Kronika 2013

31.03.2014 10:25

Obec Staré Sedliště , část Labuť,

okr. Tachov.

 

 

 

 

KRONIKA    2013

 

 

 

  1. OBEC   A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

 

     Zastupitelstvo obce  pracuje ve stejném složení jako v roce 2012. Rovněž Milena PETERKOVÁ pracuje nadále ve Sboru pro občanské záležitosti při OÚ Staré Sedliště.

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

 

     Odvoz je nadále prováděn firmou EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

    Od 1.1. byl zvýšen poplatek za odvoz komunálního odpadu na 550,-Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let. Pro „chalupáře“ byl stanoven poplatek ve výši 700,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

     Mobilní sběr objemného odpadu byl proveden 20.4.

 

- POPLATKY

 

     Vodné bylo zvýšeno na 35,47 (s DPH) za m3 a stočné na 26,80 k4 za m3.

 

- ÚDRŽBA  OBCE

 

     O údržbu obce se nadále stará Michal SCHMIED v rámci veřejně prospěšných prací. Zimní údržbu provádí Miroslav KUNEŠ.

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH

 

     V Tachovském deníku byly uveřejněny následující články a upoutávky:

19.2. -  Turnaj byl vyrovnaný – informace o konání turnaje dvojic v křížové sedmě  - kronikář 

             Labutě

15.3. -  upoutávka na setkání občanů a čtení z kroniky Labutě

18.3. -  Občané Labutě uspořádali čtení z kroniky – Gabriela Jägerová

2.4.   -  Myslivci z Labutě hodnotili na výroční schůzi minulý rok… - kronikář Labutě 

28.5. -  Třicetileté závodní vozy startovaly z Labutě – informace o rychlostní zkoušce

            36.Meznárodní rallye – kronikář Labutě

červenec – upoutávky  - soutěž v požárním útoku a turnaj v nohejbalu

17.7. -  Za Labutí nouzově přistál větroň  - kronikář Labutě

             Požární útok v Labuti zpestřilo družstvo z Nýřan v dobových uniformách – kronikář

             Labutě

23.8. -   upoutávka na koncert Zvláštní školy v Labuti

31.8. -   dodávka narazila do nákladního auta – Gabriela Jägerová  

31.8. -   upoutávka na 4. čtení z kroniky Labutě

4.9.   -   V Labuti se veřejně četlo z kroniky – Růžena Hurychová

5.11. -   V Labuti vylepšili Pískovnu –Gabriela Jägerová

29.11.-   Senioři se bavili na pravidelném setkání ve Starém Sedlišti – kronikář Labutě

 

 

- ZALOŽENÍ  WEBOVÝCH  STRÁNEK

 

     25.1. založil Jiří HAVEL webové stránky Labutě. Původní název byl www.labut8.webnode.cz. Stránky byly později zaregistrovány jako www.osada-labut.cz. Poplatek  za registraci, který činí 499,-Kč za rok, zaplatil OÚ. Administraci webových stránek provádí kronikář Labutě.

 

  1. OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

 

Celkem            72

z toho mužů    40

z toho žen       32

 

 

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

 

11.1.     Anežka  MATOCHOVÁ                    80 let

27.1.     Jana  CUDRÁKOVÁ                        65 let

1.5.       Stanislav  KOS                               85 let

17.6.     Josef  ŽALUD                                 83 let

25.6.     Jan  MATOCHA                              82 let

29.6.     Anežka  BOČKOVÁ                        89 let

8.9.       Marie  PETRŽELKOVÁ                   80 let

27.9.     Werner STANDFEST                      70 let

 

- NAROZENÍ

 

     V letošním roce se v Labuti nikdo nenarodil.

 

- ÚMRTÍ

 

     Dne 4.7. zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 77 let Štěpán MORONG.

 

 

  1. HOSPODÁŘSKÉ  POMĚRY.

 

      V červenci byla zhotovena přípojka elektrického proudu do pískovny, která byla financována z rozpočtu Obce Staré Sedliště.

     V měsíci srpnu byla zhotovena pergola v pískovně, nad již vybudovaným pódiem. Dřevo na pergolu poskytla Obec Staré Sedliště a samotné zhotovení bylo provedeno členy SDH.      

     Na pozemku p.č. 780/11, 1011/1byla dokončena hrubá stavba rekreačního domku manželů KOSTKOVÝCH.

     U domu čp. 63 byla provedena rekonstrukce oplocení a byl skácen smrk, který tvořil dominantu obce. Byl 20 m vysoký a 40 let starý.    

     Dům čp. 130 koupili manželé HÁJKOVI.

     Podnikatelskou činnost zahájil Josef  NOVÁK – Labuť čp. 151. Pod hlavičkou JN servis nabízí řemeslné služby spojené s údržbou bytu, domu, chaty ,zahrady a kanceláře v rámci okresu Tachov.

     Další soukromým podnikatelem v Labuti je Pavel CIMBUREK. Jeho firma SELISTA nabízí opravy a rekonstrukce nábytku.   

     Soukromý zemědělec František BOBEK omezil svoji podnikatelskou činnost pouze na chov ovcí a daňků. Část pozemků pronajímá.

     Stáje v obci má v pronájmu Miroslav MALÁK, kde má ustájeno celkem 25 kusů   hovězího dobytka.

     Za zmínku stojí  činnost Ladislava KAUFNERA, který má trvalé bydliště v Praze, ale do Labutě jezdil již od malička ke své babičce, která byla majitelkou rekreačního domku E 20 a který je nyní jeho vlastnictvím. V roce 2009 začal chovat včely, koupil dva kočovné vozy a v současné době má 42 včelstev. V roce 2010 začal chovat ovce, potom slepice – 15-25 ks, kachny, krůty, perličky a v letošním roce i 2 husy. Vzhledem k tomu, že v Labuti pobýval většinou pouze o víkendech, začala jeho hospodářství stále více navštěvovat liška. Nejdříve začala s vejci, potom přešla na slepice a kachny a nakonec si odnesla jednu husu A tak místo toho aby veškerý chov sloužil jeho potřebám, sloužil pro potřeby lišky. Rozhodl se, že se nadále s liškou dělit nebude a svoji chovatelskou činnost ukončil a chová pouze ovce a včely.

 

 

4. ZDRAVOTNÍ   A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

 

     Od 1.1.2013 byla  v Nemocnici Mariánské Lázně  ukončena činnost chirurgického a urologického lůžkového oddělení, JIP a také operačních sálů. Namísto těchto uzavřených  pracovišť vznikla pracoviště dlouhodobé lůžkové péče (ošetřovatelská lůžka). Všechny ambulance a vyšetřovací pracoviště včetně 24 hodinového provozu chirurgické ambulance a radiodiagnostického pracoviště zůstaly zachovány.  Nemocniční péče je nadále poskytována Nemocnicí Stod, u vážnějších případů Fakultní nemocnicí Plzeň.

 

     Hromadné očkování psů bylo zajišťováno Veterinární ordinací Veterina Tachov s.r.o. MVDr. JANOUŠKOVCE.

        

  1. SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ         

     AKCE

 

- VOLBA PREZIDENTA  REPUBLIKY

 

     Ve dnech 11. a 12.1. proběhlo první kolo historicky první přímé volby presidenta ČR. Do volební místnosti na OÚ ve Starém Sedlišti přišli jako první voliči z Labutě – Petr PAŤHA, manželé MATOCHOVI, Jana CUDRÁKOVÁ a manželé HURYCHOVI. Z celkového počtu 62 voličů z Labutě se prvního kola zúčastnilo 42 voličů, t.j. 67,74%. Celková účast všech voličů spadajících pod obec Staré Sedliště byla 46,94%. Nejvíce hlasů dostal ing. Jan Fischer 23,9%, Mgr. Jiří Dienstbier 20,8% a ing. Miloš Zeman 19,9%. V prvním kole zvítězil ing. Miloš ZEMAN – 24,21%, druhý Karel SCHWARZENBERG získal 23,40%

     Ve dnech 25. a 26.1. se konalo druhé kolo volby prezidenta ČR. Zvítězil ing. Miloš ZEMAN, který získal při celkové volební účasti     2 717 405 hlasů – 54,8%. Druhý kandidát získal o 476 234 hlasů méně – 45,2%.

     Ve volebním okrsku Staré Sedliště byla účast v 2. kole 45,17% a ing. Miloš ZEMAN získal 66,18 % hlasů. Z celkového počtu 62 voličů Labutě se 2. kola zúčastnilo 39 voličů, t,j, o 3 méně než v kole prvním – 62,9%

 

- TURNAJ  V KŘÍŽOVÉ  SEDMĚ

 

               Dne 16.2.2013 pořádal SDH Labuť  II. ročník turnaje dvojic v křížové sedmě, kterého se zúčastnilo celkem 8 dvojic, z toho 3 dvojice „přespolní“.  Turnaj byl velice vyrovnaný  o čemž svědčí především konečné výsledky.   Se ziskem 5 bodů zvítězila „přespolní dvojice“  Jitka NEJEDLÁ a Pavel BURDA.  Celkem 4 dvojice pak získaly 4 body a tak o umístění  rozhodovaly vzájemné  hry a dosažené skóre.  Na druhém místě se umístila   domácí  dvojice – ing. Jaroslav PETERKA a Libor SÝKORA a třetí místo   vybojovala rovněž domácí dvojice (s nevyšším věkovým průměrem) – Jan    MATOCHA a Jiří PETERKA st. Z místních obyvatel se turnaje  dále  zúčastnili – ing. Jiří FUKAL-Bohumil GAŠPÁREK,  Rudolf LEHKÝ- Radek VERNER st. a ing. Jiří PETERKA-Jiří HAVEL.

 

 

- ČTENÍ  Z  KRONIKY

 

      Dne 15.3. od 18 hod. se konalo v klubovně SDH setkání občanů a příznivců Labutě, jehož programem byla prezentace zápisů z kroniky Labutě. Celkem 62 přítomných občanů Labutě, bývalých občanů Labutě a chalupářů bylo kronikářem Labutě seznámeno s vedením kroniky, s písemnými a fotografickými dokumenty. Na akci byla přítomna redaktorka Tachovského deníku, jejíž článek o konání akce byl uveřejněn v v Tachovském deníku 18.3.

                                

- VÝROČNÍ  SCHŮZE  MS  LESY

 

     Dne 30.3. se v klubovně SDH v Labuti, jako každoročně, konala  výroční členská schůze Mysliveckého sdružení LESY Nové Sedliště. Jako hosté se schůze zúčastnili: starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ a bývalý dlouholetí členové sdružení – František LUDVÍK a Milan  STREJC. V úvodu byla minutou ticha uctěna památka zesnulého dlouholetého člena sdružení ing. Václava TRČI. Předseda  sdružení ing. Jiří PETERKA ve zprávě o činnosti zhodnotil práci za uplynulý rok. Sdružení má celkem 15 členů, jejichž průměrný věk je 51 let a vykonává právo myslivosti na pronajaté honitbě o rozměru 1366 ha.  Se zajímavým příspěvkem vystoupil v diskusi bývalý dlouholetý člen sdružení František Ludvík, který  vyjmenoval  ty členy, kteří  od roku 1965 opustili jejich řady. Je jich celkem 22,  z toho jsou 2 zakládající členové , takže „tam nahoře“ mají vlastně ještě jedno sdružení. V závěru schůze předseda sdružení poděkoval  všem členům za dosavadní práci a  popřál jim i jejich rodinám především hodně zdraví. S pozdravem „Myslivosti zdar“ byla ukončena oficiální část. Ta neoficiální pak začala vynikající  svíčkovou z divočáka, kterou  již tradičně připravuje paní Peterková a pokračovala dalšími dobrotami.

 

- VÝLOV  RYBNÍKA

 

     Dne 21.4. se uskutečnil výlov rybníka v Labuti, který má od Klatovského rybářství a.s. Klatovy pronajatý Daniel ŽILINEC z Částkova.

 

- STAVĚNÍ  MÁJKY

 

     30.4. se  jako každoročně stavěla  za účasti více než poloviny obyvatel Labutě a části „chalupářů“ májka za bývalou školou v Labuti. Letos byl poprve využit železný držák, který byl zabetonován do země a tak pomocí traktoru Miroslava Kuneše a deseti „stavěčů“ byla májka během 3 minut  postavena. Na hranici pak byla upálena čarodějnice a májka byla do rána střežena mladou generací.

 

 

- ZÁVOD  HISTORICKÝCH  VOZIDEL

     .

     Ve dnech 23.-25.5. pořádal Wiesbaden Automobil Club 36. Mezinárodní Rallye Wiesbaden, což je soutěž pro klasické sportovní vozy vyrobené v roce 1983 .Část soutěže se jela na území  České republiky. Dne 23.5. v 15.55 hod. byl v Labuti start jedné z několika speciálních zkoušek. Celkem 41 historických sportovních vozidel se po staru v Labuti vydalo po trase, která  vedla přes Hoštku,  Žebráky, Maršovy Chody do Úšavy.

 

 

- INFORMACE K ZMĚNÁM  JÍZNÍHO  ŘÁDU

 

    Dne 4.7. se konala v klubovně SDH informační schůzka  starostky Starého Sedliště s občany Labutě, na které informovala o navrhovaných změnách v autobusové dopravě. Ke změnám ale v novém jízdním řádu nedošlo.

 

 

- NOUZOVÉ  PŘISTÁNÍ  VĚTRONĚ

 

     12.7. kolem 15.30 hod.  přistál na poli jihozápadně od Labutě větroň typuASW-15B. 34letý pilot z Plzně se zúčastnil plachtařské soutěže Toužim Cup Euregio Egrensis 2013 a vlivem špatné termiky nad Labutí byl nucen nouzově přistát. Přistání proběhlo bez jakýchkoliv komplikací. Horší již bylo pilotovo čekaní na odvoz, který se vzhledem k probíhající soutěži uskutečnil až ve večerních hodinách.

 

 

- 6. ROČNÍK  SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM  ÚTOKU

 

     13.7 se konal za krásného počasí 6. ročník soutěže v požárním útoku, který pořádal místní SDH na louce na kraji Labutě. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev. Smůlu měl jeden z favoritů soutěže – družstvo SDH Nové Sedliště, když oba pokusy byly neplatné a skončilo na posledním místě. . Velice dobře si vedlo domácí družstvo, které se poprvé  v soutěži na domácí půdě dostalo „na bednu, neboť skončilo na třetím místě. Nejlepšího času dosáhlo družstvo SDH Nahý Újezdec  (19,5 sec a 18,0 sec), a  na druhém místě se umístilo družstvo SDH Bor. O velice hezké zpestření  celé soutěže se postaralo družstvo SDH Nýřany, které nastoupilo  v  hasičských uniformách ze 60.let a se stříkačkou PS-8 rok výroby 1964. Po skončení soutěžního útoku přidali ještě scénku, kdy jeden ze soutěžících omdlel a „samaritán družstva“ jej pomocí infuze Chodovaru   dostat opět na nohy. 

 

 

- XIV. ROČNÍK  TURNAJE  V NOHEJBALU TROJIC

 

     20.7. byl v místní pískovně členy SDH Labuť uspořádán XIV. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Soutěžit přijelo do Labutě celkem 6 družstev. Smutnou skutečností bylo, že poprvé v historii konání turnaje se ho nezúčastnilo družstvo domácích.

 

- KONCERT SKUPINY ZVLÁŠTNÍ  ŠKOLA

 

     24.8.se konal od 20 do 01.30 hod. v pískovně za krásného počasí  koncert hudební skupiny Zvláštní škola, který pořádal SDH Labuť.  Vstupné  bylo 99,-Kč , návštěvníků  bylo 227 , vytočilo se celkem 9 sudů piva 11 stup. Chodovaru, prodávaly se langoše, klobásy a sekaná. Pro hudebníky  upekla paní PETERKOVÁ  5 kg kuřecích stehen.

      Přestože částka za vystoupení byla dost vysoká – 18.000,-Kč, čistý zisk z koncertu činil více než 20.000,-Kč.

 

- ČTENÍ  Z KRONIKY

  

      Dne 31.8. bylo na základě žádostí, především „chalupářů“, uspořádáno další čtení z kroniky Labutě. Jednalo se o nově připravenou  obrazovou prezentaci historie Labutě od prvních historických zmínek až po současnost.  38 přítomných bylo rovněž seznámeno s nově vyhledanými historickými dokumenty a fotografiemi. 

 

 

- LETNÍ  KINO

 

     7. září od 21 hod. se konalo v pískovně představení „letního kina“. Organizátorem akce byl „chalupář“ Mgr. Petr PONCAR.

 

 

- TANEČNÍ  PRO  DOSPĚLÉ

 

     Pod patronací Obecního úřadu Staré Sedliště probíhaly v KD  Zavadilka ve Starém Sedlišti taneční pro dospělé. Od 29.9. do 30.11. vyučovala Hana CIMBURKOVÁ z Labutě společně s Janem FOJTÍČKEM 7 tanečních párů standartní a latinsko-americké tance. Z Labutě se tanečních zúčastnili – Petra CIMBURKOVÁ s ing. Jaroslavem PETERKOU, a Jiří HAVEL se svojí přítelkyní.

 

 

- PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ  VOLBY   

 

       Ve dne 25. – 26. 10. se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jednalo se o předčasné volby, kterých se zúčastnilo 59,48% voličů. Zvítězila ČSSD, která získala 20,45% hlasů, na druhém místě se pak umístilo hnutí ANO Andreje BABIŠE, které získalo 18,65% hlasů a třetí KSČM získala 14,91% hlasů.

      Ve volebním okrsku Staré Sedliště se voleb zúčastnilo 40,8% voličů. Nejvíce hlasů obdržela KSČM – 26,8%, druhá ČSSD 17,4% a třetí hnutí ANO 16,0%. Z 63 registrovaných voličů Labutě se voleb zúčastnilo  46, což je 73,0%.

 

- SETKÁNÍ  SE  SENIORY

 

     Tradiční  setkání se seniory se konalo 22. listopadu v kulturním domě Zavadilka ve Starém Sedlišti, které každoročně organizuje obecní zastupitelstvo spolu s SPOZ.  Po zahájení starostkou obce Mgr. Jitkou VALÍČKOVOU  vystoupily děti z Matýskova klubíku ( jedná se o děti s různým zdravotním nebo tělesným postižením). Po nich zahrály žákyně LŠU  na zobcové flétny. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Ledecké dudácké muziky. K tanci a posluchu  hrálo tachovské duo Los Pavlínos. Vzhledem k tomu, že nájemce vypověděl nájemní smlouvu, zajišťovali obsluhu po celou akci členové SDH Staré Sedliště společně s některými členy zastupitelstva. Z labuťských seniorů se setkání zúčastnili Marie KAŠPÁRKOVÁ, Libuše TREMLOVÁ, František  UNGR, Stanislav KOS, Stanislav ŽALUD,manželé KOSCELNÍKOVI a HURYCHOVI.

 

 

- ZAKOUPENÍ  NOVÉHO  TELEVIZORU

 

     Z finančních prostředků SHD byl 15.11. zakoupen nový televizor zn. LG do klubovny SDH. Po zkušenosti s vloupáním do klubovny a odcizením televizoru v roce 2012 bylo uzavřeno  pojištění u České pojišťovny  pro případ vloupání.

 

- SILVESTROVSKÁ  ZÁBAVA

 

     31.12. se konala v klubovně SDH tradiční silvestrovská zábava.

 

        

.

6. SPOLKOVÁ   ČINNOST

 

- VALNÉ  HROMADY

 

     Dne 18.1 se konala výroční valná hromada SDH Labuť za přítomnosti 22 členů. Jednání se zúčastnila Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ starostka obce Staré Sedliště a Jiří VACEK člen Okresního sdružení SDH a starosta SDH Staré Sedliště. V úvodu byla opětovně  uctěna památka zesnulého starosty sboru – Jaroslava ŽALUDA. Po volbě mandátové a návrhové komise následovaly zpráva o činnosti SDH, zpráva velitele jednotky, zpráva hospodáře a zpráva revizní komise. Valnou hromadou bylo odsouhlaseno ukončení členství pro pasivitu Jozefu CUDRÁKOVI a Janu  HORVÁTHOVI. Dále byl zvolen nový výbor SDH.

 

 Starosta                     ing. Jiří PETERKA

Místostarosta             Radek VERNER

Jednatel                     Jiří HAVEL

Velitel                       Jan PETERKA

Hospodář                  Stanislav ŽALUD st.

Referent pro ženy     Petra CIMBURKOVÁ

Revizní komise         Jan MATOCHA, Bartoloměj KOSCELNÍK,

                                 Václav HURYCH

 

     Hlavním úkolem ze schváleného plánu  činnosti na rok 2013 je rekonstrukce chodby budovy klubovny a  zavedení elektřiny do pískovny a  stavba pergoly. Dále účast na sportovních  a požárních soutěžích, stavba májky a uspořádání 14. ročníku v nohejbalu a 6. ročníku soutěže v požárním útoku. Starostka Starého Sedliště informovala o záměru provést celkovou rekonstrukci budovy klubovny v rámci projektu  Mikroregionu Borsko, poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála hodně úspěchů v další činnosti.  Jiří VACEK informoval o hlavních úkolem OS SDH a rovněž poděkoval za spolupráci a popřál do další činnosti hodně úspěchů. Valná hromada jednomyslně schválila návrh pořádat další soutěže v požárním útoku jako Memoriál Jaroslava ŽALUDA.

 

     5.4. se konala valná hromada za účasti 16 členů. Byla podána informace o rozpočtových požadavcích SDH pro rok 2013, informace o uzavřené smlouvě o partnerství s obcí Staré Sedliště, informace o turnaji k křížové sedmě. Dále pak byla projednána organizace brigád, stavění májky, XIV. ročníku turnaje v nohejbalu, soutěže v požárním útoku, služeb v klubu a údržba hasičské stříkačky.

 

     V závěru valných hromad je kronikářem Labutě prováděna  prezentace zajímavých událostí z historie SDH v Labuti od jeho založení a dále z historie hasičstva.

 

- ČLENSKÁ  ZÁKLADNA

 

     K 1.1. bylo 37 členů, v průběhu roku 1  ukončil členství.  Mužů  je 30, žen 6, nejmladšímu členu je 20 let, nejstaršímu je 86 let, průměrný věk činí 45 let.

 

- ČINNOST  SDH

 

     Členové SDH nemuseli ani v jednom případě zasahovat u požáru nebo jiné události.

     V jarních měsících se konaly opakované brigády na zpracování zbylé části skáceného topolu u hřbitova. Byly rovněž zpracovány dva stromy vyvrácené větrem. Brigád se zúčastnilo celkem 14 členů a bylo odpracováno 95 hodin.

     Na údržbě hasičské techniky bylo 6 členy odpracováno  74 hodin.

     Dalšími akcemi byla stavba pergoly v pískovně, pokládka elektrického kabelu do pískovny, oprava asfaltového povrchu, přípravy sportovních a kulturních akcí. Zúčastnilo se jich 14 členů a odpracováno bylo 80 hodin.

     Další akce pořádané SDH jsou popsány v 5. oddílu.

    

 

- ÚČAST  NA  SPORTOVNÍCH   SOUTĚŽÍCH

       

         První sportovní akcí členů SDH byla účast na 12. ročníku turnaje v sálové    kopané „Pohár starostky obce Staré Sedliště“ dne 2.2.  Družstvo tvořili – ing. Jaroslav PETERKA,   Jiří Havel, Jan PETERKA, Erik VERNER a 3 hráči z SDH  Nové Sedliště.    Z celkového počtu 10 družstev skončili na 6. místě.

 

    Dne 9.2. se zúčastnilo družstvo SDH 15. ročníku „Bosé ligy“ v Halži.   Z 5.  družstev se umístili na posledním místě, když se jim podařilo vyhrát   pouze jeden zápas. Družstvo tvořili- Tomáš MAŘÁK, ing, Jaroslav PETERKA, Jan PETERKA, Radek VERNER st., Erik VERNER, Jiří HAVEL, František CINGROŠ a 3 členové SDH Nové Sedliště.  

 

- ÚČAST NA  SOUTĚŽÍCH  V POŽÁRNÍM  ÚTOKU

 

     Družstvo mužů se zúčastňovalo soutěží v tomto složení:

Jan PETERKA, ing. Jaroslav PETERKA, Radek VERNER st., Jiří HAVEL, Kamil JURÍČEK, Erik VERNER, Jan ŠANOBA a Petra  CIMBURKOVÁ.

     Družstvo žen se v tomto roce nezúčastnilo žádné soutěže.

 

Výsledky soutěží:

 

15.6.    IDEAL Nová Hospoda                                                      4. místo ( ze 7 družstev)

 

6.7.     Staré Sedliště – IX. ročník Memoriálu O. Potočného        5. místo (ze 7  družstev)

                                                                                                      výborný čas – 21,3 sekundy

 

13.7.  Labuť                                                                                   3. místo  ( z 8 družstev)

 

3.8.    Nové Sedliště – 30. ročník Memoriálu V. Pecháčka           8. místo (z 10  družstev)

 

24.8.  Hoštka                                                                                  4. místo (ze 4  družstev) 

 

-_HRY  BEZ  HRANIC

 

     20.7. se zúčastnilo družstvo složené z členů SDH – Petry CIMBURKOVE, Markéty KOSOVÉ, Markéty  MAŘÁKOVÉ, Terezy ŠANOBOVÉ a Jaroslava KVĚTA - VII. ročníku soutěže Hry bez hranic v Nové Sedlišti. Družstvo se umístilo  na 3. místě.

    

 

7. ČERNÁ  KRONIKA

 

     28.8.v dopoledních hodinách došlo za obcí Labuť směrem na Bohuslav k dopravní nehodě.  Dodávka, kterou řídil podnikatel ze Starého Sedliště a která jela z Labutě směrem na Bohuslav; se čelně střetla s nákladním autem. Jednu  lehce zraněnou osobu z dodávky ošetřila RZS na místě a řidiče převezla do nemocnice. Ten z nemocnice ještě ten den odešel.

 

 

 8. POČASÍ.

 

LEDEN:

 

Prům. teplota        noční  -1,6 st.C.       denní  2,9 st. C.  

Nejnižší teplota    noční  -11,1 st.C. (13.)   -8,4 st.C. (15.)

                             denní   -1,4 st. C. (19.-20.)

Nejvyšší teplota   9,2 st. C. (5.)  9,1 st. C.

 

     Velmi málo sněhu celkem 20 cm. Sněžilo 11. 3 cm,  16.  2 cm, 17.  15 cm. Dešťových srážek bylo 58,5 mm. Nejvíce dešťových srážek bylo 29. – 31.  31 mm. 29. – 31. silný vítr.

 

 

 

ÚNOR:

 

Prům. teplota        noční  -2,.3 st.C.     denní  1,8 st.C.  

Nejnižší teplota    noční  -9,5 st.C. (11.)  -7,7 st.C. (10.) 

                             denní  -1,5 st C. (11.) -1,2 st. C. (22.)   

Nejvyšší teplota   6,4 st. C. (26.)  5,1 st. C. ( 1.)

 

     Pokračovaly dešťové přeháňky   1.-2. 20 mm. Od 3.2. sněžení nebo sněhové přeháňky – celkem 56,5 cm. Njevíce sněžilo 24 12 cm a 23. 10 cm.

 

BŘEZEN:

 

Prům. teplota        noční  -2,9 st. c.     denní  4,7 st.C.  

Nejnižší teplota    noční  -11,2 st. C. ( 16.)  -10,2 st.C. (15.) 

                             denní  -  0,4 st. C. (25.)      0,1 st. C. (12.)   

Nejvyšší teplota   11,9 st. C. (10.)  10.8 st. C. (9.)

 

     9. – 10. dešťové přeháňky, od 11. sněžení nebo sněhové  přeháňky.13. napadlo 6 cm a 29. 5 cm sněhu.Na Velikonoční neděli slabá sněhová přeháňka. Dešťové srážky – 6 mm, sněhové – 14,9 cm.

 

DUBEN:

 

Prům. teplota        noční   3,8 st.C.     denní  13,1 st.C   

Nejnižší teplota    noční  -5,8 st.C. (8.)  -3,5 st. C. (1.)

                             denní   2,9st. C. (3.,5.)   3,1 st. C. (2.)

Nejvyšší teplota   23,7 st. C. (26.) 23,3 st. C.(25.)

 

     Na Velikonoční pondělí slabá sněhová přeháňka. Od 6. do 9. slabé sněhové přeháňky. Od 10. přeháňky dešťové. 27. – bouřka. Sněhové srážky 0,5 cm, dešťové 55 mm.

 

    

KVĚTEN:

 

Prům. teplota        noční  8,5 st. C.      denní  17,9 st. C.    

Nejnižší teplota    noční  5,6 st. C. (13.)  5,7 st. C. (25.) 

                             denní  10,4 ST. c. (26.)  11,6 ST. c. (27.)   

Nejvyšší teplota    24,4 ST. c (18.)   24,2 ST. c. (16.)  

 

     19 dní déšť nebo dešťové přeháňky. Nejvíce srážek 31. – 27 mm, 11. a 18. – 14 mm. 2. a  7. – bouřka.. Srážky celkem – 143 mm.  

 

ČERVEN:

 

Prům. teplota        noční  11,4 st. C.   denní  21,8 st. C.  

Nejnižší teplota    noční    6,4 st. C. (2.)  6,5 st. C. (1.) 

                             denní    9,9 st. C. (3.)  11,2 st. C. (2.)   

Nejvyšší teplota    32,7 st. C (20.)  32,4 st. C. (19.)

 

     1. 13 mm srážek, 2. 23 mm srážek – po oba dny silný vítr. Srážky celkem – 79 mm.

 

ČERVENEC:

 

Prům. teplota        noční  13,1 st. C.   denní  25,4 st. C.  

Nejnižší teplota    noční  9,1 st. C. (1.)  10,1 st. C. (16.) 

                             denní  20,6 st. C. (11.)  22,3 st. C. (12.)   

Nejvyšší teplota   33,0 st. C. (28.)  32,3 st. C. 27.)

 

     Srážek opět velmi málo – pouze 4 x  déšť nebo přeháňka. Nejvíce srážek 30. – 8 mm. Celkem srážek 15,5 mm.

 

SRPEN:

 

Prům. teplota        noční  12,8 st. C     denní  23,5 st. C.  

Nejnižší teplota    noční   7,8 st. C. (!15.)  8,8 st. C. (16.) 

                             denní  16,5 st. C. (25.)  17,6 st. C. (27.)   

Nejvyšší teplota   32,3 st. C. (3.)  30,9 st. C. (2.)

 

     4. a 7. bouřka, 9. přívalový déšť (23 mm), 19. prudký déšť – 14 mm  a 25. silný déšť – 28 mm. Celkem srážky 103 mm.

 

ZÁŘÍ:

 

Prům. teplota        noční    9,7 st. C.    denní  17,3 st. C.   

Nejnižší teplota    noční    3,2 st. C. (28.)  4,3st. C. (29.) 

                             denní  12,7 st. C. (17.)  12,8 st. C. (29.)   

Nejvyšší teplota   24,2 st. C. (4.)  22,3 st. C. (7.)

 

     Nejvíce srážek 9. – 21 mm, 18. – 17 mm. Celkem srážek 66,5 mm.

 

 

ŘÍJEN:

 

Prům. teplota        noční  5,5 st. C.     denní13,3 st. C.   

Nejnižší teplota    noční  0,0 st. C. (3.)  0,4 st. C. (31.) 

                             denní  9,4 st. C. (31.)  9,9 st. C. (11.)

Nejvyšší teplota    17,9 st. C. (28.)  17,7 st. C. (20.)

 

     Nejvíce srážek 10. – 20 mm. 28. silný vítr, odpoledne prudký vítr. Srážky celkem 56 mm.

 

LISTOPAD:

 

Prům. teplota        noční  2,1 st. C.     denní  6,4 st. C.  

Nejnižší teplota    noční  -6,7 st. C (27.(  -3,7 st. C (26.) 

                             denní   0,0 st. C (28.)  0,1 st. C (26.)  0,4 st. C. (27.)   

Nejvyšší teplota    13,6 st. C. (8.)  12,7 st. C. (7.)

 

     6. spadlo 14 mm srážek. 30. v noci slabě sněžilo – 1 cm. Celkem 69 mm dešťových srážek a 1 cm sněhových.

 

PROSINEC:

 

Prům. teplota        noční  -1,3st. C.     denní 3,3 st. C.   

Nejnižší teplota    noční  -5,7 st. C. (31.)  -5,0 st. C. (18.)    

                             denní  -0,7 st. C. (31.)  -0,4 st. C. (18.)   

Nejvyšší teplota   7,3 st. C. (23.-24.)  6,5 st. C. (17.)

 

     6. a 7. sněhové přeháňky – celkem 11 cm, dále už jen dešťové přeháňky.6.a7. čerstvý vítr.  Dešťové srážky 9mm, sněhové 11 cm.    

 

 

Přílohy:

 

článek z Tachovského deníku – Turnaj byl vyrovnaný

upoutávka z Tachovského deníku a pozvánka  na čtení z kroniky dne 15.3.

článek z Tachovského deníku – Občané Labutě uspořádali čtení z kroniky

vzpomínka na úmrtí Františka Matochy uveřejněná v Tachovském deníku

článek z Tachovského deníku – Myslivci z Labutě hodnotili na výroční schůzi….

Obecní zpravodaj Staré Sedliště – duben 2013

článek z Tachovského deníku – Májku v Labuti postavili za tři minuty

pozvánka na brigádu

informace AMK o připravované Rallye Wiesbaden

článek z Tachovského deníku – Třicetileté závodní vozy startovala z Labutě

pozvánka na hasičskou soutěž v požárním útoku

pozvánka na turnaj v nohejbalu trojic

upoutávky z Tachovského deníku na soutěž v požárním útoku a turnaj v nohejbalu

články z Tachovského deníku – Za Labutí  nouzově přistál větroň  a Požární útok v Labuti…

Obecní zpravodaj Staré Sedliště – červenec 2013

upoutávka z Tachovského deníku na koncert skupiny Zvláštní škola

článek z Tachovského deníku – Dodávka narazila do nákladního auta

upoutávka z Tachovského deníku a pozvánka na  4. čtení z kroniky

článek z Tachovského deníku V Labuti se veřejně četlo z kroniky

pozvánka do „letního kina“ v Labuti

článek z Tachovského deníku – V Labuti vylepšili pískovnu

obecní zpravodaj Staré Sedliště – listopad 2013

pozvánka na setkání se seniory

článek z Tachovského deníku – Senioři se bavili na pravidelním setkání ve Starém Sedlišti

zápisy z valných hromad SDH Labuť

hlasovací lístky pro volby do PS Parlamentu ČR

Tachovský deník ze dne 29.10. – výsledky voleb