Příprava na zahrádkářskou výstavu.

09.09.2018 18:47

Ve dnech 21. – 22. 9. proběhne v prostorách zámku v Boru XX. jubilejní výstava zahrádkářů. Jako každoročně spolek Labuťačky zajistí možnost vystavovat výpěstky obyvatel z Labutě.

V průběhu výstavy dne 22. 9. 2018 současně město Bor pořádá akci "Slavnosti jablek a medu". Účastnit se mohou zájemci svými produkty z jablek, medu, nejlepší budou vyhodnoceny a oceněny.

Pokud byste se chtěli výstavy se svými výpěstky nebo produkty prezentovat, dopravte je 19. 9. v 18.00 do klubovny hasičů v Labuti.

Ukončení výstavy s vyhodnocením: 22.9.2018 v 15,00 hod.

Labuťačky & spol.