Kronika 2020

08.03.2022 21:57

     Rok 2020 byl naprosto výjimečným  nejen pro celou Českou republiku ale pro celý svět. Byl poznamenán pandemií virového onemocnění COVID-19, kterou způsobil nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (dříve označovaný jako 2019-nCoV). Pandemie vypukla na konci prosince 2019 v čínském Wu-chanu. Koronavirus se postupně rozšířil po celém světě včetně Evropy, kde jako první významně zasáhl Itálii.     V reakci na jeho šíření vyhlásila vláda ČR   12. března nouzový stav. Byly nutně, na přechodnou dobu omezeny některá garantovaná práva osob a  zavedena celá řada omezení – byl omezen  volný pohyb osob, cestování mimo  hranice, kulturní i sportovní akce nebo poskytování některých služeb.

     Od 13. března platil zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti. Platilo to pro hudební, filmová  či divadelní představení, sportovní utkání, kulturní, náboženské i spolkové činnosti, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy i vzdělávací akce. Došlo k uzavření provozoven některých služeb ( posilovny, koupaliště, solária, sauny, kluby, knihovny nebo galerie) , stravovacích zařízení, autoškol, heren a kasin, hobby marketů a ubytovacích zařízení.

     Od 14. března platil zákaz vstupu na území České republiky všech cizincům s výjimkou těch, co v Česku mají povolen pobyt. Češi a cizinci s trvalým pobytem měli naopak od 16. března zákaz vycestovat do zahraničí. Výjimka se týká jen tzv. pendlerů a některých pracovníků v dopravě.

      Od 19. března bylo zavedeno povinné nošení roušek (zakrytí nosu a úst) na veřejnosti.

Zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti platí od 13. března. Platí to pro hudební, filmová či divadelní představení, sportovní utkání, kulturní, náboženské i spolkové činnosti, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy i vzdělávací akce.

     Od 20. dubna se začala postupně rušit jednotlivá omezení. Od června byly povoleny hromadné akce s účastí nejvýše 500 osob. Od 22. června byly povoleny akce s účastí nejvýše 1000 osob. Došlo k částečnému obnovení školní výuky. Života se začal vracet do normálních kolejí.

     Začátkem září se situace opět zhoršila a přibývalo nakažených, hospitalizovaných ale i  zemřelých. Postupně se začala opětovně přijímat  omezující opatření. 5. října byl opětovně vyhlášen nouzový stav, který trval do konce roku. Omezení se opětovně týkalo všech oblastí života. V prosinci se začala znovu rušit některá opatření a k výraznému uvolnění došlo před vánočními svátky. To se bohužel ale projevilo ve výrazném zhoršení situace na konci roku.  Výrazně přibylo nakažených ale zejména pak zemřelých.

     Za rok 2020 bylo potvrzeno více jak 800 000 nakažených, vyléčených bylo 624 687 a v souvislosti s nemocí zemřelo celkem 12 006 osob.   

     Tato situace měla samozřejmě vliv i na veškeré dění v Labuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. OBEC  A  JEJÍ  SPRÁVA

 

 

- ZASTUPITELSTVO OBCE

 

     Zastupitelstvo  obce pracovalo v průběhu roku 2020 ve stejném složení, v jakém bylo ustanoveno  dne 30.10.2018.

     Z Labutě je zastupitelkou Monika VERNEROVÁ.

 

    Ve Sboru pro občanské záležitosti nadále pracuje z Labutě Milena PETERKOVÁ. 

 

 

- KOMUNÁLNÍ  ODPAD

 

     Odvoz komunálního odpadu  z Labutě provádí stále firma EKODEPON s.r.o. 1x za 14 dní.

     Stále trvá i smlouva mezi obcemi Staré Sedliště a Tisová o využívání sběrného dvora v Tisové. Pro občany Starého Sedliště a spádových obcí jsou určeny provozní hodiny  každý čtvrtek  - duben – září 16.30 hod.– 18.00 hod. ,  říjen – březen 15.30 hod. – 17.00 hod.

      Dne 28.4. měl   být  proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu a dne 4.4. svoz objemového odpad.  Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COV|D-19 se svoz neuskutečnil.

    Kontejnery na plasty jsou vyváženy 1x za 14 dní, kontejnery na papír rovněž 1x za 14 dní a na sklo jednou za 4 týdny.     

 

     Dne 9.9. byl proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu. Současně byly sváženy pneumatiky, kabely, eternit (v neprodyšně zabalených obalech), laky a ředidla (v uzavřených nádobách), monočlánky, léky, zářivky, akumulátory apod.

 

     Dne 26.9.  byl proveden svoz objemového odpad. Současně byl proveden sběr železného šrotu. 

 

     Na návsi, u autobusové zastávky, jsou umístěny kontejnery na odpad:

¨5 kontejnerů na plasty, 2 kontejnery na papír, 1 na sklo, 1 na BIO odpad, 1 na kovové obaly a 1 na jedlé oleje a tuky.

    

 

    Kontejnery na plasty jsou vyváženy 1x za 14 dní, kontejnery na papír rovněž 1x za 14 dní a na sklo jednou za 4 týdny.     

- POPLATKY

 

     Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stále stejný , tj. 550,-Kč za kalendářní rok u osob trvale hlášených k pobytu, s výjimkou osob starších 80 let ( ty jsou od poplatku osvobozeny). Pro „chalupáře“ činí poplatek  700,-Kč za kalendářní rok a za každého vlastníka stavby.

    

 

Rovněž poplatky za psa zůstávají stejné – 100,-Kč,  důchodci platí 50,-Kč.

 

     Průměrná cena vodného činila v roce 2020 45,49 Kč/ m3.

     Od 1.1. došlo ke změně výše nájmů a pachtů neurčených k zemědělským účelů     cena je

1,- Kč/m2.

    Cena za prodej pozemků – ostatní plocha činí 100,-Kč/m.

 

 

 

- ÚDRŽBA  OBCE

     Údržba obce je nadále prováděna pracovníky Obecního úřadu Staré Sedliště a dále externími pracovníky na základě smlouvy.

 

- OHLASY  ŽIVOTA  V MEDIÍCH, WEBOVÉ  STRÁNKY

 

 

     V Tachovském deníku  a na internetových stránkách   byly uveřejněny následující články:

 

26.2.       Starostka přečetla glejt  - redakce

10.3.       Dvě oslavy dne žen v Sedlišti -  kronikář

6.6.         Spolkový život se opět rozjíždí, začala to akce pro děti – web. stránky TD

6.6.         Obnovují spolkový život – kronikář

17.7.       Labutí smeče po jedenadvacáté – web. Stránky TD

21.7.       Vyměnili spoluhráčku a bylo z toho opět nohejbalové zlato – web. stránky TD

22.7.        Vyměnili spoluhráčku a bylo z toho opět zlato – redakce

4.8.          Zájezd do Bečova – we. Stránky TD

5.8.          Sobotní svatba byla pro osadu Labuť a její obyvatele historickou událostí – web.

                stránky TD

5.8.          Sobotní svatební obřad byl pro osadu Labuť a její obyvatele historickou událostí –

                web. stránky TD

26.8.        Děti v Labuti hledaly Lipovou vílu – web. stránky TD

 

     V roce 2020 bylo pokračováno ve zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek www.osada-labut.cz. Poplatky za služby hradí OÚ Staré Sedliště a editaci stránek provádí kronikář.

 

 

 

 

             .    

OBYVATELSTVO    A  JEHO  POHYB

 

- POČET  OBYVATEL

K 31.12. celkem 94 obyvatel – 55 mužů, 39 žen.

Nejstarším obyvatelem je Stanislav  KOS.

 

- VÝZNAMNÁ  ŽIVOTNÍ  VÝROČÍ

 

11.1.               Anežka  MATOCHOVÁ              87 let

22.1.              Vladimír  ČÍŽEK                          60 let

26.2.              Libuše  TREMLOVÁ                   84 let

27.4.             Petr  PAŤHA                                 60 let

4.6.               František  PETRŽELKA               85 let

30.7.            Josef  NOVÁK                               60 let

8.9.              Marie  PETRŽELKOVÁ                87 let

15.10.          Václav HURYCH                           75 let

27.12.         Anna   ŠULANOVÁ                       75 let

 

 

- ÚMRTÍ

     Dne 8.1. zemřela po delší nemoci ve věku 74 let Růžena   HURYCHOVÁ.

     Dne 8.4. zemřela ve věku 84 let Libuše TREMLOVÁ.

 

- PŘISTĚHOVALI  SE

 

v lednu do domu čp. 34         Kamila  KOSOVÁ

v únoru do domu čp. 122      Hana  MAŘÁKOVÁ

v březnu do domu čp. 78      Jiří  NOVÁK

v červnu do domu čp. 143  Eva  JAKUBČOVÁ

                                             Patrik  JAKUBČO

                                             Branislav  JAKUBČO

                                             Sebastian  MÁCHA

v červenci do domu E6       Jan  VOLBRECHT

                                           Jana  VOLBRECHTOVÁ

 

                                            

 

 

 

 

                                          

- ODSTĚHOVALI  SE

 

v květnu z domu čp. 143    Roman  HUBENÝ

                                            Jana  HUBENÁ

                                           Jan  HUBENÁ

              Z domu čp. 118    Michal  BÉBR

 

 

 

 

 1. HOSPODÁŘSKÉ  A  MAJETKOVÉ  POMĚRY

 

- ZEMĚDĚLSTVÍ

Stav  hospodářského zvířectva:

 

Miroslav KUNEŠ – 1 jalovice, 1 býk

 

V katastru Labutě chová 5 včelařů celkem    107 včelstev.

 

Šimon  DULOVEC                12  včelstev 

Václav HURYCH                  10  včelstev

Stanislav  KOS st.                 20 včelstev

Stanislav  KOS ml.                 39 včelstev

Jiří  PETERKA                       26 včelstev

 

    

 

     Miroslav  MALÁK z Částkova má ustájeno v Labuti celkem 7  ks jalovic.

 

     Zemědělské pozemky v k.ú. Labutě obhospodařují tyto subjekty:

Jan ZATLOUKAL   Přimda

BK II s.r.o. Bor

AGROKLAS  a.s. Staré Sedliště

Ing. Radek  ŠAFAŘÍK  Přimda

Pozemky jsou jejich vlastnictvím nebo je mají pronajaty.

Orné půdy je v k.ú  Labutě celkem 1 499 088 m2.

 

     Lesní porosty v k.ú. Labutě o celkové výměře  2 500 990 m2 a jsou majetkem Obce Staré Sedliště a Lesů ČR.

     Labuťský rybník o výměře 29 834 m2, který je majetkem Klatovského rybářství a.s. Klatovy, má pronajatý Daniel  ŽILINEC a chová v něm ryby

 

 

 

 

 

 

- ŽIVNOSTI, OBCHODY

Pavel CIMBUREK – firma SELISTA, opravy a restaurování selského, lidového a starožitného nábytku.

Šimon  DULOVEC ml. - truhlářství

Josef NOVÁK – výroba, obchod, služby.

Jan  FRANK – truhlářské  práce. Jmenovaný je  trvale hlášen v Tachově ale bydlí a podniká v Labuti.  

 Miroslav  VESELÝ, který podniká v servisu Alpina v Boru.

     V Labuti je dále zapsána právnická osoba JOZÍFEK s.r.o., Labuť 140, jednatel Milena MATOCHOVÁ. Činnost – zprostředkování obchodu a služeb, drobná dřevařská výroba, služby pro rostlinou a živočišnou výrobu.

     Obchod v Labuti není stále žádný. Nejbližší  obchod je ve Starém Sedlišti –  .COOP TUTY Jednota Tachov. Otevírací doba -  PO – PÁ  07 hod.– 16.30 hod. v SO 07 hod. -10 hod.

 

- DOPRAVA, SPOJE

  Dopravní obslužnost je zajišťována ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz Tachov.  Jedná se o spoj č. 490753 Tachov – Přimda – Třemešné, Pavlíkov.

     Z Labutě do Tachova se jedná o  dva spoje:

 1. 4.48 hod. z Labutě, přes Úšavu  - příjezd do Tachova 5.18 hod.  cena jízdného 26,-Kč
 2. 7.41 hod. z Labutě, přes Mchov a Staré Sedliště -  příjezd do Tachova 8.16 hod.  cena jízdného 30,- Kč

 

Z Tachova do Labutě jsou rovněž dva spoje:

 1. 11.15 hod. z Tachova, přes Úšavu -  příjezd do Labutě 11.49 hod. – pokračuje do Přimdy, cena jízdného 26,-Kč
 2. 14.50 hod. z Tachova, přes Staré Sedliště a Mchov - příjezd do Labutě 15.23 hod. – pokračuje před Přimdu do Pavlíkova, cena jízdného 30,-Kč
 3.      Ve 12.50 hod. jede z Tachova autobusový spoj, přes Úšavu, který ale nezajíždí do Labutě a zastavuje na křižovatce Nové Sedliště-Mchov-Přimda-Labuť. Příjezd je v 13.18hod.-cena jízdného 22,-Kč.   

 

     Od 1.7. došlo v rámci Integrované dopravy Plzeňského kraje ke změně dopravců. Linku 490753  Tachov – Přimda . Třemešné, Pavlíkov, která je jedinou linkou, která jezdí do Labutě, obsluhuje ARRIVA  Střední Čechy s.r.o. Na lince jezdí  autobusy zn.  IVECO CROSSWAY, které jsou klimatizované a nízkopodlažní. V souvislosti se změnou dopravce došlo i k významným tarifním úpravám. Cena jízdného není stanovována podle km, nýbrž podle projížděných zón. Ve všech případech je jízdné Tachov – Labuť, Labuť – Tachov 22,-Kč.

    

     Doručování pošty nadále provádí zaměstnankyně České pošty, pobočky Tachov – Pavla KAMARÝTOVÁ.  Od 1.2. je pošta doručována  ob den. Balíkové zásilky  jsou doručovány každý den.    

 

    

      V budově Obecního úřadu ve Starém Sedlišti je Pošta Partner, kterou provozuje Obec Staré Sedliště. Vedoucí pošty je Lenka MÁLKOVÁ.

 

   

 

   

 

- VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY

     V Labuti je celkem 104, budov, z toho je 42 domů s číslem popisným, 1 dům občanské vybavenosti a 35 domů s číslem evidenčním. 

 

Revitalizace parku v Labuti.

     9.9. bylo vypsáno výběrové řízení na revitalizaci parku v Labuti. V rámci úprav bude část stávajících stromů vykácena a současně  odstraněny pařezy. U vybraných stromů bude provedeno odborné arboristické ošetření, zejména zdravotní a bezpečnostní řez a lokální redukce koruny. Po úpravě terénu bude nově vysazeno celkem 11 listnatých stromů (ve velikosti 14-16 cm) a 49 ks keřů. Následně bude revitalizován trávník. Do parku bude umístěn mobiliář-lavičky, odpadkové koše.

     Na revitalizaci byla v rámci Národního programu životního prostředí poskytnuta dotace ve výši 500.000,-Kč ze Státního fondu životního prostředí..

     7.10.  schválilo ZO  Smlouvu o dílo na Revitalizaci parku v Labuti s firmou STROMOTROM s.r.o., Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem s nejvýhodnější ekonomickou nabídkou 254.648,00 Kč bez DPH.

     Práce začaly 28.11.

 

- SOUKROMÁ  VÝSTAVBA

    V měsíci srpnu proběhlo místní šetření na pozemcích, které koupil Jakub |HAVRDA a kde probíhá nepovolená stavba rybníků. MěÚ Tachov, Vodoprávní úřad nařídil provedení dodatečného stavebního povolení.

 

 

 

 

-ZMĚNY  V MAJETKOVÝCH  POMĚRECH

     29.1. schválilo ZO prodej p.p.č.1/5 a části p. .    p.č.1042 manželům Mgr. Markovi a Mgr. Romaně  ŠMÍDOVÝM

     1.7. schválilo ZO prodej části p.p.č 975/1 manželům Mgr. Markovi a Mgr. Romaně  ŠMÍDOVÝM.

     Jakub HAVRDA bytem Staré Sedliště čp. 405 koupil p.p.č.668/26, 745/2, 745/4, 788/9 a 828/6  (původní majitel Ladislav KAUFNER)

 

 

 

 

 

Změny majitelů:

 

Čp. 31 – nový spoluvlastníci – Marie PLECITÁ, Klatovy, František SCHMID Stříbro, Michal                       

              SCHMID Labuť 31, Karel SCHMIEDT Bělá nad Radbuzou a Jaroslav   STANDFEST

              Labuť 35

 

Čp.107 – nové majitelky – Mgr. Šárka PĚKNÁ, Litoměřice a Kateřina ŠKRABALOVÁ        

               Halže – dcery původních spolumajitelů

čp.143 – nový majitel Mgr. Stanislav  VAVŘIČKA,  Poděbrady

E 13   -  nový majitel Ferdinand LITOMERICKÝ, Staré Sedliště   

 

 1. ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  PÉČE

 

- ZDRAVOTNICKÁ  ZAŘÍZENÍ

    V Labuti zdravotnické zařízení není žádné.

    Lékařskou péči poskytují praktičtí nebo odborní lékaři na Poliklinice Tachov, Bor nebo praktický lékař MUDr. Daniela Moročkovská Přimda.

     Lékařská pohotovost v Tachově je zajišťována pro dospělé pacienty v  pracovní dny v době od 16 do 07 hod. , v sobotu, v neděli a ve svátek nepřetržitě. Od prosince je umístěna v prostorách budovy dětského oddělení. 

     Pro dětské pacienty je pohotovost zajišťována  v bývalé Nemocnici Planá v době od 16 do 07 hod., v sobotu a v neděli nepřetržitě.

    Zubní pohotovost je zajišťována Poliklinikou Denisovo nábřeží, Plzeň.

 

 

 

- SPÁDOVÁ  NEMOCNICE

     Pro obyvatele okresu Tachov je spádovou nemocnicí Stodská nemocnice a.s.  Mimo to je možno využít ambulantní péče poskytované Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.

 

 

- SOCIÁLNÍ  PÉČE

     Sociální péče je zajišťována jednak Pečovatelskou službou Bor. Ubytovací sociální služby poskytují Domov pro seniory  Tachov, Panenská -  Domov seniorů PANORAMA, Tachov, U Penzionu - Domov pro seniory Kurojedy - Domov pro seniory  v Boru ,Diecézní charity Plzeň  a Nemocnice následné péče Svatá Anna Planá u M.L.  

     Při Poliklinice v Boru je zřízena  Domácí péče. Její služby využívají i někteří občané Labutě.  

 

 

- VETERINÁRNÍ   AKCE

      11.6. bylo provedeno pracovníky Veteriny s.r.o. Tachov očkování psů proti vzteklině.

 

 

 1. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, CESTOVNÍ  RUCH

 

- ŠKOLA, ŠKOLKA

     V Labuti není škola ani školka. 5 dětí  dojíždí do školy ve Starém Sedlišti, 1 do Boru.

 

 

- SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A  SPORTOVNÍ  AKCE

OSLAVA  MDŽ

 

        Dne 7.3 se konala oslava MDŽ, kterou jako každoročně pořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ spolu s SDH. V úvodu dostala každá žena od zástupců SDH karafiát, následovala prezentace fotografií z událostí v Labuti v roce 2019, kterou připravil kronikář. Pro 45 účastníků  oslavy  hrála k  poslechu i k tanci  trojice hudebníků ze Stráže a o pohoštění se postaral SDH a labuťské ženy. Součástí programu byla i tradiční tombola.

 

 

IX. ROČNÍK  TURNAJE DVOJIC  V  KŘÍŽOVÉ  SEDMĚ.

 

     Vzhledem k vyhlášeným protiepidemiologickým opatřením bylo pořádání turnaje zrušeno.

 

 

III- ROČNÍK  LABUŤSKÉHO  DVOJBOJE.

 

     Dne 31.5. uspořádal spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ III. ročník  Labuťského dvojboje. Tentokrát soutěžily pouze děti do 6 let, v běhu a hodu míčkem a na startu se jich sešlo 10. Z  mladších dětech byl nejlepší Adam VERNER a ze starších dětí Tadeáš  BRUTOVSKÝ. Všechny děti dostaly perníkové medaile, diplomy a malé dárečky.

 

 

VII.   ROČNÍK  MEMORIÁLU  JAROSLAVA  ŽALUDA.

 

     Většina hasičských sborů se rozhodla vzhledem k situaci nekonat soutěže v požárním útoku ani se soutěží nezúčastňovat. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto Memoriál v letošním roce nekonat.

 

 

XXI.  ROČNÍK  TURNAJE  V  NOHEJBALU  TROJIC.

 

     Dne 18.7. uspořádal SDH  v labuťské pískovně XXI ročník turnaje v nohejbalu trojic. Deset dvojic hrálo jako tradičně ve dvou skupinách, dvě vítězná družstva se utkala v semifinále. Ve finále pak porazilo družstvo WACKEN ( Růžena  MACHAČOVÁ, Petr ROHLÍK a Roman HANÍK),  družstvo VÝROVA (D. NOCAR, M. NOCAR a M. KLINKA) a stalo se tak držitelem Putovního poháru. Na třetím místě se umístilo družstvo MTH ( M. HOREJŠ, J. MARCíNEK a J, TOMAN). Zajímavostí turnaje bylo, že loňský vítěz  - družstvo STL – vyměnilo  spoluhráčku  - Zuzanu SOLČANSKOU, kterou nahradila Růžena  MACHAČOVÁ a stalo se  znovu vítězem turnaje, i když pod jiným názvem a v pozměněné sestavě.

 

 

ZÁJEZD  DO   BEČOVA  NAD  TEPLOU.

 

     Dne 25.7.  zorganizoval spolek „Labuťačky & spol. z.s.“ zájezd do Bečova nad teplou. 21 účastníků zájezdu navštívilo v bečovském zámku expozici relikviáře sv. Maura, která je věnována jednak historii této druhé nejvzácnější památky  v naší republice ( po korunovačních klenotech), událostem kolem  jejího vypátrání a vlastní prohlídce  originálu této památky. Zvláštnost vypátrání relikviáře, je mimo jiné v tom, že spojeno s Františkem Maryškou, který byl občanem Tachova  a kterého někteří osobně znali. Po prohlídce expozice navštívili někteří  muzeum historických motocyklů a jízdních kol nebo Bečovskou botanickou zahradu, která je jednou z nejvýznamnějších  sbírkových zahrad v Čechách.

 

 

 

DRUHÝ  SVATEBNÍ  OBŘAD   V  HISTORII  LABUTĚ.

 

     Dne 1.8. se konala historicky druhá svatba v Labuti. V areálu bývalé pískovny si před starostkou Starého Sedliště Mgr. Jitkou VALÍČKOVOU a matrikářkou Mě úřadu v Boru Miroslavou SRNCOVOU  řekli svoje ANO Bc. Petra  CIMBURKOVÁ a ing. Jaroslav  PETERKA. Po slavnostním svatebním aktu projeli novomanželé na historickém automobilu Labutí. Po návratu do pískovny na ně čekaly dva úkoly. Tím prvním bylo společné přeřezání klády. Vzhledem k tomu, že oba jsou členy místního SDH, druhý úkol byl „hasičský“ – hašení požáru domu – samozřejmě že pouze jenom  malé makety. Po společném slavnostním přípitku se všemi pozvanými hosty, následovala velká svatební hostina.

 

 

 

 

 

 

 

 

HLEDÁNÍ  LIPOVÉ  VĹY.

 

     Dne 15.8. uspořádal spolek „Labuťačky & spol.z.s.“ zábavně naučnou hru pro děti – Hledání Lipové víly. Celkem 17 dětí se nejprve posilnilo vydatnou večeří v klubovně SDH, kterou pro ně organizátorky připravily. Potom se vydaly na tři trasy, na kterých bylo celkem 10 stanoviš. Na těch pak děti plnily konkrétní úkoly – např. poznávání zvířátek, stromů, předmětů po hmatu, uhodnout hádanku nebo správně roztřídit odpad. Po splnění každého úkolu dostaly kartičku s částí básničky, ze které pak musely složit říkanku, pomocí které pak Lipovou vílu skutečně  vyvolaly. V klubovně, kde všechny děti společně nocovaly je čekala ještě jedna odměna – filmová pohádka.

 

 

LETNÍ  KINO

 

     Dne 22.8. promítnul v pískovně Mgr. Petr  PONCAR pro 21 diváků   film „Psí poslání“.

 

     Další akce se vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a novým opatřením se opět nekonaly.

 

 

   

-  JINÉ  AKCE, _ ÚČAST  NA  JINÝCH  AKCÍCH

ZÁJEZDY  DO  DIVADEL 

     Plánované zájezdy na muzikály „Kat Mydlář“ a „Sestra v akci“ se vzhledem k mimořádným opatřením neuskutečnily.

    

VOLBY  DO  KRAJSK´YCH  ZASTUPITELSTEV  A SENÁTNÍ  VOLBY

 

     Ve dnech  2.a 3.10. se konaly za přísných hygienických opatřeních volby do krajských zastupitelstvem  a 1. kolo senátních voleb.

     Vítězem voleb do Krajského zastupitelstva Plzeňského kraje  se stalo hnutí ANO – získalo 22,5 % hlasů, při volební účasti 38,8 %.

     Ve volebních obvodu Starého Sedliště se voleb zúčastnilo 23,9 % oprávněných voličů. Z Labutě přišlo volit z 68 oprávněných voličů 28 – 41,2%.

     Stejná volební účast byla v 1. kole senátních voleb.

     

     Ve dnech 9. a 10.10. se konalo druhé kolo senátních voleb. Vítězem pro volební obvod okresu Cheb a Tachov se stal Miroslav  PLEVNÝ.

     Ve volebním obvodu Starého Sedliště byla účast ve 2. kole 7,8%. Z Labutě přišli volit 33 občané z 68 oprávněných voličů – tj. 4,4%.  

 

 

    

15. VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  STARÉ  SEDLIŠTĚ 

 

     Dne 7.10 se konala v Labuti 15. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Staré Sedliště. Z Labutě se zasedání zúčastnilo 10 občanů a 2 přespolní.

 

 1.  SPOLKOVÁ  A  POLITICKÁ  ČINNOST

 

- POLITICKÉ  STRANY

     V Labuti nepracuje žádná politická strana.

     2 občané Labutě jsou členy ZO KDU-ČSL ve Starém Sedlišti. Jeden občan je členem KSČM. 

 

- JEDNOTLIVÉ  SPOLKY

     V Labuti jsou dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a spolek  „Labuťačky & spol.z.s.“

 

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ

ČLENSKÁ  ZÁKLADNA

 

     Sbor měl k 1.1.20 celkem 37 členů, z toho 6 žen a 31 mužů. V průběhu roku byli přijati 3 členové  - stav je tedy 40 členů – 7 žen a 33 mužů.

     Nejstarším členem je Stanislav KOS – 92 et, nejmladším je Erik VERNER – 26 let.

 

 

VALNÉ  HROMADY

 

     Dne 17.1. se konala v klubovně SDH Výroční valná hromada SDH. Po přivítání hostů – starostky Starého Sedliště Mgr. Jitky  VALÍČKOVÉ, náměstka starosty OSH Tachov a starosty SDH Staré Sedliště Jiřího  VACKA a zástupce spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ Františky  DULOVCOVÉ – proběhla volba mandátové a návrhové komise. Následovala zpráva starosty SDH, ve které zhodnotil činnost sboru za uplynulý rok a vytyčil hlavní úkoly pro nadcházející období. V úvodu připomněl závažný problém sboru , kterým je absence „mladé krve“.  Průměrný věk členské základy je 50 let a úplně chybí  mladá generace. To se pak projevuje především  v požárním sportu ale i v jiné činnost, jako jsou brigády, pořádání akcí apod. V další části zprávy připomněl uskutečněné akce a vyzdvihl dobrou spolupráci se spolkem „Labuťačky & spol.z.s.“. Připomenul podíl sboru na zvelebování a údržbě obce a  zdůraznil počet odpracovaných brigádnických hodin, kterých bylo celkem 502. V závěru svojí zprávy poděkoval členům sboru za aktivní přístup, poděkoval za spolupráci sousedním sborům v Novém Sedlišti a ve Starém Sedlišti. Zvláštní poděkování patřilo Obci Staré Sedliště za výraznou podporu a pochopení.

     Po zprávě starosty měla následovat zpráva velitele, které se ale na poslední chvíli z pracovních důvodů  omluvil a bylo rozhodnuto, že zpráva bude projednání na další řádné valné hromadě.

    Předseda kontrolní a revizní  rady nebyl  rovněž přítomen (z rodinných důvodů)  a tak člen inventarizační komice ing. Jaroslav PETERKA  informoval o provedené inventarizaci a kontrole pokladny pouze ústně.

 

     Dne 2.10. se konala valná hromada za účasti 19 členů. Byla provedena kontrola usnesení z předchozích valných hromad, dále zpráva o činnosti za uplynulé období, informace o hospodářském výsledku turnaje v nohejbalu a plán prací pro zbývající období roku. Byl stanoven termín konání VVH a složení inventarizační komise.

    

 

 

 

 

ČINNOST  SDH

     Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnil pouze XXI. ročník  turnaje v nohejbalu trojic a spoluúčast na organizaci oslavy MDŽ. 

ÚČAST  NA  SPORTOVNÍCH  SOUTĚŽÍCH

 

     Stejná situace byla i v účasti na sportovních  soutěžích a na soutěžích v požárním útoku.

 

 

 

 

 

„LABUŤAČKY & spol. z.s.“

      Spolek má k 1.1. 2020 celkem 27 členů.

     21. února se konala za účasti 20 členů členská schůze  spolku. Přítomna byla jako host starostka   Starého Sedliště Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ. Na programu byl výběr členských příspěvků a příprava oslavy MDŽ. Byla přijata nová členka – Marina  KARENOVIČOVÁ.

 

     Uspořádané akce spolku“

7.3.     oslava MDŽ – spolu s SDH

31.5.  Labuťský  dvojboj – spolu s SDH

25.7.  zájezd do Bečova

15.8.  hledání Lipové víly

 

 

 

 

 1.  ČERNÁ  KRONIKA

 

V průběhu roku nebyla zaznamenána žádná událost.

  

    

 

 1. POČASÍ, PŘÍRODA

 

- POČASÍ

     Dne 10.2. zasáhl celou Evropu včetně ČR orkán  Sabine. Nárazový vítr dosahoval místy rychlosti 108 km\/hod. a byl doprovázel silným deštěm. Na řadě míst byly způsobeny značné materiální  škody. Došlo k vytopení domů, vlivem spadaných stromů došlo k přerušení železniční a silniční dopravy a k přerušení dodávek elektřiny. V Labuti škody způsobeny nebyly, došlo pouze k přerušení elektřiny na 2 hodiny a k polámání větví stromů.  Vítr pokračoval ještě 11.2., ale ne již v takové intenzitě. 10.2. spadlo celkem 21  mm deště.

 

     Dne 23.2. ve večerních hodinách dorazil do ČR další orkán –Kyrill. Způsobil opět značné materiální škody, došlo k přerušení železniční a silniční dopravy a dodávek elektřiny. Na Přimdě byl naměřen vítr o rychlosti 80 km/hod. V Labuti opět naštěstí nedošlo k žádným materiálním škodám. Silný vítr pokračoval ještě 24. a 25.2.

    

 

 

 

LEDEN:

 

Průměrná teplota                     noční  - 0,5 st. C                       denní  5,1 st. C       

Nejnižší  teplota                      noční - 7,3 st. C (2.1.)  - 6,8 st. C (1.1.)

                                                denní   0,3 st. C (24.1.)   0,4 st. C (22.1.)

Nejvyšší teplota                      11,7 st. C (31.1.)    10,3 st. C (16.1.)

Srážky dešťové 13,5 mm. Sněhové přeháňky pouze 2 dny – 19. a 29.1. celkem 2,5 cm.

 

 

ÚNOR:

Průměrná teplota                    noční 1,9 st. C                        denní 8,3 st. C

Nejnižší  teplota                     noční -3,8 st. C (8.2.)  - 2,4 st. C (6.2.)

                                               denní  3,8 st. C (5.2.)     4,5 st. C (28.2.)

Nejvyšší teplota                     15,6 st. C (16.2.)    13,3 st. C (1.2.)

Srážky  sněhové   celkem 18 cm  - 12.2.  11 cm     28.2.  7 cm

Srážky dešťové   celkem 71 mm – 10.2. - 21 mm, 4.2. – 16,5 mm

 

 

BŘEZEN:

Průměrná teplota                   noční 2,2 st. C                      denní 11,05 st. C

Nejnižší  teplota                    noční 5,8 st. C (21.3)    6,3 st. C (23.3.)

                                              denní 7,2 st. C (25.3.)    7,4 st. C (24.3.)

Nejvyšší teplota                     18,9 st. C (28.3.(    18,2 st. C (19.3.)

 

Srážky dešťové  celkem 31 mm     8 mm 9. a 10.3.

31.3. srážky smíšené

 

 

DUBEN: 

 

Průměrná teplota                    noční 1,3 st. C                       denní 19,0 st. C

Nejnižší  teplota                     noční -7,3 st. C (1.4.)      -5,8 st. C (2.4>)

                                               denní 7,8 st. C (14.4.)      10,7 st. C (1.4.)

Nejvyšší teplota                     24,3 st. C (28.4.)     23,5 st. C )17.4.)

 

Srážky dešťové celkem 17 mm          19.4.  - 9 mm

13.4.  bouřka 

 

 

KVĚTEN:

Průměrná teplota                     noční 4,6 st. C                   denní 20,2 st. C

Nejnižší  teplota                      noční – 1,2 st. C (6.5.)      -0,6 st. C (12.5.)

                                                denní 14,7 st. C (12.5.)     15,1 st. C (10.5)  

Nejvyšší teplota                      25,8 st. C (21.5.)     25,2 st. C (19.5. a 22.5.)

 

Srážky dešťové  celkem 41,5 mm            11.5. – 12 mm    23.,5. – 8 mm

 

 

 

 

ČERVEN:

Průměrná teplota                    noční 11,4 st. C                  denní 23,0 st. C

Nejnižší  teplota                     noční 5,7 st. C (1.6.)    6,3 st. C (2.6.)

                                               denní 14,1 st. C (7.6.)

Nejvyšší teplota                     30,8 st. C ( 13.6.)

 

Srážky dešťové celkem 104,5 mm.     14.6. – 29 mm     10.6. – 22 mm

27.6 – bouřka , kroupy

 

 

 

ČERVENEC:

Průměrná teplota                   noční 11,6 st. C                denní25,7 st. C

Nejnižší  teplota                    noční 6,8 st. C (13.7.)     7,1 st. C (12.7.)

                                              denní 19,8 st. C (11.7.)   19,9 st. C (16.7.)

Nejvyšší teplota                    30.9. st. C (1.7.)     29,3 st. C (28.7., 31.7.)

 

Srážky dešťové celkem 34 mm.      1.7. bouřka

 

 

SRPEN: 

Průměrná teplota                   noční 13,3 st. C               denní 25,7 st. C

Nejnižší  teplota                    noční 7,3 st. C ( 28.8.)    8,5 st. C (25.8.)

                                              denní 16,8 st.C (30.8.)

Nejvyšší teplota                    32,8 st. C (10.8.)   30,9 st. C (1.8.)

 

Srážky dešťové celkem  131,5 mm3.8. – 35 mm    30.8.  24,5 mm

22.8.  bouřka

26.8. silný vítr – 70 km/hod.

 

 

ZÁŘÍ:

Průměrná teplota                   noční 8,4 st. C                  denní 20,2 st. C

Nejnižší  teplota                   noční  2,8 st. C (19.9.)   3,0 st. C (18.9.)

                                             denní 8,8 st. C (26.9.)   125,3  

Nejvyšší teplota                     26,7 st. c (14. a 16.9)    25,9 st. C (15.9.)

 

Srážky dešťové  celkem   31 mm    26.9.  19,5 mm

 

 

ŘÍJEN:

Průměrná teplota                  noční 6,02 st. C                denní13,2 st. C

Nejnižší  teplota                   noční – 1,7 st. C (20.10.)   2,1 st. C (19.10)

                                             denní 8,5 st. C (20.10)       9,6 stř. C (17.10.)

Nejvyšší teplota                   19,7 st. C (2.10)   19,3 st. C ( 22.10)

 

Srážky dešťové  celkem 41,5 mm      14.10. 8,5 mm

 

 

LISTOPAD:

Průměrná teplota                     noční 1,4 st. C                      denní 8,0 st. C

Nejnižší  teplota                      noční – 4,4 st. C (7.11., 8.11.)    -4,1 st. C ( 6.11.)

                                                denní 1,5 st. C ( 25.11.)     1,7 st. C ( 28.11.)

Nejvyšší teplota                      18,3 st. C ( 2.11.)    15,8 st. C ( 3.11.)

Srážky dešťové  celkem 3,5 mm. Pršelo pouze ve dvou dnech.

 

 

PROSINEC:

Průměrná teplota                     noční 0,4 st. C                 denní 4,8 st. C           

Nejnižší  teplota                      noční – 7,3 st. C (4.122.)    -6,2 st. C ( 30.12)

                                                denní – 0,2 st. C (3.12.)     0,2 st. C (4.12.)

Nejvyšší teplota                      10,8 st. C (23.12.)   10,0 st. C (24.12.)

Srážky dešťové  celkem 26,5 mm      23.12.  9,5 mm

1.12. slabé sněžení

 

 

- PŘÍRODA

11.4.   začal kvést pampeliška

16.4.   začaly kvést ovocné stromy

     Doslova katastrofálním byl letošní rok pro včelaře. Začátek medové snůšky ovlivnilo chladné a deštivé počasí v květnu a výnosy medu byly velice malé. Ještě horší situace nastala v měsíci červnu a červenci, kdy by měl být vrchol medové snůšky. Vzhledem k deštivému počasí nebyla snůška žádná nebo minimální. Zásoby, které včely měly, spotřebovaly a tak včelaři na místo medobraní museli včely zakrmovat. Jednalo se o celorepublikový problém a letošní rok je včelaři hodnocen jako nejhorší za posledních padesát let.

    

 

 

 

 8.  PŘÍLOHY

 

 

- článek z Tachovského deníku -  „  Starostka přečetla glejt „

- pozvánka na členskou schůzi spolku „Labuťačky & spol. z.s.“

- pozvánka na oslavu MDŽ

- prezenční listina z oslavy MDŽ

- článek z Tachovského deníku – „ Dvě oslavy dne žen v Sedlišti“

- pozvánka na IX ročník turnaje v křížové sedmě

- upozornění starostky obce v souvislosti s pandemií

- leták – prvotní informace o koronaviru

- pozvánka na 3. ročník „Labuťského dvojboje“

- článek z webových stránek Tachovského deníku „Spolkový život se opět rozjíždí …“

- článek z Tachovského  deníku „ Obnovují spolkový život „

- pozvánka na XXI. ročník turnaje v nohejbalu trojic

- článek z webových stránek Tachovského deníku – „  Labutí smeče po jedenadvacáté „

- článek zý webových stránek Tachovského deníku – „ Vyměnili spoluhráčku a bylo z toho     opět nohejbalové zlato“

- článek z Tachovského deníku – „ Vyměnili spoluhráčku a bylo z toho opět zlato“

 - pozvánka na zájezd do Bečova nad Teplou

- článek z webových stránek Tachovského deníku – „  Zájezd do Bečova „

- svatební oznámení Petry CIMBURKOVÉ a Jaroslava  PETERKY

- článek z webových stránek Tachovského deníku – „ Sobotní svatba byla pro osadu Labuť a     její obyvatele historickou událostí  „

- článek z Tachovského deníku – „ Sobotní svatební obřad byl pro osadu Labuť a její obyvatele historickou událostí „     

- pozvánka na akci pro děti – Hledání Lipové víly a nocování v klubovně

- itinerář akce

- článek  z webových stránek Tachovského deníku – „ Děti v Labuti hledaly Lipovou vílu „

- článek z Tachovského deníku – „Děti hledaly Lipovou vílu“

- pozvánka na promítání filmu – „Psí poslání“

- zápisy z valných hromad SDH ze dne 17.1 a 2.10.

- Zpravodaj obce Staré Sedliště – 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

- Tachovský deník ze dne 13.3., 14.3., 16.3., 17.3.

- fotoalbum

 

 

 

                                                                           

                                                                                                       JUDr. Václav Hurych

                                                                                                  kronikář Labutě     

                                                                                             

Schváleno Zastupitelstvem obce Staré Sedliště dne  12.3.2021

 

 

                                                                                                    Mgr. Jitka VALÍČKOVÁ

                                                                                                            starostka obce