Schůze spolku - 10. 2. 2023

18.02.2023 12:54

Zápis ze schůze spolku „Labuťačky & spol., z.s.“  

která se konala v pátek 10.2.2023 od 19,30 hodin v Klubovně SDH Labuť

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2022
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Plán činnosti na rok 2023
 5. Růžné - diskuse
 6. Výběr členských příspěvků
 7. Závěr

 

ad 1)     Předsedkyně spolku zahájila schůzi dne 10.2.2023 v 19,00 hodin.

ad 2)      Místopředsedkyně zrekapitulovala akce, které se uskutečnily v závěru roku 2022:

               29.10.2022 – Vzpomínka na zesnulé – Dušičková pobožnost na labuťském hřbitově. Členky spolku připravily věnec

               30.10.2022 se uskutečnil  4. ročník Dýňování

               5.11.2022 Lampionový průvod pro děti

25.11.2022 vánoční tvoření  v klubovně od 19:00 hodin  - Andělíčci

4.12.2022 – Mikulášská nadílka

10.12.2022 Labuť zpívá koledy

30.12.2022 Vánoční výšlap kolem Labutě

 

ad 3)     Pokladník informoval členky o hospodaření spolku za rok 2022

K. Vaňková informovala členky, žádost o příspěvek na činnost spolku v roce 2023 byla schválena. Výše požadovaného příspěvku:  30.000 Kč.

Částka 10.000 Kč bude  použita na akce – sousedská setkávání, akce pro děti atd.

Částka 20.000 Kč bude použita na nákup dovybavení kuchyňky –  nože, příbory, talíře atd.

 

ad 4) Plán činnosti na rok 2023

Měsíc

Akce

Datum

Garant

Únor

Masopust

18.2.2023

K.Veselá

Březen

MDŽ

11.3.2023

H.Fukalová, J. Kaufnerová,

E. Kosová

Duben

Velikonoční tvoření

1.4.2023

H. Cimburková

 

Velikonoční stezka

8.4.2023

K.Veselá

 

Květen

Výlet – Plzeň

- Prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj - - zámek Kozel

- plzeňská Zoo (maminky s dětmi)

27.5.2023

J. Kaufnerová

 

Červen

Labuťský dvojboj

3.6.2023

H. Cimburková H. Fukalová

 

Červenec

Letní cvičení

7-8/2023

Zahájení 29.6.23

H. Cimburková

 

 

 

Srpen

Indiáni z Labutě – akce pro děti

19.8.2023

K. Vaňková

M.Karenovičová

 

Letní kino v pískovně

26.8.2023

H. Cimburková

Říjen

Dýňování

21.10.2023

K. Vaňková

M. Karenovičová

 

Lampionový průvod

Bude upřesněno

Maminky – K. Veselá

 

Prosinec

Mikuláš

3.12.2023

P.Peterková

Vánoční zpívání

9.12.2023

H. Fukalová, E. Kosová

Vánoční výšlap

29.12.2023

H. Fukalová

 

ad 5)    Různé – diskuse

 • Do spolku se přihlásila nová členka – M.Vernerová. Její přijetí bylo jednohlasně schváleno.
 • M. Vernerová informovala členky o možnosti zakoupení divadelních / karnevalových kostýmů – cca 90 ks, cena cca 4500 Kč. Členky spolku nákup schválily.
 • J. Kaufnerová informovala o nabídce tužek s názvem spolku – nákup tužek byl schválen
 • MDŽ – tombolu si bere na starost K.Vaňková – byl schválen nákup dárků do tomboly v hodnotě 2.000 Kč. M. Vernerová obstará víno, H.Cimburková objedná karafiáty

Občerstvení zajistí všechny členky spolku.

 • Úklid klubovny a skladu se uskuteční  v dubnu. Nákup nádobí pak po úklidu.

 

Po diskusi byla schůze ve 20:30  hod. ukončena.

 

 

 

                                                                                                                                     Zapsala: J. Kaufnerová