky & spol., z. s. na své schůzi 10. 2. přijal do svých řad novou členku paní Markétu Vernerovou. Ze spolku se zároveň odhlásila paní  Jaroslava Říhová. Počet členů spolku je 29.

 

     V roce 2023 proběhly 2 schůze. Na schůzích 10. 2. 2023 a 13. 10. 2023 byla zhodnocena činnost spolku za uplynulý rok a naplánována činnost v roce 2023. Celkově byla aktivita spolku velmi bohatá, což dokládá zápis v kronice výše.

SDH Labuť. Věkový průměr  členů je 51 let. Spolek fungoval v kulturní činnosti, kdy pořádal turnaj v křížové sedmě, pálení čarodějnic a stavění májky, 24. ročník turnaje v nohejbalu, letní koncert, zabíjačku a brigády na úklid pískovny a dřeva pro zimní topení a dokončení pergoly před klubem hasičů. Členové spolku rovněž svou činností podpořili akce Labuťaček a společně s nimi uspořádali oslavu MDŽ a letní hru pro děti. Za 30 let členství ve spolku byl oceněn František Cingroš.

6. ČERNÁ  KRONIKA

 

V dubnu došlo v Labuti ke krádeži 5-ti známek na svoz odpadu přímo z popelnic majitelů, kteří řádně uhradili poplatek. Další případ byl potvrzen rovněž z Nového Sedliště. Škodní občané si mohli na OÚ vyzvednout známky nové.

V pískovně došlo k vandalskému poničení zde uložených židlí a stolů, které byly v majetku SDH Labuť.

V jednom z prvních červencových dní došlo k politováníhodné události. Ze zahrady domu na okraji osady utekli nepřítomným majitelům 3 psi, kteří vnikli na pozemek jiného domu v osadě, kde napadli fenku malého plemene, kterou bohužel usmrtili. Majitelem byla přivolána policie.

V noci z 1. na 2. 11. došlo k odcizení terénní motorky KTM 250 EXC SIXDAYS jednoho ze zdejších obyvatel.

 

 

 

 

 

7. POČASÍ, PŘÍRODA

 

POČASÍ

Rok 2023 měl průměrnou roční teplotu 12,8 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1991–2020 byla +1,5 °C. S touto odchylkou byl rok 2023 teplotně silně nadnormální. Odchylka od starého normálu 1961–1990 by byla +2,8 °C. Podle tohoto normálu by byl mimořádně nadnormální. Spolu s rokem 2018 byl druhým nejteplejším rokem za dobu dosavadních měření od roku 1775.

Také zima byla velmi mírná a prosinec 2023 patřil mezi nejteplejší prosince za posledních 249 let s průměrnou měsíční teplotou 5,1 °C. Sněhová pokrývka se ve větší míře vyskytovala pouze na přelomu listopadu a prosince a také na počátku roku v několika málo dnech.

PŘÍRODA

Vlivem teplého počasí začala dříve pylová sezóna a  již v polovině února a počátkem března rozkvetly první jarní květiny. Vysoká byla aktivita klíšťat. I přes teplé počasí bylo však dostatečné vlhko a dařilo se houbám.

 

 

 

8. RŮZNÉ

 

Nadále přetrvává rusko ukrajinský válečný konflikt.

 

Válka Izraele s Hamásem je ozbrojený konflikt, který neoficiálně začal ráno 7. října 2023 kombinovaným raketovým ostřelováním izraelského území a pozemním útokem teroristů Hamásu proti vojenským a civilním cílům v Izraeli.

 

Ve čtvrtek 21. 12. 2023 došlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v sídle fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze ke střelbě. Střelcem byl student fakulty a jeho útok si vyžádal 14 obětí a 25 zraněných. Útočník spáchal sebevraždu. Tento útok je nejhorší masovou střelbou v moderních dějinách samostatného Česka.