Výroční valná hromada SDH

20.01.2019 18:28

    

     V pátek dne 18. ledna se  v klubovně SDH konala Výroční valná hromada SDH Labuť. Starosta SDH Jiří Peterka ml.  nejprve přivítal hosty – starostku obce Staré Sedliště Jitku Valíčkovou a místopředsedkyni spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ Hanu Fukalovou. Ve své zprávě zhodnotil činnost sboru za uplynulý rok.  Přestože labuťský sbor patří početně k malým sborům – má 36 členů – v poměru k počtu obyvatel, kterých je v Labuti necelých 90, to zas tak malý počet není -  jeho činnost rozhodně není malá. Celá řada akcí pořádaných místním SDH má dokonce již dlouholetou tradici.  Mezi ně  patří turnaj v křížové sedmě, turnaj v žolíkách, oslava MDŽ, stavění májky,  vědomostní soutěž „I my známe Česko“, soutěžní hry pro děti, hudební koncerty, Memoriál  Jaroslava Žaluda, turnaj v nohejbalu  letošní (ročník bude již dvacátým) a Labuťský videostop. V souvislosti s hodnocením pořádaných akcí, vyzdvihl velmi dobrou spolupráci se spolkem “Labuťačky & spol. z.s.“ Kromě organizování společenských, kulturních a sportovních akcí,  se SDH významnou měrou podílí  i na zvelebování a údržbě obce. Za uplynulý rok bylo členy SDH celkem odpracováno bezmála 500 brigádnických hodin.  Starosta ve své zprávě zmínil i jeden problém místního sboru, kterým je chybějící mladá generace, což se projevuje i v požárním sportu.  Přesto se stále daří držet dobrou úroveň soutěžního družstva, o čemž svědčí skutečnost, že se v bodovací soutěži 7. ročníku „Mistr požárního útoku“ umístilo na 8. místě, když v rámci tachovského okresu působí 51 SDH.   V závěru svojí zprávy poděkoval za spolupráci sousedním sborům v Novém Sedlišti a ve Starém Sedlišti. Zvláštní poděkování patřilo Obci Staré Sedliště za výraznou podporu a pochopení. Po  zprávách velitele jednotky, pokladníka, kontrolní a revizní rady, pak valná hromada schválila plán práce na rok 2019. 

     V diskusi starostka obce Staré Sedliště poděkovala a ocenila  činnost členů sboru, poděkovala za jejich aktivitu a popřála hodně zdraví a úspěchů v další činnosti. Za spolupráci rovněž poděkovala i místopředsedkyně spolku „Labuťačky & spol. z.s.“ Hana Fukalová.

     Starostka obce Staré Sedliště  spolu se starostou SDH předali členům SDH – Stanislavu Žaludovi st. a Šimonu Dulovcovi st. vyznamenání za dlouholetou aktivní činnost ve sboru.

     V samotném závěru pak všichni přítomní poblahopřáli  Jiřímu Peterkovi st., který se v těchto dnech dožívá významného životního  jubilea a do dalších let mu popřáli především pevné zdraví.

 

     Další fotografie naleznete v rubrice Fotogalerie.