Schůze spolku Labuťačky & spol. z.s.

30.10.2022 22:25

28. 10. 2022 od 19.00 hodin proběhla schůze spolku Labuťačky & spol. z.s., přítomno bylo 17 členek z 28.

1) Plán akcí do konce roku 2022 - 29. 10. vzpomínka na zesnulé

                                                       30. 10. Dýňování - 4. ročník

                                                       5. 11. Lampionový průvod

                                                       25. 11. vánoční vyrábění s Hankou

                                                       4. 12. Mikulášská nadílka

                                                       10. 12. Zpívání u vánočního stromečku

                                                       30. 12. mezisváteční výšlap

2) Plán činnosti na rok 2023 - únor - Masopust, výroční schůze

                                                březen - MDŽ, brigáda na úklid

                                                duben - velikonoční vyrábění, velikonoční stezka pro děti

                                                květen - zájezd

                                                červen - dvojboj k MDD

                                                červenec - cvičení

                                                srpen - hra pro děti, letní kino

                                                říjen - Dušičky, Dýňování

                                                listopad - vánoční vyrábění

                                                prosinec - Mikuláš, zpívání, výšlap

3) Příprava rozpočtu na rok 2023 - předsedkyně zašle na obec požadavek na příspěvek od obce ve výši 30.000 v členění 10.000 na pořádání akcí a 20.000 na vybavení klubovny a údržbu prostranství (hrnce, talíře, vařečky, naběračka, lékárnička, mulčovací kůra, truhlíky).

4) Volba výboru spolku - předsedkyně Bc. Jaroslava Kaufnerová

                                        místopředsedkyně Mgr. Hana Fukalová

                                        pokladnice Františka Dulovcová