Schůze spolku Labuťačky & spol. z.s.

21.06.2021 18:57

POZVÁNKA   NA  ČLENSKOU  SCHŮZI  SPOLKU

„LABUŤAČKY & spol. z.s.“

která se bude konat

v klubovně v Labuti, dne 25. června 2021 od 19,00 hod.

Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti spolku za rok 2020/2021
  • Zpráva o hospodaření
  • Plán činnosti na rok 2021
  • Diskuse
  • Výběr členských příspěvků (100 Kč /rok)
  • Závěr

 

V Labuti 10. června 2021

           za výbor spolku

Bc. Jaroslava Kaufnerová v.r.