Výroční schůze MS LESY Nové Sedliště.

21.03.2016 10:52

     Dne 19.3. se konala v klubovně SDH v Labuti Výroční schůze MS LESY Nové Sedliště. 12 přítomných členů přivítalo jako hosty starostku Obce Staré Sedliště Mgr. Jitku VALÍČKOVOU a dva bývalé členy spolku - Františka LUDVÍKA a Karla OLBERTA. Po mysliveckých fanfárách se ujal slova předseda spolku ing. Jiří PETERKA. Po schválení programu schůze přednesl zprávu o činnosti spolku, který má v současné době celkem 18 členů, včetně 3 členů zahraničních a průměrný věk je 50 let. Přes všechny problémy, které bylo nutné v průběhu uplynulého roku řešit zhodnotil uplynulý myslivecký rok jako dobrý.  Především to byly dobré úlovky zvěře, uspokojivé výsledky hospodaření a aktivní přístup při budování mysliveckých zařízení. Svoji zprávu zakončil  přáním, aby jim i nadále zůstal patron všech myslivců, sv. Hubert, nakloněn. Následovaly zprávy mysliveckého hospodáře, finančního hospodáře a zpráva revizora. V diskusi vystoupila mimo jiných i starostka Obce Staré Sedliště, která poděkovala členům za dosavadní práci, vysoko ocenila jejich činnost v nelehkých podmínkách a popřála jim do dalšího období hodně sil, mysliveckých  úspěchů a hlavně  hodně zdraví. Po ukončení oficiální části, přišla na řadu tradiční vynikající svíčková Mileny PETERKOVÉ a další dobroty z její výborné kuchyně.

 

     Další fotografie naleznete v rubrice Fotogalerie.