Májka 2024

01.05.2024 10:33

Májka se stavěla jako vždy, v podvečer 30. 4., tomu však předchází řada příprav. Vybrat v lese vhodný kmen, pokácet a dopravit jej do vsi. Oloupat, připevnit věnec, nazdobit a pak přichází samotné stavění. Napřímit několikametrový těžký čerstvý kmen dá pěknou práci a je k tomu zapotřebí minimálně třináct silných mužů k podpírání a traktor s navijákem, který pomalu májku napřímí a postaví do připraveného otvoru, kde je následně zajištěna tak, aby nemohla spadnout. Důležitá je také morální podpora všech přihlížejících, kteří akci s napětím sledují. Nejinak tomu bylo i letos. Avšak v momentě, kdy by májka měla vklouznout do připraveného otvoru, byl kmen málo nakloněný a konec nad otvorem se začal zvedat do výšky, místo aby klesal. Májka se tedy musela opět spustit na zem, přičemž zapružila a její špička se zlomila. Muži ji však pohotově opravili a na druhý pokus již bylo vše v pořádku. Poté už mohla následovat exkurze drobotiny do traktoru Míry Kuneše a zapálení hranice s čarodějnicí. U ohně se letos sešlo méně lidí, protože květnové svátky jsou uprostřed týdne. Nicméně téměř všichni zdejší byli u ohně a společně si opekli špekáčky, které zajistila naše zastupitelka Kamila Vaňková a finančně dotovala Obec Staré Sedliště. Poseděli jsme spolu nejen u ohně, ale i na pergole, kde jsou pohodlné nové lavice se stoly.