Schůze spolku Labuťačky & spol. z.s.

06.01.2024 16:19

                                                                                                         POZVÁNKA   NA    SCHŮZI

SPOLKU „LABUŤAČKY & SPOL. Z.S.“

 

která se bude konat

v klubovně v budově bývalé školy v Labuti,  dne 12. ledna 2024 od 19.00 hodin

Program:

· Zahájení

· Zpráva o činnosti spolku za rok 2023

· Zpráva o hospodaření

· Plán činnosti na rok 2024

· Diskuse

· Výběr členských příspěvků (100 Kč /rok)

· Závěr

 

V Labuti 27. prosince 2023