Povídání o pivu

15.02.2019 10:22

     22 labuťských občanů se v sobotu večer sešlo v klubovně místního SDH na akci, spolku „Labuťačky & spol.z.s.“ a SDH Labuť, nazvané „Povídání o pivu“. V úvodu prezentace seznámil labuťský kronikář posluchače se zajímavým dokumentem. Tím byla stížnost labuťských občanů z 11. srpna 1947 na velice špatnou kvalitu Tachovského piva, které bylo do Labutě dodáváno.  Ve stížnosti adresované Svazu pro chmel, slad a pivo v Praze žádali, aby jim bylo „umožněno píti pivo takové, jaké si přejí, jaké jim chutná a které je schopno poskytnouti lahodné osvěžení do další práce. Tachovské pivo této přednosti absolutně postrádá, když zatím s láskou každý vzpomene Chodové Plané, která do Labutě ještě před nedávnem pivo dodávala.“ Současně žádali, aby další dodávka Tachovského piva do hostince v Labuti byla ihned zastavena  a  okamžitě obnovena dodávka Chodové Plané. Pod stížnost se podepsalo 82 občanů Labutě. 

     V další části pak kronikář seznámil přítomné s historií piva, s postupem výroby piva, s historií pivovarů v Labuti a v Chodové Plané. Na závěr připravili organizátoři ochutnávku 4 druhů piva z rodinného pivovaru v Chodové Plané. I když by se zdálo, že téma “pivo“ je spíše pro muže, téměř polovinu posluchačů tvořily ženy.

 

     Další fotografie naleznete v rubrice Fotogalerie.