Martinské hody

12.11.2023 16:11

Na svátek sv. Martina v sobotu 11. listopadu uspořádal spolek Labuťačky & spol., z. s. 1. Labuťské hody. Součástí byla ochutnávka svatomartinských vín a soutěž o nejlepší koláč. V soutěži se sešlo celkem 18 vzorků od labuťských žen i mužů. Všichni hosté, kterých se sešlo padesát, pečlivě ochutnávali, aby mohli později hlasovat. Na 1. místě se umístil koláč. M. Vernerové, 2. místo získala za svůj koláč M. Fričová a o 3. místo se podělily H. Cimburková a E. Žaludová. Zvláštní cenu pak za svůj netradiční “uzený” koláč obdržel M. Kuneš, který zde zároveň oslavil své narozeniny. Další dvě odměny pak čekaly i na muže, kteří upekli skutečný sladký koláč a těmi byli E. Verner a J. Kaufner. Kromě koláčů bylo na hodech další občerstvení, které zajistili již tradičně labuťské ženy a ke kterému také přispěl již zmíněný oslavenec. K poslechu a tanci opět hrálo duo ze Stráže. Všem, kteří se na organizaci podíleli patří velké poděkování.