Schůze spolku Labuťačky - 11. 2. 2022

12.02.2022 18:01

V pátek 11. 2. 2022 proběhla v klubovně schůze spolku. Schůze se zúčastnilo celkem 16 členek. Všechny přítomné přivíltala předsedkyně spolku Bc. J. Kaufnerová. Místopředsedkyně H. Fukalová zhodnotila činnost spolku v roce 2021 a společně členky naplánovaly akce pro rok 2022. Členky byly také seznámeny se stavem financí spolku a byly vybrány roční příspěvky pokladníkem spolku F. Dulovcovou. Podrobněji pak byla naplánována oslava MDŽ, která proběhne 12. 3. 2022 v klubu SDH ve spolupráci s hasiči z Labutě.