Schůze spolku Labuťačky & spol. z.s.

10.02.2022 18:14

 

V klubovně v Labuti, dne 11. 2. 2022 od 19,00 hod. proběhne schůze spolku Labuťačky & spol. z.s.

Program:

· Zahájení

· Zpráva o činnosti spolku za rok 2021

· Zpráva o hospodaření

· Plán činnosti na rok 2022 (příprava oslavy MDŽ ve spolupráci s SDH Labuť)

· Diskuse

· Výběr členských příspěvků (100 Kč /rok)

· Závěr