Otištěno v Tachovské jiskře.

15.02.2019 10:33

     Historie hasičského sboru v Labuti se začala psát v roce 1904.  Vzhledem k tomu, že obyvatelé Labutě, stejně jako v okolních příhraničních obcích,  byli německé národnosti, byl také sbor ryze německý. Český sbor byl ustanoven teprve po příchodu českých osídlenců, dne 9.12.1946, na veřejné schůzi všech osídlenců.  Začátky sboru nebyly vůbec lehké. Starosta i velitel sboru se v květnu 1947 odstěhovali a sbor zůstal bez vedení. Ve zbrojnici nezbyla po bývalém sboru žádná výzbroj ani výstroj. Teprve po zvolení nového starosty – Oldřicha Nováka – se začala činnost sboru rozvíjet.  Postupně byla opatřena motorová stříkačka a další hasičská výbava, výstrojní součástky, začalo se s teoretickou i odbornou přípravou. Sbor,  kromě své hlavní činnosti, začal organizovat společenský a kulturní život v obci. Byly pořádány taneční zábavy, hasičské plesy, stavění a kácení májky,  dožínkové slavnosti, divadelní představení. V roce 1950 byl sbor vyhodnocen jako 5. nejlepší z 85 hasičských sborů.

     Do novodobé historie labuťského hasičského sboru se  nezapomenutelně  zapsal Jaroslav Žalud, který vykonával funkci starosty od roku 1998 celkem 14 let. . Jeho zásluhou došlo k podstatnému zkvalitnění nejenom vlastní činnosti sboru, ale i k rozvoji společenského, kulturního a sportovního života v osadě. Kromě funkce starosty sboru vykonával v letech 2002-2010  funkci zastupitele obce Staré Sedliště. Na jeho činnost navázal stejně úspěšně současný starosta sboru, Jiří Peterka ml., který byl zvolen do funkce v roce 2012, po úmrtí Jaroslava Žaluda. 

     SDH v Labuti má celkem 36 členů. Průměrný věk činí 48 let, nejmladšímu členovi je 24 let, nejstaršímu Stanislavu Kosovi st. bylo v letošním roce 90 let.  Jednotka požární ochrany zde není zřízena, funguje zde pouze soutěžní družstvo, které se zúčastňuje jak hasičských soutěží, tak i soutěží sportovních.  V roce 2009 bylo utvořeno soutěžní družstvo žen. Slibně se rozvíjející činnost a dobré výsledky byly přerušeny mateřskými povinnosti některých členek a činnost družstva  byla ukončena.

     Sbor pořádá celou řadu společenských, soutěžních i kulturních akcí – turnaj dvojic v křížové sedmě, turnaj v žolíkách, stavění májky, soutěž v požárním útoku, který je od roku 2014 pořádán jako Memoriál Jaroslava Žaluda. Dále turnaj trojic v nohejbalu, hudební koncerty. Ve spolupráci se spolkem „Labuťačky & spol.“ pořádají oslavy MDŽ, akce pro děti a společenské soutěže pro dospělé. Nezapomínají ani na brigádnickou činnost při zvelebování obce. Do svoji činnosti se jim daří zapojovat i nečleny  a rovněž i “chalupáře“. Udržují a rozvíjejí mnoholetou spolupráci se sbory sousedních obcí, především s SDH Staré Sedliště a SDH Nové Sedliště. Významnou pomoc v jejich činnosti poskytuje labuťskému SDH obec Staré Sedliště.

Kronikář Labutě.