MDŽ 2023

12.03.2023 11:01

11. března proběhla již tradiční oslava MDŽ, kterou pořádá spolek Labuťačky & spol., z.s. společně s SDH Labuť. Na oslavě se sešlo bezmála 40 zdejších obyvatel a chalupářů. Oslavu zahájila místopředsedkyně spolku H. Fukalová, která tlumočila blahopřání od paní starostky J. Valíčkové. Poté následovala prezentace fotografií a videí z roku 2022 připravená M. Karenovičovou, ve které jsme se společně ohlédli za uplynulým rokem. Poté Š. Dulovec st. předal všem ženám květinu a následovala zábava při hudbě pánů Fišera a Vachudy ze Stráže. Součástí byla rovněž bohatá tombola připravená K. Vaňkovou a M. Karenovičovou. Nechybělo bohaté občerstvení, které připravily členky spolku a sekt, který ženám darovala obec Staré Sedliště.