Kronika 2014

02.03.2015 19:44

 

Obec Staré Sedliště  , část Labuť,

okr. Tachov.

 

KRONIKA    2014

 

UDÁLOSTI  V KRONICE  DOSUD  NEZAZNAMENANÉ:

 

     Asi v roce 1983 našel „chalupář“ Ivan ŘÍHA v roští a kopřivách, v  prostoru prodejny Jednoty, sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla z pískovce a byla bez hlavy. Jaroslav KVĚT našel  hlavu sochy na půdě bývalé školy. Ivan ŘÍHA spolu s Františkem VONÁŠKEM  sochu opravili a umístili ji na zahradě u rekreačního domku E 24. V roce 2008 došlo k odcizení sochy. Krádež byla oznámena Policii ČR v Boru, která se případem nezabývala.

     Socha podle pamětníků měla údajně stát u domu E 11 – majitelka Mgr.Šmídová.

 

 1. OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

     Zastupitelstvo obce pracovalo do 6.11. ve stejném složení jako v roce 2013.

     Dne 6.11. se konalo 1. veřejné zasedání nově zvoleného Zastupitelstva  obce Staré Sedliště. Starostkou byla jednomyslně zvolena stávající starostka Mgr. Jitka  VALÍČKOVÁ. Do funkce místostarosty byl opětovně zvolen Mgr. Oldřich BENDA (6 hlasů pro, 2 hlasy proti).

Složení nového zastupitelstva obce:

Starosta:                                    Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ

Místostarosta:                           Mgr. Oldřich BENDA

Členové:                                   Michaela DVOŘÁKOVÁ

                                                 Šimon DULOVEC

                                                 Ing. Ondřej  FOJTÍČEK

                                                 Mgr. Miloš  JÍLEČEK

                                                 Karel ŠULAN

                                                 Jiří VACEK

                                                 Pavel VITERNA

 

Finanční výbor:                       Pavel VITERNA - předseda

                                                Michaela DVOŘÁKOVÁ

                                                Pavla  KAMARÝTOVÁ

 

Kontrolní výbor:                     Karel ŠULAN - předseda                                           

                                                     Radek  FIALA

                                                Nikola  DVOŘÁKOVÁ

 

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

     Odvoz odpadu je nadále prováděn firmou EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní. Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stejný jako v roce 2013 t.j. 550,-Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let. Pro „chalupáře“ činí poplatek  700,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

         

     26.4. byl proveden mobilní sběr objemného odpadu. 13.9. byl proveden mobilní sběr objemného odpadu a 20.9. mobilní sběr nebezpečného odpadu.

 

- POPLATKY

Vodné bylo zvýšeno na 36,03 Kč (s DPH).

Poplatek za psa činí 100,-Kč, pro důchodce 50,-Kč.

 

- ÚDRŽBA  OBCE

     O údržbu obce se nadále stará Michal SCHMIED v rámci veřejně prospěšných prací. V měsíci dubnu byl OÚ zakoupen pro potřeby údržby v Labuti malotraktor Vari systém s přívěsem v hodnotě 48.450,-Kč.

     Zimní údržbu prováděl Miroslav KUNEŠ. Vzhledem k tomu, že  v  listopadu nastoupil zaměstnání, ve kterém je směnný provoz, je prováděna zimní údržba pracovníkem OÚ Staré Sedliště.

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH

 

V Tachovském deníku byly uveřejněny následující články a upoutávky:

 1. a 3.1.  -  Dopravní nehoda mezi Labutí a Starým Sedlištěm – redakce

13.2.         -  Kroniku v Labuti obnovili po padesáti letech -  redakce - Jiří Kohout

březen     -  upoutávka na III. Ročník turnaje dvojic v křížové sedmě

20.3.       -   V Labuti se konal třetí ročník turnaje v křížové sedmě  - kronikář Labutě

24.4.       -   Čtyři týmy v Labuti soutěžily, kdo zná lépe Česko – kronikář Labutě

3.5.         -   Takové bylo a je Tachovsko – redakce - Antonín Hříbal

7.5.         -   Některým bylo upálené čarodějnice líto – kronikář Labutě

20.5.       -  Rallye Wiesbaden zavítala na Tachovsko – redakce – Antonín Hříbal, kronikář      

                   Labutě

10.7.      -   Labuť má opravenou klubovnu , na sobotu chystají oslavy- redakce – Antonín

                  Hříbal

14.7.     -   Labuť pozvala rodáky, Labuť přivítala původní obyvatele – redakce – Antonín

                  Hříbal

17.7.     -    Labuť slavila, soutěžila i tančila. Začalo to nápadem   -  kronikář Labutě

červenec   upoutávka na turnaj v nohejbalu trojic

22.7.     -   Malí sportovci ze Studánky překvapili v pískovně – kronikář Labutě

7.10.     -   V Labuti se slavilo, bývalá škola poskytne zázemí – redakce – Antonín Hříbal –

                 kronikář Labutě

5.11.    -    Místní ženy se sešly v Labuti, vyměnily si recepty – kronikář Labutě

26.11.  -    Seniorům z Labutě zahrál na setkání Malý lidový soubor – kronikář Labutě

2.12.    -    Ženy se v Labuti učily jak správně  zdobit perníčky – redakce Antonín Hříbal –

                  kronikář Labutě

                  Balíčky s dobrotami připravily pro děti ženy z Labutě – kronikář Labutě 

 

 1. OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

Celkem     70 obyvatel

                  z toho 38 mužů

                             32 žen

 

 

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

11.1     Anežka  MATOCHOVÁ              81 let

25.2.    Vlasta  HAVRÁNKOVÁ             70 let

3.3.      Jiřina  KOSCELNÍKOVÁ            70 let

21.4.    Jozef  CUDRÁK                           60 let

20.4.    Michal SCHMID                          60 let  

1.5.      Stanislav  KOS                             86 let

17.6.    Josef  ŽALUD                              84 let

19.6.    František  UNGR                         70 let

23.6.    Marie  ŽALUDOVÁ                    80 let

25.6.    Jan  MATOCHA                          83 let

29.6.    Anežka  BOČKOVÁ                   90 let

8.9.      František  PETRŽELKA             81 let

26.10.  Františka  DULOVCOVÁ          60 let

10.12.  Anna  MRÁZOVÁ                     80 let

 

                 

- NAROZENÍ

     28.6. se narodil rodičům   Vlastimilu ŠLÉGLOVI a Anně  GAŠPÁRKOVÉ syn  JAKUB ŠLÉGL.

 

- ÚMRTÍ

     Dne 19.3.  zemřel v Bayreuthu ve věku 88 let rodák z Labutě, bývalý předseda  sdružení klubu bývalých obyvatel Labutě a organizátor 1. setkání bývalých německých obyvatel Labutě   Herbert  GOBLIRSCH.

     Dne 8.9. zemřel ve věku 73 let Jan  MORONG.

     Dne 10.10. zemřel po dlouhé nemoci ve věku 56 let Karel  KVĚT.

 

 1. HOSPODÁŘSKÉ  POMĚRY.

 

     Obec  projevila zájem o koupi nebo směnu pozemků p.č. 13,14/1,14/2,15,1025,1026 a 1027 o celkové výměře 2 159 m2   (náves v Labuti) od Jozefa CUDRÁKA. Ten s návrhem prodeje za 50,-Kč /m2 nesouhlasil. Hranice těchto pozemků je vytyčena dřevěnými kůly. Uprostřed je složeno dřevo.

 

    7.5. byla v bývalé škole zahájena rekonstrukce místnosti v přízemí a chodby. Současně byla zahájena oprava autobusové zastávky. Práce, které prováděla stavební firma Milana DULOVCE z Hoštky byly ukončeny dne 4.7.  Hodnota díla činila 554 614 Kč, přičemž z programu Rozvoje venkova ČR byla poskytnuta dotace ve výši 458 359 Kč.

 

     14.3.2007 byla vydáno MěÚ v Boru územní rozhodnutí o umístění staveb  - rekreačních domů – na p.p.č. 49/1 a p.p.č. 1000 manželům Jiřímu a Gabriele  ŠMEJKALOVÝM, bytem Praha. A na p.p.č 49/2 a p.p.č. 975/1 manželům Jiřímu a Janě  ŠMEJKALOVÝM bytem Praha. Do současné doby nebyla ani jedna stavba realizována. Na p.p.č. 49/1 jsou vybudovány pouze základy a na p.p.č. 49/2 stojí již třetím rokem obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic, bez střechy. Dále je zde postavena dřevěná chata, několik dřevěných staveb., zapuštěný bazén. V letošním roce přibyla další stavba – dřevěná kostra, pokrytá i folií z PVC.

 

     V měsíci srpnu koupil Miroslav KUNEŠ  4 jalovice, které má umístěny na pozemku p.p.č 1017/2.

 

     Ladislav  KAUFNER chová  14 ovcí, které má umístěny na pozemku p.p.č.745/4.

 

     František  BOBEK chová  34 ovcí., které má umístěny na pozemku p.p.č. 668/24.

 

 

     14.12. byla provedena změna autobusového jízdního řádu ČSAD. Ranní spoje z Labutě zůstávají beze změny. Z Tachova do Labutě jede autobus v 11.35 hod. do Labutě přijíždí ve 12.02 hod. a pokračuje dále do Přimdy. Druhý spoj z Tachova zůstává beze změny – odjezd z Tachova je ve 14.40 hod.  Cena Jízdného u spojů přes Nové Sedliště ( ranní ve 4.45 z Labutě a dopolední z Tachova v 11.35 hod. ) je 26,-Kč a u spojů přes Mchov je 30,-Kč.   

 

 

4.  ZDRAVOTNÍ   A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

     Nemocniční péče je nadále poskytována Nemocnicí Stod, u vážnějších případů Fakultní nemocnicí Plzeň. Ve Stodské nemocnici jsou zachovány veškeré ambulance.

     V Nemocnici Mariánské Lázně zůstaly zachovány pouze ambulance a to jen v pracovní dny a v denní době.

     Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty  V pracovní dny v době od 18 do 06 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována v Nemocnici Stod nebo v bývalé Nemocnici Planá.

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

    Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor, dále ubytovací sociální služby poskytují Domov seniorů Tachov, U Penzionu, Domov pro seniory Tachov, Panenská, Domov pro seniory Kurojedy a Domov pro seniory Bor.        

 

  Dne 25.6. proběhlo hromadné očkování psů pracovníky Veterinární ordinace Veterina Tachov s.r.o. MVDr. JANOUŠKOVCE. 

 

 1. SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ         

     AKCE

 

 • TURNAJ  V KŘÍŽOVÉ  SEDMĚ

 

     14.3. od 17 hod. se konal v klubovně SDH v Labuti III. ročník turnaje v křížové sedmě, kterého se zúčastnilo celkem 9 dvojic, z toho  byly 4 dvojice „přespolní“. Po velice vyrovnaném boji se vítězem turnaje stala domácí dvojice – Vladislav  ČÍŽEK a Erik VERNER se ziskem 6 bodů. 5 bodů  získaly 3 dvojice a 4 body 2 dvojice. O pořadí stejně jako v minulém ročníku rozhodovalo skóre. Na druhém místě se umístila další domácí dvojice – Rudolf LEHKÝ a Radek  VERNER. Třetí byla rovněž domácí dvojice ing. Jiří PETERKA  a Jiří  HAVEL. Na 4. místě se umístila dvojice bývalých „labuťáků“ – František a Pavel CINGROŠOVI. Vítězka minulého ročníku – Jitka NEJEDLÁ s novým spoluhráčem se umístila až na předposledním místě.

 

 • VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽ

 

     Dne 19.4. od 16 hod.se konala v klubovně SDH vědomostní soutěž, kterou zorganizovaly Hana FUKALOVÁ a Eva KOSOVÁ. Soutěžící se rozdělili na čtyři soutěžní družstva  dospělých  a dvě družstva dětí po třech soutěžících. Organizátorky použily pro soutěž společenskou hru  ČESKO – otázky a odpovědi a pro dětská družstva, ČESKO – otázky a odpovědi  JUNIOR. Soutěžní otázky týkající se České republiky, byly rozdělené do 6 okruhů – historie, kultura, příroda/věda/technika, geografie, sport a různé. Některé nebyly vůbec jednoduché, jako např. „Kolik bylo v ČR domů při sčítání obyvatel v roce 2001“, „Nejvyšší hora Jizerských hor“ nebo „Jak se jmenují měsíce planety Mars“. Soutěže se zúčastnila i starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka  VALÍČKOVÁ, která spolu s členskou zastupitelstva Pavlou KAMARYTOVOU a Víťou  MASOPUSTEM  tvořily jediné „přespolní“ družstvo. Vítězem soutěže se stalo domácí družstvo – Hana CIMBURKOVÁ, Kateřina  DULOVCOVÁ, pod vedením kapitána Pavla  CIMBURKA, který prokázal ve všech soutěžních okruzích velice dobré znalosti. Z družstva dětí zvítězila děvčata – Barbora NOVÁKOVÁ, Kateřina ŠKRABALOVÁ a Tereza  NOVÁKOVÁ. Všichni soutěžící obdrželi diplom, účastnický list a perníkové medaile, které připravila Hana  FUKALOVÁ.

 • STAVĚNÍ  MÁJKY

 

     30.4. proběhlo v prostoru za bývalou školou tradiční stavění májky. Sešlo se celkem 50 místních obyvatelů a „chalupářů“. Když byla májka postavena, došlo na „čarodějnici“, která byla docela „pohledná“ a vůbec nevypadala jako čarodějnice. Přesto ji stihl stejný osud jako všechny v minulých letech.

 

-     37. ROČNÍK  INTERNATIOLANE  RALLYE  WIESBADEN

 

     15.5. byla v Labuti odstartována první etapa automobilového závodu historických speciálů – 37. ročníku International Rallye  Wiesbaden, která vedla přes Hoštku, Žebráky, Maršovy Chody, Velký Rapotín a Částkov do Úšavy. Na startu bylo 21 sportovních historických vozidel.

 

 • VOLBY  DO  EVROPSKÉHO  PARLAMENTU

 

     Ve dnech 23.-24.5. se konaly na území ČR volby do Evropského parlamentu, kterých se zúčastnilo celkem 39 politických stran a hnutí. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011. Ve volebním okrsku Staré Sedliště byla účast 12,27% a z 64 oprávněných voličů z Labutě se k volbám dostavilo 13 voličů, tj. 20,3%.

 • ZEMĚTŘESENÍ

 

     31.5. ve 12.39 hod. několik občanů v Labuti zaznamenalo otřesy a zvláštní zvuky. Tento jev byl důsledkem zemětřesení o síle 4,5-4,8 Richterovy stupnice, jehož epicentrum bylo pod obcí Nový Kostel na Chebsku. Otřesy byly znatelné především ve vyšších patrech budov a asi tak po 1 minutě se zopakovaly.

 

 • OSLAVY  560 LET  OD PRVNÍ  PÍSEMNÉ  ZMÍNKY  O  LABUTI

 

     12.7. se konaly v Labuti oslavy 560 let od první písemné zmínky o Labuti. Od 10 hod. se konala hasičská soutěž v požárním útoku, pořádaná jako 1. ročník Memoriálu Jaroslava ŽALUDA. Podrobnější informace jsou uvedeny v části SPOLKOVÁ  ČINNOST.

     Od 15 hodin se konalo historicky první setkání bývalých obyvatel a rodáků Labutě ( po roce 1945).  Celkem 179 lidí se doslova namačkalo do klubovny SDH v budově občanské vybavenosti (bývalé škole). Nejprve všechny přivítala starostka obce Staré Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ a po společném přípitku staročeskou medovinou následovala téměř hodinová prezentace kronikáře Labutě o historii i současnosti Labutě. Oslavy pak pokračovaly v místní pískovně kulturním programem. Nejdříve vystoupily mažoretky ze ZUŠ v Tachově, po nich pak vystoupila taneční country skupina Náhoda ze Starého Sedliště a taneční country skupina Sebranka. Závěr kulturního programu tvořilo hodinové vystoupení Konrádyho dudácké muziky z Domažlic. V průběhu kulturní části oslav, které bylo přítomno téměř 300 lidí ( do pískovny přišli i náhodní návštěvníci) se podával vynikající guláš, který uvařila Anna ŠULANOVÁ. Dále pak labuťské ženy připravily obložené mísy a sladké pečené dobroty. Celé oslavy pak byly zakončeny taneční zábavou v pískovně, kde hrála hudební skupina Dexons music.

     Na organizaci a zajištění oslav se podíleli: starostka Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ, manželé CIMBURKOVI, Jana  CUDRÁKOVÁ, manželé DULOVCOVI, Hana  FUKALOVÁ, Mgr. Marcela  HÁJKOVÁ, Ludmila  HAVLOVÁ, manželé HURYCHOVI,  Jiřina  KOSCELNÍKOVÁ, Eva  KOSOVÁ, Milena  PAČESOVÁ, Milena  PETERKOVÁ, ing. Jiří  PETERKA, Tereza  ŠANOBOVÁ, Anna  ŠULANOVÁ, Monika  VERNEROVÁ, Dagmar VONÁŠKOVÁ, Dáša  ŽALUDOVÁ, členové SDH Labuť a  pracovnice OÚ Staré Sedliště.

 

 • XV. ROČNÍK  TURNAJE  V NOHEJBALU  TROJIC

 

   Oslavy 560 let od první písemné zmínky o Labuti a 110 let od založení hasičského sboru v Labuti pokračovaly v Labuti  v sobotu 19.7.2014. SDH Labuť pořádal  XV. ročník  turnaje v nohejbalu trojic. V romantickém sportovišti  labuťské pískovny se sešlo celkem 8 družstev  aby bojovalo mezi sebou o Putovní pohár Labutě.  Hrálo se ve dvou skupinách a z každé skupiny postoupila dvě družstva. Ze semifinálových zápasů vyšlo vítězně družstvo Bolevce a družstvo  DOLARO GAZELY Studánka. Velkým překvapením finálového zápasu bylo „nasazení“ 2 nejmladších hráčů turnaje v družstvu Studánky. I když družstvo Studánky nakonec družstvu Bolevce podlehlo ve dvou setech, „malý“ hráči Studánky byli vyrovnanými soupeři a právem  si  vysloužili obdiv všech přítomných.

 

-      KONCERT  SKUPINY  „ZVLÁŠTNÍ  ŠKOLA“

 

     23.8. se konal v místní pískovně koncert hudební skupiny „ZVLÁŠTNÍ  ŠKOLA“, který pořádal místní SDH. Zúčastnilo se ho 180 diváků a čistý zisk z této akce činil 13 542,-Kč.

 

 • SLAVNOSTNÍ  OTEVŘENÍ  NOVĚ  ZREKONSTRUOVANÉ  MÍSTNOSTI

 

     47 obyvatel Labutě a 5 „chalupářů“ se sešlo dne 3.10.2014 na malé oslavě u příležitosti předání dvou nově zrekonstruovaných místností v budově občanské vybavenosti - bývalé škole - v Labuti. V 18 hod. starostka Starého Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ a labuťský zastupitel Šimon DULOVEC provedli slavnostní přestřižení pásky. V krátkém projevu mimo jiné připomněla starostka, že k financování rekonstrukce, jejíž náklady přesáhly částku půl milionu korun, využila obec  dotace z programu Rozvoj venkova ČR. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění a sladké dobroty, které připravily místní ženy. Hana  CIMBURKOVÁ zorganizovala malou výstavku zahrádkářských výpěstků, výtvarných prací a domácích dobrot.

 

-      VOLBY  DO OBECNÍHO  ZASTUPITELSTVA

 

     Ve dnech 10. – 11.10. se konaly volby do obecního zastupitelstva. Z místních obyvatel kandidovali:

Šimon  DULOVEC – stávající zastupitel –za KSČM

Růžena  HURYCHOVÁ – za KSČM

Monika  VERNEROVÁ – za sdružení Za obec krásnější

     Zvolen byl Šimon DULOVEC.

     5 mandátů získalo sdružení Za obec krásnější a po 2 mandátech získaly Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová a Komunistická strany Čech a Moravy.  

 

 • VZNIK  SPOLKU  MÍSTNÍCH  ŽEN

 

     V pátek 31.10. se v nově zrekonstruované společenské místnosti v Labuti  sešlo celkem 14 místních žen na svém  prvním společném „sezení“. Po přípitku medovinou  si naplánovaly společné akce.

 • SETKÁNÍ  SE  SENIORY

 

     Jako každoročně před koncem roku uspořádal Obecní úřad ve Starém Sedlišti spolu se SPOZ, dne 20.11.2014 společenské posezení pro „dříve narozené občany“. Do kulturního domu Zavadilka ve Starém Sedlišti přišlo celkem 57 seniorek a seniorů ze Starého Sedliště, Nového Sedliště, Mchova a Labutě. Po přivítání starostkou Jitkou VALÍČKOVOU a přípitku vystoupili s velice hezkým pásmem písní a tanců děti ze ZŠ , pod vedením učitelky Pavly KUNCOVÉ.  Po večeři následovalo hodinové vystoupení Plzeňského malého lidového souboru  Miroslava ŠIMANDLA. Po kulturní části večera následovala volná zábava. K tanci a k poslechu hrála hudební skupina Dexons music. Z Labutě se uvedené akce zúčastnili manželé KOSCELNÍKOVI, Milena  PAČESOVÁ a Jaroslav STANDFEST, manželé MATOCHOVI, Antonie  MORONGOVÁ, Anna  MRÁZOVÁ, Anna ŠULANOVÁ, Libuše  TREMLOVÁ, František  UNGR , Stanislav  ŽALUD a manželé HURYCHOVI. 

 

-   AKCE  „LABUŤAČEK“

 

     12.11.  se konala  další  akce labuťských žen. Anežka Vaňkátová  ukázka 7 přítomným  jak se zhotovují  kornoutky na  zdobení  perníčků. Pod  jejím „dohledem“ si pak ženy sami  vyrobily kornoutky.

 
     14.11. se konala  další  akce žen.  14 přítomných  si společně  vyměnilo  svoje  vyzkoušené recepty na vánoční cukroví.

 

     29.11. se sešlo celkem 16 žen a pod dohledem Anežky Matochové a Anežky Vaňkátové si vyzkoušely zdobení perníčků.

 
    5.12. připravovalo 6 žen organizační zajištění a balíčky na Mikulášskou nadílku pro děti.

 

 

 -  MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA  PRO  DĚTI


    6.12. se od 17 hod.  konala za přítomnosti 17 dětí a 20 dospělých  Mikulášská nadílka. Anna Šulanová „sehrála“ roli Mikuláše.  Dětem rozdával dárky – balíčky s dobrotami- Mikuláš – Anna Šulanová a 2 „přespolní“ čerti. Pro všechny přítomné připravily ženy pohoštění – obložené chlebíčky, vlastnoručně vyrobené a ozdobené perníčky a řadu dalších sladkostí.

 

 

6. SPOLKOVÁ   ČINNOST

     Situace, týkající se společenských organizací zůstává stejná jako v roce 2013.

 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ

 

     Výbor SDH pracoval ve stejném složení jako v roce 2013.

 

 • ČLENSKÁ  ZÁKLADNA

     K 1.1. bylo celkem 36 členů.    Přijato 3 členky – 1 člen zemřel.

     K 31.12. je celkem 38 členů, z toho je 29 mužů a 9 žen.     Průměrný věk členské základny je 44 let, nejmladší člence je 16 let, nejstaršímu členu je 87 let.

 

 • VALNÉ  HROMADY

     24.1. se konala výroční valná hromada SDH, za „rekordní „ účasti 26 členů, tedy 72%. Hosty valné hromady byli – starostka obce Staré Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ, zástupce OSH Tachov Miloslav  MORAVEC a starostka SDH Nové Sedliště Karel  ŠULAN. Jan  MATOCHA převzal medaili za 30 let obětavé práce a František CINGROŠ medaili za 20 let obětavé práce. Valná hromada schválila mimo zpráv o činnosti a plánu činnosti na rok 2014 přejmenování soutěže v požárním útoku na „Memoriál Jaroslava ŽALUDA“, k uctění památky dlouholetého starosty SDH.

 

     18.4. se konala valná hromada za účasti 20 členů. Byla podána informace o rozpočtových požadavcích SDH na rok 2014 a vyúčtování příspěvku poskytnutého na rok 2013. Dále byla podána informace o opětovném uzavření smlouvy o partnerství mezi obcí Staré Sedliště a SDH Labuť. Další informace se týkala zřízení bankovního účtu a zrušení vkladní knížky. Dále bylo projednáno organizační zajištění stavby májky, 1. ročníku Memoriálu J. Žaluda, 1. setkání bývalých obyvatel a rodáků Labutě a XV. ročníku turnaje trojic v nohejbalu. Bylo schváleno vyúčtování turnaje v křížové sedmě – čistý zisk činil 14,-Kč. Dále byla schválena změna ceníku nápojů v klubu a nákup nového skla.

 

     4.7. se konala za účasti 16 členů další valná hromada. Bylo projednáno organizační zajištění 1. ročníku Memoriálu J. Žaluda, XV. ročníku turnaje v nohejbalu a koncertu skupiny Zvláštní škola. Byly přijaty 3 nové členky a provedeno zajištění služeb v klubu.

 

     17.10. se za účasti 25 členů konala další valná hromada. Byla zahájena minutou ticha za zesnulého člena Karla KVĚTA. Následovala informace o zajištění vyúčtování neinvestičního příspěvku na činnost z rozpočtu obce a příprava rozpočtových požadavků na rok 2015. Další informace se týkala výsledků  soutěžích a kulturní akce. Čistý zisk ze všech těchto akcí byl 33 710,-Kč.  

 •  
 • ČINNOST  SDH

 

     Členové SDH nemuseli ani v jednom případě zasahovat u požáru nebo jiné události. Brigádnická činnost byla zaměřena na přípravu dřeva, na údržbu hasičské techniky, přípravu soutěže v požárním útoku, přípravu turnaje v nohejbalu, přípravu kulturní akce. Byla přistavěna pergola u mobilní buňky v pískovně a byla vymalována klubovna.  Celkem bylo odpracováno 352 brigádnických hodin.

    

     V roce 2014 byly uskutečněny následující akce:

- III. ročník turnaje v křížové sedmě

- I. ročník Memoriálu  Jaroslava  Žaluda

- spoluúčast na 1. setkání bývalých obyvatel a rodáků Labutě

- XV. ročník turnaje trojic v nohejbalu

- koncert skupiny Zvláštní škola

- silvestrovské posezení

 • ÚČAST  NA  SPORTOVNÍCH  SOUTĚŽÍCH

     8.2. se zúčastnilo družstvo SDH ve složení:  Tomáš MAŘÁK, ing. Jaroslav PETERKA,Radek VERNER st. Erik VERNER, Jiří HAVEL a Stanislav ŽALUD. Členy družstva byli ještě Jan ČERNÝ a Jan FOJTÍČEK z SDH Nové Sedliště a nečlen Miroslav BOŽEK -  16. ročníku turnaje Bosá liga v Halži. Z celkového počtu 6 družstev, obsadilo naše družstvo 1. místo.

 

     15.2. se zúčastnilo družstvo SDH ve složení: Tomáš  MAŘÁK, Radek VERNER st., Erik VERNER, ing. Jaroslav PETERKA, Jan PETERKA, Jiří HAVEL a nečlen SDH Tomáš VLASÁK – 13. ročníku v sálové kopané o „Pohár starostky obce Staré Sedliště“. Z 9 družstev se umístili až na 7. místě.

 

-   ÚČAST  NA  SOUTĚŽÍCH  V POŽÁRNÍM  ÚTOKU

 

     Soutěží v požárním útoku  se zúčastňovala družstva mužů a žen, jejichž sestavy se měnily podle možností jednotlivých členů zúčastnit se soutěže. Členy soutěžních týmů byli: Petra CIMBURKOVÄ, Markéta  MAŘÁKOVÁ, M Markéta  KOSOVÁ, ing. Jaroslav  PETERKA, Radek  VERNER st., Erik VERNER, Jiří  HAVEL, Jan  PETERKA, Jan ŠANOBA, nové členky SDH Eliška  MARKOVÁ, Anna  KOTRBOVÁ, Marie  KOTRBOVÁ a nečlenové Gabriela  ČERNÁ a Tomáš  VLASÁK.

 

Výsledky soutěží:

 

14.6.     IDEAL  Nová Hospoda                                        muži     3. místo  (ze 7 druižstev)

 

 1.    Staré Sedliště – Memoriál O. Potočného            muži      4. místo   (ze 7 družstev)

 

5.7.       Rozvadov                                                            muži      3. místo  ( ze 7 družstev) 

 

12.7.     Labuť – Memoriál Jaroslava  Žaluda                  muži     4. místo  ( z 6 družstev)

                                                                                          ženy      soutěžily samy - podaly však

                                                                                           velice dobrý výkon

 

2.8.      Nové Sedliště – Memoriál V. Pecháčka               muži    5. místo  (z 11. družstev)

                                                                                          ženy     3. místo  ( z 3 družstev)

 

23.8.     Hoštka                                                                 muži     2. místo   (z 8 družstev) 

 

     Družstvo mužů odjelo dne 16.8. na soutěž do Studánky, kde byli jediným družstvem a soutěž se tedy nekonala. Dále dne 20.9. odjelo družstvo mužů do Chodové Plané,. Kde se soutěž rovněž nekonala, vzhledem k tomu, že většina družstev SDH odjela k zásahu.

 

 

SPOLEK  MÍSTNÍCH  ŽEN  - „LABUŤAČKY“                                     

                                                                                          

 

      31.10. došlo k založení zatím neoficiálního spolku místních žen, pod názvem LABUŤAČKY. Založení iniciovala Růžena HURYCHOVÁ spolu s Františkou DULOVCOVOU, Annou  ŠULANOVOU a „chalupářkou“ Jaroslavou KAUFNEROVOU.

     Jednotlivé akce jsou popsány v 5. oddílu.

 

 1. ČERNÁ  KRONIKA

 

     1.1. v 01 hod. v lese mezi Labutí a křižovatkou Přimda-Mchov-Tachov havaroval s vozidlem Volkswagen Golf 19 mladík ze Starého Sedliště, který vozidlo řídil pod vlivem alkoholu. Vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Při nehodě utrpěl těžké zranění a byl převezen do Fakultní nemocnice v Plzni. 

 

     V přesně nezjištěné době v měsíci září došlo ke dvěma případům krádeží baterií z traktoru. Případy nebyly ohlášeny Policii ČR.

 

 1. POČASÍ.

 

LEDEN:

 

Průměrná teplota        noční  - 0,9st.C                denní  3,8 st. C                         

Nejnižší  teplota         noční   - 6,4 st C (13.)  - 5,4 st. C  (27.)

                                   denní   - 2,4 st. C (26.)  - 1,9 st. C  (30.)  

Nejvyšší teplota          10,3 st. C  (8. a 11.)     9,4 st. C (9.)

    

     Velmi málo sněhu , celkem napadlo pouze 17,5 cm. Sněžilo 15., 22., 26. a 27. Dešťových srážek bylo 9,5 mm.  

 

 

ÚNOR:

Průměrná teplota         noční  - 2,2 st. C         denní  5,9 st. C

Nejnižší  teplota          noční  - 5,8 st. C ( 24.)  - 5,0 st. C  ( 6. a 25.)

                                    denní    0,1 st. C  (3.-5.) Nejvyšší teplota          10,2 st. C  (24.)  9,5 st. C  (15.)  9,4 st. C  (23. a 25.) 

      Srážky převládaly dešťové 10 mm, sněhových srážek byly pouze 3 cm. – sněžilo 3. a 10.     

 

 

BŘEZEN:

Průměrná teplota      noční  0,2 st. C.          denní  11,9 st. C

Nejnižší  teplota       noční  - 3,5 st. C (2.)  - 3,3 st. C (11.)

                                 denní   4,9 st. C  (1.)

Nejvyšší teplota       18,4 st. C  ((21.)  17,6 st. C  (20.)  17,3 st. C  (30.)

     Srážek opět velice málo -5,5 mm. Pršelo 4., 22. a 23. 25. byly slabé sněhové přeháňky.

 

DUBEN: 

 

Průměrná teplota    noční  4,9 st. C       denní 16,7 st. C

Nejnižší  teplota     noční  -1,5 st. C  (17.)  0,9 st. C (19.)

                               denní  8,4 st. C  (18.)   8,6 st. C  (15.)

Nejvyšší teplota     21,3 st. C  24.-25.)   20,6 st. C  (28.)

     10. byly smíšené přeháňky + kroupy, 15, pak byly smíšené přeháňky v noci. 26, byla přívalová přeháňka – 8 mm, 28. přívalový déšť, kroupy a bouřka – 12,5 mm. Srážek bylo celkem 38 mm.

 

KVĚTEN:

Průměrná teplota     noční  8,2 st. C       denní  17,9 st. C

Nejnižší  teplota      noční  1,4 st. C  (5.)  2,2 st. C  (4.)

                                denní  9,6 st. C  )3.)  11,6 st. C  (18.)

Nejvyšší teplota      27,4 st. C  (22.)  24,9 st. C 21.)

     Srážek bylo celkem 75,5 mm, nejvíce pršelo 7. – 7 mm, 18. – 16 mm 28. – 16 mm.

ČERVEN:

Průměrná teplota      noční  13,3 st. C          denní   21,9 st. C

Nejnižší  teplota       noční   6,4 st. C  (2.)  6,8 st. C  (26.)

                                 denní   17.4 st. c  (20.)  17,9 st. C  (21.)

Nejvyšší teplota       30,2 st. C  (9.)  30,0 st. C  (11.)

     Srážek bylo málo, pršelo 7x, nejvíce srážek bylo 25. – 7 mm. Celkem bylo srážek 1á,5 mm. 

 

 

ČERVENEC:

Průměrná teplota     noční  14,1 st.C          denní  24,9 st. C

Nejnižší  teplota      noční  9,6 st. C  (1.)  9,9, st. C (2.)

                                denní  16,3 st. C  (10.)  17,2 st. C  (9.)

Nejvyšší teplota      30,1 st. C  27,9 st. C  (27.)

     Srážky četnější - pršelo 13x. Nejvíce srážek bylo 22. – 33 mm, 9. – 28 mm a 8. – 16 mm. Celkem bylo srážek 114 mm.

 

SRPEN: 

Průměrná teplota    noční12,2 st. C         denní  21,3 st. C

Nejnižší  teplota     noční  6,9 st. C  (22.)  7,0 st. C  (25.)

                               denní  15,9 st. C  (24.)  17,3 st. C (26.)

Nejvyšší teplota     27,3 st. C  (3.)   27,2 st. C  (10.)

     Srážky četnější – pršelo 15x. 2., 3. a 4.. byly prudké přeháňky – 11, 15 a 12 mm. 27. napršelo 25 mm . Celkem bylo srážek 122,5 mm.

 

ZÁŘÍ:

Průměrná teplota    noční 11,3 st. C         denní 18,8 st. C

Nejnižší  teplota     noční  6,0 st. C  (24.)  7,4 st. C  (23.)

                               denní  13,3 st. C  (23.)  13,8 st. C  (25.)

Nejvyšší teplota     24,3 st. C  (7.(  24,0 st. C  (8.)

     Pršelo celkem 14x. Nejvíce srážek bylo 12. – 32 mm. Celkem srážek – 76 mm.

 

ŘÍJEN:

Průměrná teplota       noční 8,8 st. C          denní   14,8 st. C

Nejnižší  teplota        noční  1,8 st. C  (29.)  4,8 st. C  (28.)

                                  denní   8,8 st. C  (28.)   9,2 st. C  (22.)

Nejvyšší teplota        21,0 st. C  (19.)  19,6 st. C  (9.)

     Od 1. do 12. ranní mlhy. Srážek málo – celkem 51 mm. Nejvíce srážek 22. – 23 mm, 14. – 10 mm.

 

LISTOPAD:

Průměrná teplota       noční  0,7 st. C        denní  8,1 st. C

Nejnižší  teplota        noční  2,0 st. C  (29.)   2,2 st. C  (28.)

                                  denní  14,4 st. C  (1.)  14,2 st. C  (2.)

Nejvyšší teplota        14,4 st. C  (1.)  14.2 st. C  (2.)

Od 9. do 30. stále zataženo. Srážek velmi málo – celkem 25 mm. Pršelo 4x, nejvíce 18. – 14 mm.

 

 

PROSINEC:

Průměrná teplota    noční 1,0 st. C        denní 4,3 st. C

Nejnižší  teplota     noční  -11,2 st. C (30.)  -10,9 st. C  (29.)

                               denní  - 3,0 st. C  (29.)  - 2,4 st. C  (28.

Nejvyšší teplota     9.8. st. C  (19.  9,3 st. C  (13.)

     Celý měsíc stále zataženo s výjimkou 13., 15. a 25. kdy bylo přes den polojasno. 12. déšť – 20 mm, 18. 19. 21., 22 a 24. dešťové přeháňky.  Sněžilo  drobně  2., 26. sněhové přeháňky a 28. až 30. přes den sněžení. Dešťové srážky 42 mm, sněhové 15,5 cm.

 

 

 

Přílohy:

 článek z Tachovského deníku  -  „Silvestrovská noc: Dvě nehody…“     

článek z Tachovského deníku - „Auto nabouralo do stromu“     

články z Tachovského deníku - rozhovor se starostkou  Starého Sedliště,  starostou SDH  Staré Sedliště a kronikářem Labutě (U vás na návštěvě)   

upoutávka na turnaj v křížové sedmě

pozvánka na turnaj v křížové sedmě

článek z Tachovského deníku – V Labuti se konal třetí ročník turnaje v křížové sedmě

článek z Tachovského deníku – Čtyři týmy v Labuti soutěžily, kdo zná lépe Česko

článek z Tachovského deníku Takové bylo a je Tachovsko

článek z Tachovského deníku – Některým bylo upalované čarodějnice líto

článek z Tachovského deníku – Rallye Wiesbaden zavítala na Tachovsko

mapka trasy etapy Rallye Wiesbaden

oznámení o úmrtí Herberta GOBLIRSCHE

článek z Tachovského deníku – Tachovsko se otřáslo, lidé se báli, Zemětřesení v kraji nekončí

výzva bývalým obyvatelům Labutě v souvislosti s 1. setkáním bývalých obyvatel a rodáků

pozvánka na  oslavy 560 let od první písemné zmínky o Labuti

pozvánka na hasičskou soutěž – Memoriál Jaroslava   Žaluda

článek z Tachovského deníku – Labuť má opravenou klubovnu – na sobotu chystají oslavy

pamětní list  k 1. setkání bývalých obyvatel a rodáků Labutě

pohlednice Labutě, upomínkové předměty

článek z Tachovského deníku – Labuť pozvala rodáky, Labuť přivítala původní obyvatele

článek z Tachovského deníku – Labuť slavila, soutěžila i tančila. Začalo to nápadem

pozvánka na XV. ročník turnaje v nohejbalu trojic

upoutávka na XV ročník turnaje v nohejbalu trojic

článek z Tachovského deníku Malí sportovci ze Studánky překvapili v pískovně

pozvánka na otevření zrekonstruované společenské místnosti

článek z Tachovského deníku – V Labuti se slavilo, bývalá škola poskytne zázemí

zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Staré Sedliště

článek z Tachovského deníku – Místní ženy se sešly v Labuti, vyměnili si recepty

pozvánka na společné posezení ve Starém Sedlišti

článek z Tachovského deníku – Senioři se sešli ve Starém Sedlišti

článek z Tachovského deníku – Seniorům z Labutě zahrál na setkání Malý lidový soubor

článek z Tachovského deníku – Ženy se v Labuti učily, jak správně zdobit perníčky

článek z Tachovského deníku – Balíčky s dobrotami připravily ženy z Labutě

obecní zpravodaj Staré Sedliště – březen, červenec září, prosince 2014

zápisy a materiály z valných hromad SDH Labuť – 24.1., 18.4., 4.7. a 17.10.

fotografie sochy sv. Jana Nepomuckého (od Františka Vonáška