Příprava založení spolku.

25.09.2017 21:32

     Stávající spolek "Labuťačky", který funguje od roku 2014 je pouze  sdružení žen bez právní subjektivity. Aby se spolek  mohl stát právnickou osobou z hlediska Občanského zákoníku, je třeba   jej zaregistrovat  ve Spolkovém rejstříku. K tomu je nutné zpracovat a přijmout stanovy spolku.  Jejich návrh zpracovala Bc. Jaroslava   Kaufnerová . Stanovy musí následně schválit člernská schůze, která je svolána na 20. října t.r.  Na schůzi budou rovněž zvoleny orgány spolku.