Výroční členská schůze spolku.

22.02.2020 18:23

     Na členské schůzi se v pátek 21.2. v klubovně SDH v Labuti sešli členové spolku  „Labuťačky & spol. z.s.“. Na programu bylo vyhodnocení činnosti za uplynulý rok, zpráva o hospodaření a stanovení hlavních úkolů pro rok 2020. Stejně jako v přechozích letech budou organizovat oslavu MDŽ, soutěže jak pro dospělé, tak i pro děti, společné cvičení  a na závěr roku tradiční předsilvestrovský výšlap. Ve své činnosti budou nadále pokračovat ve spolupráci s místním SDH. Jednání spolku byla přítomna jako host starostka obce Staré Sedliště, Jitka Valíčková, která ocenila podíl  spolku na společenském a kulturním životě osady. Poděkovala za dosavadní práci a popřála  hodně úspěchů  v další činnosti.